TIKI SIÊU SALE 12.12
admin Thứ sáu, 27-01-2023 12:54

Apple MacBook Pro M1 2020

LINK SP: https://rutgon.me/moEhuu

Giá:29.999.000 ₫

Mã coupon áp dụng:

Giảm 1.2TR cho đơn từ 20TR, mở mới lúc 10h/ 12h/15h/20h

1200K10H1212

1200K12H1212

1200K15H1212

1200K20H1212

hoặc mã Giảm 320k đơn từ 6TR mở mới lúc 10h/ 12h/15h/20h

320K10H1212

320K12H1212

320K15H1212

320K20H1212

Available giờ bán: Full 12/12, keep giá trên tới hết ngày.

70KTK1212HB - Giảm 70k đơn 700k làm đẹp - Số lượng: 2143

80K1212FA - Giảm 80k đơn 800k thời trang - Số lượng: 606

20K1212FA - Giảm 20k đơn 200k thời trang - Số lượng: 2424

Thời gian áp dụng: 9h - 24h 12/12

💬 Đăng nhập để bình luận