Đang tải...
Voucher, khuyến mại, mã giảm giá Tiki tháng 9-2021 tự động cập nhật liên tục mới nhất!
Ưu đãi Khác
Mã giảm giá Tiki giảm 30k cho đơn hàng từ 150k Từ 9h - 23h59h thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 hằng tuần

Bắt đầu: 06-10-2020 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 30.0%
[TIKI] Mã giảm 30% số lượng có hạn Giảm 30% tối đa 30K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Voucher - Dịch vụ, Bia, Rượu - Đồ uống có cồn, Thực phẩm ăn liền, Dầu ăn, Sữa nước, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, TikiNOW.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 28-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 30.0%
[TIKI] Mã giảm 30% số lượng có hạn Giảm 30% tối đa 30K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Dinh dưỡng cho bé, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Voucher - Dịch vụ, Bia, Rượu - Đồ uống có cồn, Thực phẩm ăn liền, Dầu ăn, Sữa nước, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của David.

Bắt đầu: 28-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 05-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 10% tối đa 500K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 15:45:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 650k Giảm 40K cho đơn hàng từ 650K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 15:28:59

Mã giảm giá Khác - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pickme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 31-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá Nhà cửa & Đời sống - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-02-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Nhà cửa & Đời sống - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 499k Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 50.0%
[TIKI] Mã giảm 50% cho đơn hàng từ 500k Giảm 50% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo Tín Watch.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 28-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 15:17:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 199k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo Tín Watch.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:24:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 300k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của MIDORI.

Bắt đầu: 30-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của TomStore Giày Thể Thao Nam.

Bắt đầu: 01-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của WinBeen.

Bắt đầu: 03-03-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-02-2022 23:59:59

Mã giảm giá Thời trang & Phụ kiện - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của 5S OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 380k Giảm 40K cho đơn hàng từ 380K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tommee Tippee Vietnam.

Bắt đầu: 23-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 400k Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Geta.

Bắt đầu: 18-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 99k Giảm 10% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo Tín Watch.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 28-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 15:22:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 300k Giảm 20% tối đa 5K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 08:52:59

Mã giảm giá - Giảm 40.0%
[TIKI] Mã giảm 40% cho đơn hàng từ 500k Giảm 40% tối đa 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart.

Bắt đầu: 16-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của nhimshop.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 18:35:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của TNT SKY.

Bắt đầu: 19-04-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 18.0%
[TIKI] Mã giảm 18% cho đơn hàng từ 300k Giảm 18% tối đa 60K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rbooks Corp.

Bắt đầu: 07-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của GUfoods.

Bắt đầu: 06-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 04-04-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 599k Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 07-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 06-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 19:05:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biocos Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-05-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của ZINTI.

Bắt đầu: 16-05-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAN Fashion Store.

Bắt đầu: 02-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2033 21:57:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2030 21:55:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2035 21:58:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 30k phí vận chuyển số lượng có hạn Giảm 30K phí vận chuyển.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Sữa cho bé dưới 24 tháng, Rượu từ 15%, CG- Deal 0đ chào bạn mới, Deal 0đ chào bạn mới- phase 2, Đặt vé máy bay online, TikiNOW, Phiếu quà tặng.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 03:34:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của G PAGINI STORE.

Bắt đầu: 16-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-04-2022 15:20:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 99k Giảm 5% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của G PAGINI STORE.

Bắt đầu: 16-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 10:03:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2036 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kun Miu.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop 27kids.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 18-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 07:40:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của LavaPN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 399k Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Cốm Và Gạo.

Bắt đầu: 12-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 17:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của 27Kids Official.

Bắt đầu: 18-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:58:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 250k Giảm 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Timokids.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pinkyy Purinn.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:16:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-06-2022 14:45:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 200k Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 12:55:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của iShow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2024 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[TIKI] Mã giảm 50% cho đơn hàng từ 500k Giảm 50% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Red black.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:29:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 99k Giảm 10% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Red black.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 15:26:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 199k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Red black.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 15:28:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của TOBI SHOP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 13-05-2022 17:42:59

Mã giảm giá - Giảm 9000đ
[TIKI] Mã giảm 9k cho đơn hàng từ 500k Giảm 9K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:27:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 15K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:28:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 250k Giảm 5K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của TEP.

Bắt đầu: 20-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-05-2022 00:26:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 498k Giảm 20K cho đơn hàng từ 498K.
Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 07:16:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu: 23-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:19:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Trường Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 259k Giảm 10K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của YEBISU VIET NAM.

Bắt đầu: 26-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 359k Giảm 20K cho đơn hàng từ 359K.
Áp dụng cho sản phẩm của YEBISU VIET NAM.

Bắt đầu: 26-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của YEBISU VIET NAM.

Bắt đầu: 26-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đồ câu chài lưới minh phú.

Bắt đầu: 26-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:27:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo My.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-01-2022 13:24:59

Mã giảm giá - Giảm 7000đ
[TIKI] Mã giảm 7k cho đơn hàng từ 199k Giảm 7K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 16-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG LIÊN MINH.

Bắt đầu: 16-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 450k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gấu bông Abi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MRM Manlywear Official.

Bắt đầu: 21-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:28:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 129k Giảm 5K cho đơn hàng từ 129K.
Áp dụng cho sản phẩm của Minh Hạnh 3105.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 07:53:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 40K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Yến Sào Yến Loan_ Tây Ninh.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 15:54:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của MẸ VÀ BÉ AIKO.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 07:35:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của 5S OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 499k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục NutiFood > 2T.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 14:54:55

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 50k Giảm 20K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 500k Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 490k Giảm 10% cho đơn hàng từ 490K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tuto Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-05-2022 22:50:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:26:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 10:13:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 200k Giảm 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:30:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 699k Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của King Sport Martial Art Store HN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 17:39:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của shopbedausua.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 08-04-2022 21:42:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 149k Giảm 5% tối đa 8K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của KAVY official store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 28-02-2022 15:23:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 400k Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop đồ chơi Happy Toy 888.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 22:00:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 850k Giảm 2% cho đơn hàng từ 850K.
Áp dụng cho sản phẩm của Jupiterfriendly.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Feaer Denim.

Bắt đầu: 23-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 200k Giảm 2% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 07:56:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của LONG HOA.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-04-2022 11:13:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 07:51:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-02-2024 20:06:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 139k Giảm 5K cho đơn hàng từ 139K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 14:13:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của TETE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 16:44:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 369k Giảm 25K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mật Ong Phúc Khang.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2023 08:50:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bún Sạch Khương Huy.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 14-07-2022 18:52:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 300k Giảm 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Heineken của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Suntory Pepsico All products.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 22:11:06

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ALL WARRIOR PRODUCT.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:51

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 179k Giảm 10K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:41:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 10K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sữa Bỉm Hồng Hải.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 400k Giảm 15K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:40:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 300k Giảm 5K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 416k Giảm 20K cho đơn hàng từ 416K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:40:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 999k Giảm 5K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sữa Bỉm Hồng Hải.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 14:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 499k Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:01:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 750k Giảm 15K cho đơn hàng từ 750K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linh Sam Store.

Bắt đầu: 08-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 799k Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 999k Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Goldsun Chính Hãng.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 400k Giảm 10K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:29:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5% tối đa 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 19:36:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:03:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 18:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 259k Giảm 20K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:02:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-07-2022 23:34:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo My.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-02-2022 09:29:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của BORO SPORT.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 21:10:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 190k Giảm 10K cho đơn hàng từ 190K.
Áp dụng cho sản phẩm của 4U Shop.

Bắt đầu: 10-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:31:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 80K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Daiviet Sport.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 09:18:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 21:29:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn Giảm 20K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 20-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 219k Giảm 20K cho đơn hàng từ 219K.
Áp dụng cho sản phẩm của HAPAS Official.

Bắt đầu: 23-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:56:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 499k Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của VinBuy.

Bắt đầu: 06-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 03:36:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 399k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Văn Phòng Phẩm Hồng Hà Official.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 08:28:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.6 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BearMi Smart Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 21:31:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 100k Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của BearMi Smart Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-11-2021 21:38:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chubbi Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 27-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 17:38:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 599k Giảm 15K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của shopbedausua.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-04-2022 21:44:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 280k Giảm 25K cho đơn hàng từ 280K.
Áp dụng cho sản phẩm của Urban Outfits.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-01-2022 00:26:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 180k Giảm 15K cho đơn hàng từ 180K.
Áp dụng cho sản phẩm của Urban Outfits.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 15-01-2022 00:25:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:57:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:49:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:56:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:27:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 250k Giảm 8K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Magideal.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-04-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5.5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 5.5 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 10:32:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 01:58:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Magideal.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-04-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Future Store.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 09:33:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Future Store.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 22:21:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 10:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 350k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 99k Giảm 5% tối đa 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của anhlam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của PK Unisex Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 18:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k Giảm 10% tối đa 5K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Plaza Luxury.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-01-2022 10:33:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gubag.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Blue Light.

Bắt đầu: 30-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2022 15:06:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 239k Giảm 10K cho đơn hàng từ 239K.
Áp dụng cho sản phẩm của Babimama.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 900k Giảm 40K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiShop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 450000đ
[TIKI] Mã giảm 450k cho đơn hàng từ 30 triệu Giảm 450K cho đơn hàng từ 30 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 600000đ
[TIKI] Mã giảm 600k cho đơn hàng từ 40 triệu Giảm 600K cho đơn hàng từ 40 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 369k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 399k Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Bách Hóa Online, Thực Phẩm Tươi Sống.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 150k Giảm 25K cho đơn hàng từ 150K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Tử - Điện Lạnh, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Nhà Cửa - Đời Sống, Điện Gia Dụng.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 120k Giảm 10K cho đơn hàng từ 120K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Túi thời trang nữ, Thể Thao - Dã Ngoại, Phụ kiện thời trang, Giày - Dép nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nam, Thời Trang, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 259k Giảm 30K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 249k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2023 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 249k Giảm 15K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linda87 shop.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 16:03:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 290k Giảm 25K cho đơn hàng từ 290K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tsubaki Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 200k Giảm 20% tối đa 100K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Bánh trung thu Highlands Coffee.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Maybelline Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linda87 shop.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 16:35:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 699k Giảm 30K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Emmié By Happy Skin Official.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Emmié By Happy Skin Official.

Bắt đầu: 09-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VienruabatNk.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Môi Trường Lan Anh.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 15:39:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 1k Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 1K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 7.000000000000001%
[TIKI] Mã giảm 7% cho đơn hàng từ 1k Giảm 7% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Dịch vụ khác, Khóa học, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 600k Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Khóa học, Bảo hiểm, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, Dịch vụ khác.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 800k Giảm 60K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Khóa học, Bảo hiểm, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, Dịch vụ khác.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 750000đ
[TIKI] Mã giảm 750k cho đơn hàng từ 50 triệu Giảm 750K cho đơn hàng từ 50 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 70 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 70 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1500000đ
[TIKI] Mã giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu Giảm 1.5 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Honda Sài Gòn, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, HEAD Honda Phát Tiến, Sài Gòn BikeMart, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Việt Chính - Hà Nội, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 250k Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 900k Giảm 100K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k số lượng có hạn Giảm 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kingsport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:46:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 200k Giảm 20K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Nhà Sách Tiki, Thời Trang, Thời trang nữ, Thời trang nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 199k Giảm 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Máy Ảnh - Máy Quay Phim.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Pico Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của quatangme.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:48:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 23-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-07-2022 12:10:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 12:48:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 100k Giảm 5K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 12:46:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của GINTARO STORE.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 12:49:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 360k Giảm 10K cho đơn hàng từ 360K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bình Minh Official.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:39:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Megatoys Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 15:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 100k Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Megatoys Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 15:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế giới nước tẩy rửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 22:16:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế giới nước tẩy rửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 22:17:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k số lượng có hạn Giảm 5K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế giới nước tẩy rửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 22:14:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 480k Giảm 10K cho đơn hàng từ 480K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tã bỉm Babies Organic.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 20:05:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 89k Giảm 2% tối đa 25K cho đơn hàng từ 89K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop đồ chơi Happy Toy 888.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:52:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 139k Giảm 3% tối đa 20K cho đơn hàng từ 139K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop đồ chơi Happy Toy 888.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:55:59

Mã giảm giá - Giảm 4.0%
[TIKI] Mã giảm 4% cho đơn hàng từ 249k Giảm 4% tối đa 10K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop đồ chơi Happy Toy 888.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 21:57:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Môi Trường Lan Anh.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2022 15:44:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 400k Giảm 25K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 11:46:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 210k Giảm 10K cho đơn hàng từ 210K.
Áp dụng cho sản phẩm của TANO SHOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 01:47:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 110k Giảm 5K cho đơn hàng từ 110K.
Áp dụng cho sản phẩm của TANO SHOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 01:44:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 9 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thang Nhôm HAKAWA.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thang Nhôm HAKAWA.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thang Nhôm HAKAWA.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 179k Giảm 10K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 12000đ
[TIKI] Mã giảm 12k cho đơn hàng từ 150k Giảm 12K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 250k Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 53000đ
[TIKI] Mã giảm 53k cho đơn hàng từ 530k Giảm 53K cho đơn hàng từ 530K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỰC PHẨM PHFOOD.

Bắt đầu: 05-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% số lượng có hạn Giảm 8% tối đa 80K.
Áp dụng cho sản phẩm của Fashionme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 299000đ
[TIKI] Mã giảm 299k cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 299K cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của VinFast Official trong danh mục Xe điện.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của LAVICHEM.

Bắt đầu: 06-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 26-09-2021 08:21:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 06-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-07-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 06-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 4000000đ
[TIKI] Mã giảm 4 triệu số lượng có hạn Giảm 4 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của YADEA Official.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 16:20:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của YADEA Official.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 9000đ
[TIKI] Mã giảm 9k số lượng có hạn Giảm 9K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chợ xe đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 790k Giảm 5% tối đa 250K cho đơn hàng từ 790K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chợ xe đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 399000đ
[TIKI] Mã giảm 399k cho đơn hàng từ 9 triệu Giảm 399K cho đơn hàng từ 9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Xe đạp điện DRACA.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mobilefom.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mobilefom.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5%.
Áp dụng cho sản phẩm của ArtVehicle.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% số lượng có hạn Giảm 8% tối đa 80K.
Áp dụng cho sản phẩm của ArtVehicle.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gogothere.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5%.
Áp dụng cho sản phẩm của MiShop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% số lượng có hạn Giảm 8% tối đa 80K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiShop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Beautyyy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Beautyyy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% số lượng có hạn Giảm 8% tối đa 80K.
Áp dụng cho sản phẩm của Homeele.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Fashionme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 120k Giảm 20K cho đơn hàng từ 120K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Bánh Trung Thu Kinh Đô 2021.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 20-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 20:56:29

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nhật Minh 89.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 2000000đ
[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 07-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Xe điện, Xe đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 399k Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 14-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 26-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 26-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[TIKI] Mã giảm 12% cho đơn hàng từ 349k Giảm 12% tối đa 50K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40.0%
[TIKI] Mã giảm 40% số lượng có hạn Giảm 40%.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Biti's Việt Nam của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 26-09-2021 11:42:17

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vicero Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Peak Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 450k Giảm 15K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho sản phẩm của GOODFIT OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 575k Giảm 20K cho đơn hàng từ 575K.
Áp dụng cho sản phẩm của GOODFIT OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của VHFOODS.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của GUfoods.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của DK HARVEST.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của SK FOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:44:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TLP Food.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:42:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Nước yến sào win'sNest.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:27:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tân Lộc Phát.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 19:54:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Lotus Rice.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 49k Giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 49K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 399k Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 599k Giảm 60K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 16-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 80k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 80K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thương hiệu Vinasoy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 450k Giảm 45K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Thương hiệu Vinasoy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Dutch lady + Ovaltine + Fristi + Yomost total.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 450k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Dutch lady + Ovaltine + Fristi + Yomost total.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 18-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 150k Giảm 20K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Orion.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Suntory Pepsico All products.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 14-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 15:49:33

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 175k Giảm 25K cho đơn hàng từ 175K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ALL COCA COLA PRODUCTS.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 10-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 15:39:41

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% số lượng có hạn Giảm 20% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của MEMON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hi Pencil.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của SmanStore.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 599k Giảm 40K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Aesop Store.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% cho đơn hàng từ 1.8 triệu Giảm 15% tối đa 300K cho đơn hàng từ 1.8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hi Pencil.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hi Pencil.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của HEY BABY.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Đồ Chơi Trẻ Em – Polesie Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 149k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Đồ Chơi Trẻ Em – Polesie Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Đồ Chơi Trẻ Em – Polesie Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của CollectA Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 149k Giảm 5% tối đa 15K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của CollectA Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Handskid.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 699k Giảm 40K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% số lượng có hạn Giảm 8% tối đa 20K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Tã Sơ Sinh Huggies - Ưu đãi đến 30%.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bảo Ngọc Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 300k Giảm 30K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Coffee Tree Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 19:27:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách tiếng Việt.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Coopmart Xa Lộ Hà Nội, Coopmart Thắng Lợi, Fine Life Urban Hill trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 14-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 120k Giảm 20K cho đơn hàng từ 120K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Bánh Trung Thu Kinh Đô 2021.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 20:56:29

Mã giảm giá - Giảm 299000đ
[TIKI] Mã giảm 299k số lượng có hạn Giảm 299K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Wook Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 207000đ
[TIKI] Mã giảm 207k số lượng có hạn Giảm 207K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của OceanNet.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 14-10-2021 22:47:50

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 16:52:43

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 450k Giảm 40K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 17:06:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 17:10:14

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 17:14:06

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 249k Giảm 15K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tiger Beer, Heineken, Larue Special, Larue, Strongbow Cider, STRONGBOW, Bia Việt của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 300k Giảm 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Heineken của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gian hàng Durex chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 600k Giảm 50K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pmax CLOTHING FASHION LUXURY.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 19:16:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 590k Giảm 60K cho đơn hàng từ 590K.
Áp dụng cho sản phẩm của D-Program Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 299k Giảm 5K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 599k Giảm 3% tối đa 80K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 399k Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của YODY Official Store.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bioessence Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 17:01:59

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[TIKI] Mã giảm 20% cho đơn hàng từ 99k Giảm 20% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của BAA Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của BAA Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% cho đơn hàng từ 599k Giảm 15% tối đa 100K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của BAA Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Smartcook, Elmich của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Smartcook, Elmich của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 399k Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 349000đ
[TIKI] Mã giảm 349k cho đơn hàng từ 20k Giảm 349K cho đơn hàng từ 20K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 449k Giảm 25K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 199000đ
[TIKI] Mã giảm 199k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 199K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 799k Giảm 8% tối đa 80K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:28:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 23-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 23-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 13.0%
[TIKI] Mã giảm 13% cho đơn hàng từ 229k Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 13.0%
[TIKI] Mã giảm 13% cho đơn hàng từ 229k Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 23-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 150k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của GreenBoxShop.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 799k Giảm 40K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shoptretho 49 Nguyễn Phong Sắc.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 10:19:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 390k Giảm 10K cho đơn hàng từ 390K.
Áp dụng cho sản phẩm của Soc&Brothers.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 16:01:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của MamanBébé.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bobo shop.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 11:04:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 999k Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 399k Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh, Xả hàng-Gia dụng, Gia Dụng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 549k Giảm 50K cho đơn hàng từ 549K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 789k Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 789K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 500k Giảm 40K cho đơn hàng từ 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Aptakid Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 99000đ
[TIKI] Mã giảm 99k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 99K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Aptakid Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 11-08-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-08-2022 08:43:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 70K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 599k Giảm 6% tối đa 80K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Bobby, Moony, Caryn của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k số lượng có hạn Giảm 50K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 23-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Skybooks Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 20-10-2021 09:38:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 129k Giảm 20K cho đơn hàng từ 129K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 00:07:54

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Đồng hồ thông minh, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Laptop & Máy Vi Tính, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Tivi & Thiết Bị Nghe Nhìn, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2021 14:20:51

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100%
[TIKI] Mã giảm 100% số lượng có hạn Giảm 100%.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Samsung của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:55:30

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 349k Giảm 40K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-10-2021 00:00:00

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 15k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k Giảm 15K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thực Phẩm Tươi Sống.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-10-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Túi thời trang nữ, Thể Thao - Dã Ngoại, Phụ kiện thời trang, Giày - Dép nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nam, Thời Trang, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 120k Giảm 10K cho đơn hàng từ 120K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Túi thời trang nữ, Thể Thao - Dã Ngoại, Phụ kiện thời trang, Giày - Dép nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nam, Thời Trang, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 350k Giảm 25K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Túi thời trang nữ, Thể Thao - Dã Ngoại, Phụ kiện thời trang, Giày - Dép nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nam, Thời Trang, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 799k Giảm 10% tối đa 150K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso dành cho bé trên 2 tuổi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 109000đ
[TIKI] Mã giảm 109k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 109K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Daiviet Sport.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 249k Giảm 50K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của SCC - Saigon Cosmetics.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của SCC - Saigon Cosmetics.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 24-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 350k Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 500k Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Innisfree của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k số lượng có hạn Giảm 150K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Loreal Paris Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k Giảm 8% tối đa 70K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Pampers của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 999k Giảm 10% tối đa 120K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Pampers của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 199k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Ariel, Tide, Downy của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 349k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Ariel, Tide, Downy của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 25-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 249k Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của P&G Sức Khỏe-Làm Đẹp Chính Hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 499k Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Olay Việt Nam Chính Hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 19:23:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 799k Giảm 80K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Olay Việt Nam Chính Hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 19:25:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 599k Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Daiviet Sport trong danh mục Thể Thao - Dã Ngoại.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 40K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Huggies Platinum .
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 249k Giảm 15K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tiger Beer, Heineken, Larue Special, Larue, Strongbow Cider, STRONGBOW, Bia Việt của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2021 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn Giảm 15K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2021 23:59:59

Mã giảm giá
Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 4% tối đa 990K cho đơn hàng từ 9 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Tivi. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 11% tối đa 45K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 300K cho đơn hàng từ 30 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, Honda Sài Gòn, Sài Gòn BikeMart, HEAD Honda Phát Tiến, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Việt Chính - Hà Nội, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100%. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 200K cho đơn hàng từ 25 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm HCM. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 80K cho đơn hàng từ 1K. Áp dụng cho sản phẩm của ArtVehicle. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 199K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 700K. Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 300K cho đơn hàng từ 5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 249K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 7% tối đa 300K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 200K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 999K cho đơn hàng từ 6 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn. Chỉ áp dụng cho khách hàng mới. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 700K cho đơn hàng từ 70 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, Honda Sài Gòn, Sài Gòn BikeMart, HEAD Honda Phát Tiến, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Việt Chính - Hà Nội, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 288K. Áp dụng cho sản phẩm của Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 350K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của Benguna.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 53K cho đơn hàng từ 530K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân, Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 200K cho đơn hàng từ 999K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 19K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của Colgate Palmolive Authorized Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15% tối đa 30K cho đơn hàng từ 10K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tiger Beer, Heineken, Larue Special, Larue, Strongbow Cider, STRONGBOW, Bia Việt của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 300K cho đơn hàng từ 6 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 300K cho đơn hàng từ 6 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của ROUGH OFFICIAL STORE. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 369K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 500K cho đơn hàng từ 16 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 60K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của Kaka Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 649K. Áp dụng cho sản phẩm của GOODFIT OFFICIAL STORE. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20% tối đa 80K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho sản phẩm của Colgate Palmolive Authorized Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 7% tối đa 20K. Áp dụng cho sản phẩm của GZ Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 388K. Áp dụng cho sản phẩm của Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15% tối đa 300K cho đơn hàng từ 1.8 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 70K cho đơn hàng từ 999K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 60K cho đơn hàng từ 699K. Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm xx0%. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Biti's Hunter. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa xx lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 100 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, Honda Sài Gòn, Sài Gòn BikeMart, HEAD Honda Phát Tiến, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Việt Chính - Hà Nội, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 188K. Áp dụng cho sản phẩm của Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 4% tối đa 499K cho đơn hàng từ 5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 500K cho đơn hàng từ 16 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 80K. Áp dụng cho sản phẩm của Black Horse. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 80K. Áp dụng cho sản phẩm của OceanNet. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 7% tối đa 20K. Áp dụng cho sản phẩm của DGC Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 4 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huawei của nhà bán Huawei Flagship Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 990K cho đơn hàng từ 9 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Tivi. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 53K cho đơn hàng từ 530K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 400K. Áp dụng cho sản phẩm của Colosmulti Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 500K cho đơn hàng từ 14 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm sóc cá nhân, Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huawei của nhà bán Huawei Flagship Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 500K cho đơn hàng từ 4 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Âm thanh & Phụ kiện Tivi, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 45K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 1.2 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Gia Dụng. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 53K cho đơn hàng từ 530K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thời Trang, Giày thể thao nam, Thời trang nữ, Thời trang nam, Trang phục thể thao nam, Giày thể thao nữ, Giày - Dép nữ, Trang phục thể thao nữ, Túi thời trang nữ, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 99K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà Cửa - Đời Sống, Điện gia dụng, Điện Gia Dụng, Nhà Cửa - Đời Sống, Tivi, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 9% tối đa 50K cho đơn hàng từ 449K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 200K cho đơn hàng từ 25 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 30K. Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Ariel, Downy, Tide của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 400K cho đơn hàng từ 40 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, Honda Sài Gòn, Sài Gòn BikeMart, HEAD Honda Phát Tiến, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Việt Chính - Hà Nội, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 488K cho đơn hàng từ 30 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 101K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Dịch vụ khác, Khóa học, Spa & Làm đẹp, Nha khoa - Sức khỏe, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nhà hàng - Ăn uống. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 9% tối đa 150K cho đơn hàng từ 1.2 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé trên 24 tháng, Sữa cho mẹ bầu và sau sinh, Sữa công thức pha sẵn, Bột ăn dặm, Vitamins, Nước trái cây cho bé, Bánh ăn dặm, Bánh quy, Thực phẩm chế biến sẵn, Dầu ăn cho bé, Trà và Thức uống cho bé, Thực phẩm ăn dặm, Dinh dưỡng cho mẹ, Dinh dưỡng cho người lớn, Thực Phẩm Tươi Sống, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồ dùng cho bé, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Đồ chơi, Đồ dùng cho người già, Chăm sóc mẹ mang thai, sau sinh, Chuẩn bị mang thai, Chăm sóc nhà cửa, Đồ Ăn Vặt, Thực phẩm Đóng hộp và Khô, Đồ uống có gas, Đồ uống không gas, Gia Vị và Chế Biến, Chăm sóc thú cưng, Bộ quà tặng, Đồ uống - Pha chế dạng bột, Thực phẩm chay, Thực phẩm bổ dưỡng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm cao cấp, Thực phẩm hữu cơ, Bách hóa online, Mẹ & Bé. Không áp dụng cho 1 số nhà bán. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời trang nữ, Thời trang nam, Túi thời trang nữ, Thể Thao - Dã Ngoại, Phụ kiện thời trang, Giày - Dép nam, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nam, Thời Trang, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thể thao - Dã ngoại. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 30K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Phụ kiện - Chăm sóc xe. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 114K. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của ArtVehicle. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 500K cho đơn hàng từ 50 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Honda Hà Nội, Hệ Thống HEAD Dũng Tiến, Honda Sài Gòn, Sài Gòn BikeMart, HEAD Honda Phát Tiến, Honda Ủy Nhiệm Hà Nội, Honda Ủy Nhiệm HCM, Honda Việt Chính - Hà Nội, Hệ thống HEAD Hồng Đức Cần Thơ, Honda Thăng Long, Yamaha Kường Ngân, Honda Vũ Hoàng Lê, HEAD HONDA VISACOOP, Honda ủy nhiệm Hoàng Việt, Hồng Phúc - Thiên Phúc, Yamaha Town Long Thành Đạt, Piaggio Long Thành Đạt, PIAGGIO TOPCOM, Xe Máy An Thành, Xe máy Hồng Phát trong danh mục Xe máy. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 35K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho sản phẩm của Benguna.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 15% tối đa 100K cho đơn hàng từ 1K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 13% tối đa 30K cho đơn hàng từ 229K. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - chăm sóc nhà cửa. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 50K cho đơn hàng từ 800K. Áp dụng cho sản phẩm của Bioderma Official Store.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của JUTIMI. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Giảm 5% tối đa 699K cho đơn hàng từ 5 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Máy giặt, Máy sấy quần áo, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Tiki 50K Thanh toán bằng Visa khách hàng mới đơn từ 100K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki 50K Thanh toán bằng Visa khách hàng mới đơn từ 100K Hạn SD: 30/10/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Thời trang Pmax đơn từ 1Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Sản phẩm của Durex, max 40K đơn từ 299K Hạn SD: 29/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Tiki 10% Thời trang 92WEAR, max 20K đơn từ 149K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki 10% Thời trang 92WEAR, max 30K đơn từ 249K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Tiki 20K Sản phẩm của SCC – Saigon đơn từ 199K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Tiki 150K Sản phẩm của Vando đơn từ 2Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki 150K Sản phẩm của Vua Nệm đơn từ 3.1Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 300K Sản phẩm của Vua Nệm đơn từ 7.1Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Tiki 35K Tã bỉm Merries đơn từ 699K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Tiki 20K Sản phẩm của PvàG đơn từ 249K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Tiki 20K Mỹ phẩm Olay đơn từ 499K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Tiki 80K Mỹ phẩm Olay đơn từ 799K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Tiki 300K Xe từ Honda Hà Nội Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Tiki 100K Xe của Honda Hà Nội Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Tiki 199K Xe của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 15Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 299K Xe của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 30Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Tiki 399K Xe của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 40Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki 499K Xe của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 60Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 50K Sản phẩm của TP-Link 2Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 99K Sản phẩm của TP-Link 2.7Tr Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Áp dụng toàn sàn Tiki đơn từ 240K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng toàn sàn Tiki đơn từ 550K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Tiki 20K tất cả các hàng đơn từ 240K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 35K tất cả các hàng đơn từ 550K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Tiki 100K Mỹ phẩm Shiseido đơn từ 1Tr Hạn SD: 25/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Tiki 10% Nhà Cửa – Đời Sống, max 50K đơn từ 350K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Tiki 30K Nhà Cửa – Đời Sống đơn từ 299K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Mamonde, max 50K đơn từ 400K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Mamonde, max 80K đơn từ 500K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Mỹ phẩm Laneige, max 80K đơn từ 600K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm Laneige, max 120K đơn từ 800K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Anessa đơn từ 490K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Sản phẩm của Nivea, max 30K đơn từ 199K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của PvàG đơn từ 249K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Mỹ phẩm Olay đơn từ 799K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Dâu Đen đơn từ 999K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Perfect Diary đơn từ 400K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Mỹ phẩm Perfect Diary đơn từ 550K Hạn SD: 30/09/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Tiki 40K Thời trang MRM Manlywear đơn từ 450K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Deli đơn từ 159K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Deli đơn từ 199K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Deli đơn từ 259K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Senka, max 20K đơn từ 170K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki 45K Sản phẩm Khóa học, Bảo hiểm, Dịch Vụ Bảo Vệ Điện Thoại đơn từ 499K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Tiki 100K Áp dụng ngành thời trang cho đơn từ 999K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Áp dụng cho sản phẩm của Geta cho đơn từ 300K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Tsubaki cho đơn từ 250K Hạn SD: 31/12/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Giảm 5% Thiết bị nội thất Phúc Tề Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki giảm 150k cho đơn hàng thuộc gian hàng RANOX VIET NAM Hạn SD: 30/04/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Tiki giảm 300K cho Đơn Hàng từ 6 triệu Hạn SD: 01/10/2021

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá là một chuỗi ký tự ngắn đặc biệt dùng để nhập khi thanh toán mua hàng online, bạn sẽ được giảm giá từ vài % đến vài chục % tùy theo giá trị của mã giảm giá (voucher). Các nhà bán hàng cung cấp cho bạn mã giảm giá nhằm lôi kéo khách hàng, kích cầu mua sắm.

Ngoài ra Tiki còn có rất nhiều các ưu đãi từ đối tác bán hàng .Các đối tác bán hàng có thể là các ngân hàng hoặc các thương hiệu cùng hợp tác với Tiki để bán sản phẩm.

Lấy mã giảm giá Tiki ở đâu?

Tìm mã giảm giá để áp dụng cho một đơn hàng đã quá quen đối với nhiều người. Tuy nhiên để kiếm được một mã giảm giá để áp dụng thành công cho một đơn hàng đôi khi cũng rất khó khăn. Dưới đây là một số nơi bạn có thể tìm thấy mã giảm giá:

1. Tìm trên app hoặc web chính chủ của Tiki

Bạn truy cập vào app hoặc web của Tiki bạn sẽ thấy rất nhiều quảng cáo, sale upto vv . Bạn chỉ cần lưu về mã giảm giá . Ngoài ra có rất nhiều các cửa hàng đăng ngay trên tiêu đề của sản phẩm để khách hàng có thể tiện tay sử dụng luôn.

Sau khi lưu bạn có thể tìm lại ở Mục tài khoản cá nhân > Mã giám giá

Tuy nhiên chỉ nhiêu đây là không đủ, nhiều mã giảm giá ẩn đặc biệt Tiki không công khai trên web app của họ. Dưới đây là phương án thứ 2 cho bạn

2. Tìm trên website, group khác 

Hiên nay có rất nhiều website chia sẻ mã giảm giá Tiki. Các website này chuyên tổng hợp tất cả mã giảm giá Tiki mới nhật và cập nhật liên tục rất tiệt cho người sử dụng. Tuy nhiên có mã là một chuyện áp dụng thành công là một chuyện khác. MGGTD nghĩ rằng có đến 90% người mua hàng sau khi áp dụng mã giảm giá nhận được các thông như mã không hợp lệ, hết hạn, bla bla... :D đều thực sự cảm thấy khó chịu, khó hiểu mặc dù nhìn thấy quảng cáo mã giảm giá nhập mã xxx. Nếu như bạn chưa tìm được nơi cũng cấp mã giảm giá tin cậy cho mình thì mggtd.com chính là nơi bạn cần tìm rồi nhé!. Khi sử dụng công cụ MGGTD bạn sẽ không cần phải tự đi tìm mã giảm giá mà chúng tôi sẽ tìm thay bạn.

Xem hướng dẫn lấy mã giảm giá thành công 100% mọi đơn hàng tại đây


Tiki Xu là gì? Cách sử dụng Tiki Xu và mã giảm giá trên TIKI ?

Tiki Xu là phiếu mua hàng điện tử được dùng để cấn trừ vào giá mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn với tỉ lệ 1 TikiXu được cấn trừ tương đương với 1 đồng của giá bán hàng hóa.

Tiki Xu sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá trị quy đổi Tiki Xu: Mỗi 1 Tiki Xu trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.

Tích lũy Tiki Xu:

Tiki sẽ chuyển Tiki Xu vào tài khoản của quý khách khi:

– Bồi hoàn Tiki Xu từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả.

Sử dụng Tiki Xu, mã giảm giá như sau

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra Tiki Xu hiện có trong tài khoản.

2. Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.

3. Nhập mã giảm giá (nếu có) và bấm “Đồng ý

coupon-768x316.png

 

4. Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng để chắc chắn mã giảm giá đã được áp dụng thành công và chọn Tiến hành đặt hàng.

5. Lựa chọn sử dụng Tiki Xu tại bước 3 Thanh toán & Đặt mua

Lưu ý: tính năng này chỉ hoạt động khi tài khoản của quý khách có từ 1000 Tiki Xu trở lên

Tiki-Xu-1024x651.png

* Lưu ý: Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần/ 1 tài khoản.


Cách sử dụng mã giảm giá đã lưu

Bước 1: Bấm mục "Xem tại đây" ở mục Mã giảm giá đã lưu.

 coupon_4.png

Bước 2: Chọn mã giảm giá phù hợp và bấm "Áp dụng".

coupon_tai_khoan.png

Bước 3: Bấm "Tiến hành đặt hàng" và hoàn tất các bước tiếp theo.

coupon_dat_hang.png


Nên mua những gì trên Tiki

Tiki như là 1 siêu thị bạn có thể tìm thấy bất cứ món đồ gì từ các mặt hàng thiết yếu phẩm mắm muối mì chính đến những sản phẩm điện tử điện lạnh như tivi, điều hoà, máy giặt. Điểm nổi bật nhất là Tiki kiểm tra nhà bán hàng rất khắt khe và chính sách vận chuyển của họ vô tốt. Tuy nhiên dưới đây là các ngành hàng mà được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hơn cả:

Sách:  Sách là số 1, nó là khởi nguồn của TIKI. Sách tiếng Anh, sách kiến thức tổng hợp, sách tâm lý, sách kinh tế, sách thiếu nhi, tạp chí, từ điển, truyện tranh... Tất cả các loại sách trong ngoài nước đều có. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm kiếm bất kì loại sách nào bạn muốn với mức giá vô cùng hợp lý cũng như đảm bảo sách đến tay bạn là sách thật 100% , chất lượng tốt nhất.

Điện tử điện lạnh, đồ gia dụng: Các mặt hàng trên TIKI về cơ bản admin đánh giá là có chất lượng kiểm duyệt và khắt khe hơn các sàn thương mại điện tử khác ở Việt Nam. Đối với những mặt hàng đắt tiền này, chúng ta mua TIKI là yên tâm nhất. Các bạn nên ưu tiên mua hàng của Tiki Trading, có nghĩa là Tiki sẽ trực tiếp phân phối sản phẩm cho bạn chứ không phải là một shop nào đó bán cho bạn. Do đó về độ uy tín, chính sách bảo hành khỏi bàn cãi. Với các mặt hàng công kềnh Tiki vẫn freeship nên anh em cứ yên tâm nhé!


Nhà cửa đời sống: Với ngành hàng này thì đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ. Để giảm tải thời gian cho họ Tiki đã không ngừng cung cấp đầy đủ các sản phẩm cần thiết nhất lên đây. Thay vì phải mang vác cồng kềnh khi đi mua sắm giờ chị em có thể đặt thì chiếc chảo, nồi đến chổi lau nhà trên đây. Giá siêu hấp dẫn liên tục có khuyến mãi, hơn nữa còn ship về tận cửa nhà nên rất được lòng các chị em.

Mẹ và bé: Đối với các mẹ đang chăm con nhỏ thì việc mua sắm trên Tiki sẽ thật tuyệt vời. Từ tã bỉm sữa đến quần áo, đồ chơi , nôi cũi Tiki đều đáp ứng đầy đủ. Hội tụ các thương hiệu lớn và uy tín kèm theo nhiều khuyến mãi giảm giá và tặng quà hấp dẫn. Nên đây là ngành hàng HOT nhất dành cho các mẹ luôn nhé.

Sức khỏe và sắc đẹp: Với sự tràn lan về mỹ phẩm, ai cũng có thể mở shop bán hàng thì chất lượng lại là điều mà chị em quan tâm nhất. Tiki đã trở thành điểm đến uy tín để chị em tìm mua được những sản phẩm chính hãng. Chất lượng đảm bảo tuyệt đối giá cũng khỏi nghĩ luôn nhé, tiki luôn có chính sách giá cạnh tranh nên đảm bảo bạn sẽ mua được với giá yêu thương luôn nè.

Bách hóa online: Là nơi bán đầy đủ những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Giá cả thì rẻ hơn mua ở siêu thị và tạp hoá nhé, mua hàng còn được miễn phí nữa nên ngành hàng này được xem là ngành mới nổi. Vì rất nhiều chị em mua luôn đồ dùng cho 1 tháng sau khi nhận lương.

Chính sách giao hàng và đổi trả của Tiki

Tiki sẽ miễn phí giao hàng cho đơn 150k áp dụng tại HN và HCM và 250k với đơn từ các tỉnh thành khác. CÓ 2 hình thức giao hàng là giao hàng tiêu chuẩn không mất phí nhưng thời gian giap rất lâu. HÌnh thức thứ 2 là Tikinow giao hàng trong 2h với những bạn cần gấp, và có tính phí.

Sản phẩm khi nhận bạn được mở ra xem gọi là đồng kiểm giữa người giao hàng và người bán. Nếu không thích hoặc hàng có vấn đề gì về cảm quan như: méo, vỡ... bạn có thể trả hàng ngay. Sau khi nhận hàng có thể cắm tiện test thử và được đổi trả miễn phí trong 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất. Chỉ cần gọi hotline 1900-6035 hoặc truy cập hotro.tiki.vn sẽ được hướng dẫn cụ thể. Bạn yên tâm sẽ được miễn phí trả hàng tại hơn 20.000 bưu cục trên toàn quốc.

Mua hàng trên Tiki tốt không?

Có thể coi Tiki như cái siêu thị, nơi để các của hàng buôn bán. Online hay truyền thống đều như nhau, đều có người tốt người xấu, hàng tốt cũng có, kém chất lượng cũng có. TIKI có nhiệm vụ kết nối giữa người mua và người bán. Do đó để có nên mua hàng trên TIKI hay không là còn tùy thuộc vào mỗi người. Khi mua bạn nên chọn các Shop uy tín, nhiều đơn thành công, phản hồi tốt.

Tiki cũng trực tiếp bán sản phẩm cho bạn, các bạn lăn tăn về chất lượng cứ Tiki Trading mà phệt nhé :))


Kinh nghiệm mua hàng trên Tiki

Nếu bạn chưa có việc gì cần sử dụng ngay thì nên theo dõi và chờ khuyến mãi của Tiki. Nhất là các dịp lễ lớn hoặc ngày lễ, sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt...thì giá sẽ giảm siêu khủng. Đây sẽ là cơ hội vàng để bạn mua, nên hãy list các đồ cần mua và mua khi thời cơ đến.

Sử dụng mã giảm giá để giúp bạn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Vì thế đừng nên quên check mã giảm giá trước khi mua hàng, bỏ ra vài phút nhưng tiết kiệm được kha khá tiền cũng đáng đó chứĐôi nét về Tiki, từ một nhà sách online trở thành sàn TMĐT nội địa lớn nhất Việt Nam

Hiện nay, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon là thương hiệu đắt giá nhất hành tinh với giá trị gần 190 tỉ USD (theo danh sách Global 500). Nó bán tất cả mọi thứ, từ đồ điện tử, quần áo, nhạc cụ cho đến đồ dùng thứ cưng. Thậm chí, Amazon còn theo đuổi ý định mở các cửa hàng tạp hoá hay lấn sang sản xuất thiết bị phần cứng, truyền phát nội dung, phát triển dữ liệu và điện toán đám mây. Ban đầu Amazon là một cửa hàng bán sách online và chính nhà sáng lập, tỉ phú Jeff Bezos đã đi giao từng quyển sách trong thời điểm ban đầu. Chia sẻ trên TechinAsia, Trần Ngọc Thái Sơn nói câu chuyện về Amazon đã truyền cảm hứng để anh làm điều tương tự ở Việt Nam khi gây dựng nên Tiki. Trần Ngọc Thái Sơn thành lập Tiki từ năm 2010, cũng bắt đầu từ một cửa hàng bán sách trực tuyến. Nhà sáng lập nhận thấy các cửa hàng bán sách chỉ cung cấp số lượng sách giới hạn, không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người đọc. Và đây chính điều kiện hoàn hảo để cho ra đời một nền tảng bán lẻ trực tuyến.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 1.

Sau đó, Tiki đã vươn ra ngoài phạm vi là một nền tảng bán sách trực tuyến. Công ty 9 năm tuổi bán các sản phẩm thuộc 26 loại mặt hàng khác nhau, có trên 1,2 triệu đơn vị lưu kho (SKU), Giám đốc kinh doanh Kartick Naraya của Tiki cho biết.

“Chúng tôi có khoảng 10.000 đầu sách. Xuất phát từ một nền tảng bán sách trực tuyến, nay chúng tôi bán mọi thứ: từ xe máy, dịch vụ kỹ thuật số như bảo hiểm ung thư, nạp tiền điện thoại và thiết bị gia dụng điện tử”, Naraya nói.

Tiki không tiết lộ tổng khối lượng hàng hóa giao dịch (GMV) hoặc các số liệu liên quan, nhưng ông Naraya xác nhận GMV của công ty tăng trưởng hằng năm ít nhất 3 lần, tăng 3,3 lần trong năm 2018.

Theo bảng xếp hạng của Iprice, số lượt truy cập vào Tiki đang đứng thứ hai trong các trang TMĐT ở Việt Nam (xếp sau Shopee) và là sàn TMĐT nội địa lớn nhất.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 2.

Lượng truy cập trung bình tháng của 5 trang TMĐT tại Việt Nam. Đồ họa: Tuệ An.

Hiện nay, hai đối thủ lớn nhất của Tiki tại Việt Nam đều là các sàn TMĐT của Trung Quốc, có vị thế vững chắc trên thị trường Đông Nam Á: Shopee (Công ty con của Tập đoàn SEA) và Lazada (thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Alibaba). Hai đối thủ có thể đe dọa Tiki khi công ty mở rộng ra phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, Giám đốc tiếp thị nội dung và chiến lược của iPrice Việt Nam, anh Đặng Đăng Trường, cho rằng Tiki có thể có vài con át chủ bài trong cuộc chiến.

“Số lượt truy cập web trung bình tháng của Tiki tăng 80% trong vòng 6 tháng, đưa họ từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ hai trong số các trang web TMĐT có lượt truy cập lớn nhất ở Việt Nam. Khoản đầu tư 50 triệu USD trong vòng series C do Tập đoàn JD dẫn đầu đóng vai trò quan trọng đối với thành công này của Tiki”.

Bên cạnh đó, những chiến dịch marketing cùng với mối quan hệ hợp tác với các đối tác như Zalo Pay… cũng giúp củng cố vị thế của Tiki.

Nghiên cứu từ công ty phân tích Q&Me cho thấy Shopee là trang thương mại điện tử được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam trong năm 2018. Nghiên cứu một nhóm tập trung của công ty cho thấy 75% số người sử dụng Shopee ít nhất một lần và 35% sử dụng một cách thường xuyên. Các con số này đối với Lazada lần lượt là 70% và 30%. Còn đối với Tiki, tỉ lệ lần lượt là 58% và 17%.

Từ giữa năm 2017, phát triển từ mô hình cốt lõi là B2C (Business to Customer), Tiki triển khai thêm cả mô hình C2C (Customer to Customer). Với mô hình marketplace (kết hợp B2C và C2C), Tiki có thể cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Lazada (vốn tập trung B2C) và Shopee lấy C2C làm trung tâm.

Một số phần quan trọng trong hoạt động của một nền tảng TMĐT là tảng băm chìm mà khách hàng ít người biết đến. Narayan tuyên bố Tiki có diện tích phục vụ hoạt động vận đơn lớn nhất Việt Nam, với hơn 30.000 m2 nhà kho và các điểm phân phối khắp cả nước.