Đang tải...
Voucher, khuyến mại, mã giảm giá Tiki tháng 10-2021 tự động cập nhật liên tục mới nhất!
Mã giảm giá Khác - Giảm 30.0%
[TIKI] Mã giảm 30% số lượng có hạn Giảm 30% tối đa 30K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Voucher - Dịch vụ, Bia, Rượu - Đồ uống có cồn, Thực phẩm ăn liền, Dầu ăn, Sữa nước, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, TikiNOW.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 28-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 30.0%
[TIKI] Mã giảm 30% số lượng có hạn Giảm 30% tối đa 30K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Voucher - Dịch vụ, Bia, Rượu - Đồ uống có cồn, Thực phẩm ăn liền, Dầu ăn, Sữa nước, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của David.

Bắt đầu: 28-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 05-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 10% tối đa 500K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 15:45:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 650k Giảm 40K cho đơn hàng từ 650K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 15:28:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 31-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá Nhà cửa & Đời sống - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-02-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Nhà cửa & Đời sống - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 499k Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 199k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo Tín Watch.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:24:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 300k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của MIDORI.

Bắt đầu: 30-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của WinBeen.

Bắt đầu: 03-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 380k Giảm 40K cho đơn hàng từ 380K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tommee Tippee Vietnam.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 400k Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Geta.

Bắt đầu: 18-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 300k Giảm 20% tối đa 5K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 08:52:59

Mã giảm giá - Giảm 40.0%
[TIKI] Mã giảm 40% cho đơn hàng từ 500k Giảm 40% tối đa 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart.

Bắt đầu: 16-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của nhimshop.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 18:35:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của TNT SKY.

Bắt đầu: 19-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BRITA VIỆT NAM.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 18.0%
[TIKI] Mã giảm 18% cho đơn hàng từ 300k Giảm 18% tối đa 60K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rbooks Corp.

Bắt đầu: 07-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của GUfoods.

Bắt đầu: 06-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 04-04-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 599k Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 07-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 24-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 19:05:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biocos Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-05-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của ZINTI.

Bắt đầu: 16-05-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAN Fashion Store.

Bắt đầu: 02-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2033 21:57:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2030 21:55:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2035 21:58:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 30k phí vận chuyển số lượng có hạn Giảm 30K phí vận chuyển.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Sữa cho bé dưới 24 tháng, Rượu từ 15%, CG- Deal 0đ chào bạn mới, Deal 0đ chào bạn mới- phase 2, Đặt vé máy bay online, TikiNOW, Phiếu quà tặng.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 24-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 03:34:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của G PAGINI STORE.

Bắt đầu: 16-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-04-2022 15:20:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 99k Giảm 5% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của G PAGINI STORE.

Bắt đầu: 16-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 10:03:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2036 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kun Miu.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop 27kids.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 18-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 07:40:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 100k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nước Mắm Tĩn.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nước Mắm Tĩn.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của LavaPN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 399k Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Cốm Và Gạo.

Bắt đầu: 12-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 17:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của 27Kids Official.

Bắt đầu: 18-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:58:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 250k Giảm 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Timokids.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-06-2022 14:45:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 200k Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 12:55:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:56:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của iShow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2024 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[TIKI] Mã giảm 50% cho đơn hàng từ 500k Giảm 50% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Red black.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:29:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 199k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Red black.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 15:28:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của TOBI SHOP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 13-05-2022 17:42:59

Mã giảm giá - Giảm 9000đ
[TIKI] Mã giảm 9k cho đơn hàng từ 500k Giảm 9K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:27:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 15K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:28:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 250k Giảm 5K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:26:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đồ câu chài lưới minh phú.

Bắt đầu: 26-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:27:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo My.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-01-2022 13:24:59

Mã giảm giá - Giảm 7000đ
[TIKI] Mã giảm 7k cho đơn hàng từ 199k Giảm 7K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 16-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG LIÊN MINH.

Bắt đầu: 16-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 450k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gấu bông Abi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MRM Manlywear Official.

Bắt đầu: 21-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Galaxy Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 07:53:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 40K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Yến Sào Yến Loan_ Tây Ninh.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 15:54:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 50k Giảm 20K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 500k Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 490k Giảm 10% cho đơn hàng từ 490K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tuto Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-05-2022 22:50:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 699k Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của King Sport Martial Art Store HN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 17:39:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nutifood FMCG.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của shopbedausua.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 08-04-2022 21:42:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 149k Giảm 5% tối đa 8K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của KAVY official store.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 15:23:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 850k Giảm 2% cho đơn hàng từ 850K.
Áp dụng cho sản phẩm của Jupiterfriendly.

Bắt đầu: 23-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:22:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 200k Giảm 2% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 07:56:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của LONG HOA.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-04-2022 11:13:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 07:51:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-02-2024 20:06:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 369k Giảm 25K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mật Ong Phúc Khang.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2023 08:50:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bún Sạch Khương Huy.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 14-07-2022 18:52:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ALL WARRIOR PRODUCT.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:51

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 179k Giảm 10K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:41:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 10K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sữa Bỉm Hồng Hải.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 400k Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:40:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 300k Giảm 5K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 416k Giảm 20K cho đơn hàng từ 416K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:40:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 999k Giảm 5K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sữa Bỉm Hồng Hải.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 14:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 499k Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:01:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 750k Giảm 15K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5% tối đa 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 19:36:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:03:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 18:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 259k Giảm 20K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:02:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-07-2022 23:34:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo My.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-02-2022 09:29:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của BORO SPORT.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 21:10:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 21:29:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 219k Giảm 20K cho đơn hàng từ 219K.
Áp dụng cho sản phẩm của HAPAS Official.

Bắt đầu: 23-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:56:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.6 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BearMi Smart Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 21:31:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 100k Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của BearMi Smart Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 21:38:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 599k Giảm 15K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của shopbedausua.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-04-2022 21:44:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 280k Giảm 25K cho đơn hàng từ 280K.
Áp dụng cho sản phẩm của Urban Outfits.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-01-2022 00:26:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 180k Giảm 15K cho đơn hàng từ 180K.
Áp dụng cho sản phẩm của Urban Outfits.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-01-2022 00:25:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:57:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:49:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 24-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:56:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:27:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 250k Giảm 8K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Magideal.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-04-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5.5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 5.5 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:32:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 01:58:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Magideal.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-04-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Future Store.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 09:33:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Future Store.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:21:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 10:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 350k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 99k Giảm 5% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của anhlam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của PK Unisex Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Plaza Luxury.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-01-2022 10:33:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gubag.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Blue Light.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:06:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 239k Giảm 10K cho đơn hàng từ 239K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 249k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2023 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linda87 shop.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 16:35:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VienruabatNk.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Môi Trường Lan Anh.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:39:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k số lượng có hạn Giảm 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của KING SPORT OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:46:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-07-2022 12:10:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 12:48:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 12:46:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 12:49:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 360k Giảm 10K cho đơn hàng từ 360K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:39:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Megatoys Official Store.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 15:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Megatoys Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 15:22:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Môi Trường Lan Anh.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 15:44:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 400k Giảm 25K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:46:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 210k Giảm 10K cho đơn hàng từ 210K.
Áp dụng cho sản phẩm của TANO SHOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 01:47:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 110k Giảm 5K cho đơn hàng từ 110K.
Áp dụng cho sản phẩm của TANO SHOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 01:44:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-07-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 2000000đ
[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 499k Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:10:59

Mã giảm giá - Giảm 250000đ
[TIKI] Mã giảm 250k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 250K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:11:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:11:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 599k Giảm 40K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Aesop Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Coffee Tree Official Store.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 19:27:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:01:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 99k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của BAA Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 11-08-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-08-2022 08:43:59

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 28-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:20:51

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn Giảm 15K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:39:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:44:59

Mã giảm giá - Giảm 4.0%
[TIKI] Mã giảm 4% số lượng có hạn Giảm 4% tối đa 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của NỘI THẤT INHOUZ.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 490k Giảm 50K cho đơn hàng từ 490K.
Áp dụng cho sản phẩm của Anessa Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5%.
Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG WINxx.

Bắt đầu: 04-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 12:23:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của chamsocbesosinh.com.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:41:59

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100% tối đa 790K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 05-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 13:40:58

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 05-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:20:51

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của LINBI Official Store.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 19:00:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của TORANO OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:45:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 699k Giảm 40K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của CJ Innerb Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 150k Giảm 25K cho đơn hàng từ 150K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 600k Giảm 45K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Bách Hóa Online, Thực Phẩm Tươi Sống, Điện Tử - Điện Lạnh, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Thời Trang, Thời trang nữ, Thời trang nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 99k Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men.
Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 499k Giảm 25K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 699k Giảm 40K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bách Hóa Online, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ Uống Không Cồn, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Sữa và các Sản phẩm từ sữa, Đậu & Hạt Các Loại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 14-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bách Hóa Online, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ Uống Không Cồn, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Sữa và các Sản phẩm từ sữa, Đậu & Hạt Các Loại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 14-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 300k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của FarmVill.

Bắt đầu: 04-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:10:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 369k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 9.0%
[TIKI] Mã giảm 9% cho đơn hàng từ 349k Giảm 9% tối đa 50K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 500k Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 7.000000000000001%
[TIKI] Mã giảm 7% cho đơn hàng từ 70k Giảm 7% tối đa 30K cho đơn hàng từ 70K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Dịch vụ khác, Khóa học, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Nhà hàng - Ăn uống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 51k Giảm 8% tối đa 75K cho đơn hàng từ 51K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Du lịch - Khách sạn.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 300k Giảm 25K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Dịch vụ khác, Khóa học, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Nhà hàng - Ăn uống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 800k Giảm 60K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Dịch vụ khác, Khóa học, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Nhà hàng - Ăn uống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 15 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 15 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 30 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 400000đ
[TIKI] Mã giảm 400k cho đơn hàng từ 40 triệu Giảm 400K cho đơn hàng từ 40 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 50 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 50 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 700000đ
[TIKI] Mã giảm 700k cho đơn hàng từ 70 triệu Giảm 700K cho đơn hàng từ 70 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 250k Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Heineken, Tiger Beer, STRONGBOW, Strongbow Cider, Larue, Larue Special, Bia Việt của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gian hàng Durex chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của VinFast Official trong danh mục Xe điện.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Smarthome..
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 15:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thukhangtn.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-04-2022 15:25:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 199000đ
[TIKI] Mã giảm 199k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 199K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 159k Giảm 10K cho đơn hàng từ 159K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:26:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 15k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 900k Giảm 100K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 750k Giảm 70K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 500k Giảm 60K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 500k Giảm 60K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 269k Giảm 30K cho đơn hàng từ 269K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 6.5 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 6.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của ZINUS OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của ZINUS OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 395k Giảm 15K cho đơn hàng từ 395K.
Áp dụng cho sản phẩm của LinhKha.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 20:47:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k số lượng có hạn Giảm 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Xe Máy An Thành.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 800k Giảm 40K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ideal outdoors.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 18000đ
[TIKI] Mã giảm 18k cho đơn hàng từ 400k Giảm 18K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ideal outdoors.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 200k Giảm 8K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ideal outdoors.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của YADEA Official.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 299k Giảm 5K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hades Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 599k Giảm 15K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hades Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hades Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 899k Giảm 100K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hades Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 299k Giảm 5K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hades Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 199k Giảm 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 399000đ
[TIKI] Mã giảm 399k số lượng có hạn Giảm 399K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Xe đạp điện DRACA.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mũ bảo hiểm 36.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 249k Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của 3M Automotive Official.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hệ Thống Xe 2 Bánh Linh Trọng Phát.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Xe Đạp Khánh Hiệp.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:26:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của XẾ ĐỘP ONLINE SHOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 1.7 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 1.7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Fornix Shop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 7.000000000000001%
[TIKI] Mã giảm 7% số lượng có hạn Giảm 7%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Vua Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của The Beauty.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 800k Giảm 15K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 35K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của OceanNet.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiShop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 9.0%
[TIKI] Mã giảm 9% số lượng có hạn Giảm 9% tối đa 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của PWJPTB.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-01-2022 17:13:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 800k Giảm 40K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của amazingln.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 200k Giảm 8K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của amazingln.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Honda Hà Nội.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:46:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:27:21

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 450k Giảm 40K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:43:26

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:48:20

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:54:32

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Black Horse.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Outsideworld.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Smarties Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Dreamhouse.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:30:59

Mã giảm giá - Giảm 1999000đ
[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 100k Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Importing Household Goods.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 13:37:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 80K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Importing Household Goods.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:34:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 229k Giảm 20K cho đơn hàng từ 229K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 100k Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rạng Đông Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 200k Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế giới nguyên liệu trà sữa Déli.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:06:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:38:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 700k Giảm 60K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của TLP Food.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:19:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của SK FOOD.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 22:11:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 250k Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chế phẩm sinh học NANO.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:53:59

Mã giảm giá - Giảm 9.0%
[TIKI] Mã giảm 9% số lượng có hạn Giảm 9% tối đa 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mộc Thanh Trà.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 20:35:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Đồ Câu 24h.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-04-2022 09:10:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-05-2022 15:44:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 279k Giảm 10K cho đơn hàng từ 279K.
Áp dụng cho sản phẩm của SENA SPORT.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 259000đ
[TIKI] Mã giảm 259k cho đơn hàng từ 8 triệu Giảm 259K cho đơn hàng từ 8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Daiviet Sport.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 5% cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TEE OFF GOLF.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mobilefom.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 800k Giảm 80K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tapestrygo.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-09-2022 10:48:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 800k Giảm 40K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của ecommer.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Beautyyy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Xe Điện Tốt.

Bắt đầu: 19-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-05-2022 15:37:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Khanh Sport.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-04-2022 14:30:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 459k Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2024 16:20:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 08-09-2022 08:45:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 699k Giảm 50K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của SENA SPORT.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:08:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 30k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k Giảm 30K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 4 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Coway Vina Official Store.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 599k Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 13 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 13 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:33:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Tử - Điện Lạnh, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Nhà Cửa - Đời Sống, Điện Gia Dụng.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% số lượng có hạn Giảm 15% tối đa 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục VNM 15% Max 150k.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[TIKI] Mã giảm 12% cho đơn hàng từ 249k Giảm 12% tối đa 50K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 999k Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hafele Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sứa Closet.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 08-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Stanley Black and Decker Authorized Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TAM TÀI NHÂN.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:33:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 299k Giảm 5K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiện ích 1708.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 16:29:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chiếu Sáng Linh Việt.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 06:53:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 699k Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 100K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục VNM 8% max 80k.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k Giảm 10% tối đa 70K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rạng Đông Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1500000đ
[TIKI] Mã giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 19 triệu Giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 19 triệu.
Áp dụng 1 số sản phẩm điện thoại Samsung thuộc nhà bán Tiki Trading.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 359k Giảm 20K cho đơn hàng từ 359K.
Áp dụng cho sản phẩm của Unicharm Chăm Sóc Gia Đình.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:56:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỰC PHẨM FINE FOOD.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 449k Giảm 20K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho sản phẩm của ĐẢO HẢI SẢN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 20:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ngon Ngon Bakery.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Jumping Meters Official.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:50:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bello Land.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 150k Giảm 3% tối đa 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 12:04:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Miokids.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:25:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của LikeBaby Giày dép trẻ em.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 06-10-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 500k Giảm 15K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 250k Giảm 5K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 09:38:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 999k Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 140000đ
[TIKI] Mã giảm 140k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 140K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 799k Giảm 40K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 00:19:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của GiaĐình Shop.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:15:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của PregnantVN.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 17:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 111k Giảm 10K cho đơn hàng từ 111K.
Áp dụng cho sản phẩm của PregnantVN.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:44:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của PregnantVN.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:47:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 10k Giảm 5K cho đơn hàng từ 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của LiPOKids.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 09:23:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của LINH KIDS.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 08:06:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của LINH KIDS.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 08:07:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 499k Giảm 15K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của LINH KIDS.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 09:53:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAKUDO.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 165k Giảm 10K cho đơn hàng từ 165K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAKUDO.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 250k Giảm 15K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAKUDO.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của 27kids Main Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:06:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của ANAN STORE QUẦN ÁO TRẺ EM.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-11-2021 03:41:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 300k Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Lasamo Official Store.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 21:27:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bách Hóa Online, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ Uống Không Cồn, Gia Vị và Chế Biến, Bộ quà tặng, Chăm sóc thú cưng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Sữa và các Sản phẩm từ sữa, Đậu & Hạt Các Loại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 14-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 399k Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 599k Giảm 60K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 13:08:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 13:03:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 700k Giảm 30K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 13:02:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 13:01:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 300k Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 13:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 200k Giảm 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của ChubbiBaby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:16:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tinh Dầu PK.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của BABY PLAZA OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của BABY PLAZA OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 100k Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của ABCDO.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:06:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 499k Giảm 15K cho đơn hàng từ 499K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mỹ Trang.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5% tối đa 50K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của PICARE VIET NAM.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 149k Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của ABon Shop.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 129k Giảm 15K cho đơn hàng từ 129K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 300k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rbooks Corp.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1k Giảm 20K cho đơn hàng từ 1K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 14-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:35

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 900k Giảm 50K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của BRITA VIỆT NAM.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 399k Giảm 6% tối đa 25K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 7.000000000000001%
[TIKI] Mã giảm 7% cho đơn hàng từ 699k Giảm 7% tối đa 50K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 999k Giảm 8% tối đa 80K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 159k Giảm 10K cho đơn hàng từ 159K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pizza Hut Voucher.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pizza Hut Voucher.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pizza Hut Voucher.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của VinFast Official trong danh mục Xe điện.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 500k Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của SallyHomey Life is beautifull.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 200k Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Megatoys Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MAMAMY OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 649k Giảm 25K cho đơn hàng từ 649K.
Áp dụng cho sản phẩm của MAMAMY OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:29:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 349k Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của MAMAMY OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đồ chơi thông minh SBC.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:44:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đồ chơi thông minh SBC.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:41:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 899k Giảm 20K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho sản phẩm của quatangme.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của SỮA HỒNG GIANG.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 16:21:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Trà Thái Nguyên Minh Phúc.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:06:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Abena Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:34:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 700k Giảm 20K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của Abena Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:02:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của kho hàng gia dụng uy tín.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Aesop Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:34:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 500k Giảm 15K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Abena Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:56:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hi Duck Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:08:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hải Hải Long.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 13:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Provence Personal Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:51:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.7 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.7 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của HiPP Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 599k Giảm 25K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 899k Giảm 5% tối đa 60K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5%.
Áp dụng cho sản phẩm của CollectA Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 399k Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của PIGEON OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 589k Giảm 5K cho đơn hàng từ 589K.
Áp dụng cho sản phẩm của Asobu AU.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 190k Giảm 5K cho đơn hàng từ 190K.
Áp dụng cho sản phẩm của Xưởng Gấu Bông BiBi.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 16:01:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kids Sky.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% số lượng có hạn Giảm 20% tối đa 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mầm Stores.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 00:08:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kids Sky.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 7000đ
[TIKI] Mã giảm 7k cho đơn hàng từ 499k Giảm 7K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mầm Stores.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 699k Giảm 35K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Merries Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Colgate Palmolive Authorized Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 250k Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Colgate Palmolive Authorized Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 450k Giảm 30K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Suntory Pepsico All products.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:49:33

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 200k Giảm 5% cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của 1980Books Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:16:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% cho đơn hàng từ 200k Giảm 15% tối đa 35K cho đơn hàng từ 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Đồ Chơi Trẻ Em – Polesie Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của VPMilk Official.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 101k Giảm 10% cho đơn hàng từ 101K.
Áp dụng cho sản phẩm của CollectA Official Store.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Cửa hàng cắm trại Trúc Linh.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:50:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của SỮA HỒNG GIANG.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 14:50:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 111k Giảm 10K cho đơn hàng từ 111K.
Áp dụng cho sản phẩm của SallyHomey Life is beautifull.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của SallyHomey Life is beautifull.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 380k Giảm 40K cho đơn hàng từ 380K.
Áp dụng cho sản phẩm của KIDSKIDS.

Bắt đầu: 12-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 45K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thương hiệu Vinasoy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 80k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 80K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thương hiệu Vinasoy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 150k Giảm 20K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của AEROCO COFFEE.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:28:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của YẾN SÀO TRUNG NAM.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nước yến sào win'sNest.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:29:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 399k Giảm 25K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tân Lộc Phát.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:47:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của DK HARVEST.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Lotus Rice.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của VHFOODS.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:27:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của OTTOGI OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 13:07:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 399k Giảm 25K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của EXPER.

Bắt đầu: 13-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:25:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 200k Giảm 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 16:09:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 900k Giảm 100K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 750k Giảm 70K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vicero Official Store.

Bắt đầu: 16-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 200k Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thực Phẩm Tươi Sống, Nhà Sách Tiki, Thời Trang, Thời trang nữ, Thời trang nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Đồng hồ và Trang sức, Phụ kiện thời trang.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 549k Giảm 30K cho đơn hàng từ 549K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 449k Giảm 25K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 349k Giảm 20K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vando Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wuyuans.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 29-06-2022 23:53:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của shine.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Outsideworld.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 800k Giảm 60K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:06:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 15 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 15 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 30 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 499k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục NutiFood > 2T.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 139k Giảm 30K cho đơn hàng từ 139K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Perfetti Van Melle.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Dutch lady + Ovaltine + Fristi + Yomost total.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 450k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Dutch lady + Ovaltine + Fristi + Yomost total.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 750k Giảm 70K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 900k Giảm 100K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Romano Official Store.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của duyanhbee.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của MOHI.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 10:21:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Cỏ Cây Hoa Lá.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 18-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 17:10:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 100k Giảm 8K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 139k Giảm 10K cho đơn hàng từ 139K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Soc&Brothers.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 55000đ
[TIKI] Mã giảm 55k cho đơn hàng từ 649k Giảm 55K cho đơn hàng từ 649K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 899k Giảm 80K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 699k Giảm 50K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của LaTa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của LaTa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 450k Giảm 30K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho sản phẩm của LaTa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:25:59

Mã giảm giá - Giảm 400000đ
[TIKI] Mã giảm 400k cho đơn hàng từ 40 triệu Giảm 400K cho đơn hàng từ 40 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 30 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 120k Giảm 5K cho đơn hàng từ 120K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 230k Giảm 10K cho đơn hàng từ 230K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 330k Giảm 15K cho đơn hàng từ 330K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 430k Giảm 20K cho đơn hàng từ 430K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 09:45:59

Mã giảm giá - Giảm 1500000đ
[TIKI] Mã giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 19 triệu Giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 19 triệu.
Áp dụng sản phẩm điện thoại iPhone13 thuộc nhà bán Tiki Trading.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 490k Giảm 40K cho đơn hàng từ 490K.
Áp dụng cho sản phẩm của D-Program Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 490k Giảm 30K cho đơn hàng từ 490K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Anessa Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:29:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 950k Giảm 80K cho đơn hàng từ 950K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-10-2022 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 249k Giảm 15K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của LUPERI.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Truesky Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 14:33:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 250k Giảm 20K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Truesky Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 14:36:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Truesky Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 14:41:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của K&K Fashion Offical .

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 10:01:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của K&K Fashion Offical .

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 10:03:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của iBasic Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của iBasic Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của TNT SKY.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k Giảm 10% tối đa 500K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của 5S OFFICIAL.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:03:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tsingtao của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 300k Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 4 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 8 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của ZINUS OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 75000đ
[TIKI] Mã giảm 75k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 75K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 08:40:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 999k Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 700k Giảm 50K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kangaroo Flagship Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Trà Sương Mai Thái Nguyên.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:27:24

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 499k Giảm 25K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Parroti Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 55000đ
[TIKI] Mã giảm 55k cho đơn hàng từ 700k Giảm 55K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vando Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 200k Giảm 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mifan Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 16:54:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của ĐẢO HẢI SẢN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 20:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 800k Giảm 5% cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nước yến sào win'sNest.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 17:53:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tiger Beer, Heineken, Strongbow Cider, STRONGBOW, Larue Special, Larue, Bia Việt của nhà bán Tiki Trading.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 80k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 80K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thương hiệu Vinasoy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 400000đ
[TIKI] Mã giảm 400k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 400K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 249k Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của 3M Automotive Official.

Bắt đầu: 22-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 29000đ
[TIKI] Mã giảm 29k cho đơn hàng từ 190k Giảm 29K cho đơn hàng từ 190K.
Áp dụng cho sản phẩm của EXPER.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10%.
Áp dụng cho sản phẩm của AEROCO COFFEE.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10%.
Áp dụng cho sản phẩm của MFOOD.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 189k Giảm 15K cho đơn hàng từ 189K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tan loc phat food.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 16:44:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 15k Giảm 15K cho đơn hàng từ 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tân Lộc Phát.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:57:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 179k Giảm 20K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho sản phẩm của SC Johnson Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của My Mickey Shop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của My Mickey Shop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Julyhouse.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 449k Giảm 50K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho sản phẩm của Julyhouse.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của OMA Vietnam.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:32:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của OMA Vietnam.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 11:37:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gu Bag Official Store.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 600k Giảm 60K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của EUCERIN OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 25-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 7 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Vua Nệm Official Store.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 4000000đ
[TIKI] Mã giảm 4 triệu số lượng có hạn Giảm 4 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Piaggio Long Thành Đạt.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% số lượng có hạn Giảm 15% tối đa 30K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Strongbow Cider của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 24-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 149k Giảm 20K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nhã Nam T10 - 2021.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 399k Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 500k Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 500k Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299.9k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299.9K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Farm49 trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 08:51:53

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bula Kitchen.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 20:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 339k Giảm 30K cho đơn hàng từ 339K.
Áp dụng cho sản phẩm của Farm49.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 300k Giảm 10K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của k-coffee.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 300k Giảm 15K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của New Up.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 10:14:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 199k Giảm 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 185000đ
[TIKI] Mã giảm 185k số lượng có hạn Giảm 185K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 05-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 185000đ
[TIKI] Mã giảm 185k số lượng có hạn Giảm 185K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TP-Link Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 05-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 149k Giảm 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách tiếng Việt.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k số lượng có hạn Giảm 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của MCBooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 30 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 359k Giảm 8% tối đa 40K cho đơn hàng từ 359K.
Áp dụng cho sản phẩm của VERA OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 449k Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho sản phẩm của VERA OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 150k Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 300k Giảm 40K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 350K cho đơn hàng từ 3 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 1.2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Âm thanh & Phụ kiện Tivi. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Thể Thao - Dã Ngoại, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại, Thời Trang, Thời Trang, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho các sản phẩm của SoahFood trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 120K cho đơn hàng từ 999K. Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 2 triệu cho đơn hàng từ 10 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Samsung của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Kotex của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 450K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho sản phẩm của CJ Innerb Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho sản phẩm của FarmVill.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 60K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho sản phẩm của EUCERIN OFFICIAL STORE.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho các sản phẩm của Nuvistore trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 1.8 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100% tối đa 30K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Kotex của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 40K cho đơn hàng từ 589K. Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K phí vận chuyển. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 80K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Âm thanh & Phụ kiện Tivi. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Bách Hóa Online, Thực Phẩm Tươi Sống, Điện Tử - Điện Lạnh, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống. Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 149K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10%. Áp dụng cho sản phẩm của Nuxe Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 90K. Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách tiếng Việt. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 220K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K phí vận chuyển. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5K. Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 245K. Áp dụng cho sản phẩm của Trái Cây Chợ Phố.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 160K cho đơn hàng từ 1.3 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của CJ Innerb Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 25%. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Biti's Việt Nam của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 4.2 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 500K cho đơn hàng từ 15 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 4% tối đa 500K cho đơn hàng từ 5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 600K. Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Loirechic Official. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 450K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 25K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 9% tối đa 100K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của CJ Innerb Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 249K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K phí vận chuyển. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 150K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso dành cho bé trên 2 tuổi. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 1.2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 200K cho đơn hàng từ 999K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm thêm 50K Áp dụng cho Gói Hội Viên TikiNOW - Gói Tiết Kiệm

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 349K. Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Thể Thao - Dã Ngoại, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại, Thời Trang, Thời Trang, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 4% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 10 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Tivi. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Thể Thao - Dã Ngoại, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại, Thời Trang, Thời Trang, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10K cho đơn hàng từ 129K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 349K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bách Hóa Online, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ Uống Không Cồn, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Sữa và các Sản phẩm từ sữa, Đậu & Hạt Các Loại. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 300K cho đơn hàng từ 6 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của The Leaf VN.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: X