Đang tải...
Voucher, khuyến mại, mã giảm giá Tiki tháng 5-2022 tự động cập nhật liên tục mới nhất!
Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2033 21:57:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2030 21:55:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2035 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 03:32:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 24-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 03:34:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2036 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của LavaPN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 250k Giảm 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Timokids.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 17:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 03-06-2022 14:45:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 200k Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01.

Bắt đầu: 30-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-06-2022 12:55:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của iShow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2024 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 50k Giảm 20K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 500k Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 699k Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của King Sport Martial Art Store HN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 17:39:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 07:51:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-02-2024 20:06:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 369k Giảm 25K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mật Ong Phúc Khang.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2023 08:50:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bún Sạch Khương Huy.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 14-07-2022 18:52:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:03:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 18:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 259k Giảm 20K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:02:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-07-2022 23:34:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 21:29:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:57:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:49:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 24-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:56:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:27:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 02-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 01:58:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 10:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 350k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 249k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2023 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VienruabatNk.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-07-2022 12:10:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-07-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 2000000đ
[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 11-08-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-08-2022 08:43:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:39:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:44:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-05-2022 15:44:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 800k Giảm 80K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tapestrygo.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-09-2022 10:48:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-05-2022 15:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 459k Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2024 16:20:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 08-09-2022 08:45:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 150k Giảm 3% tối đa 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 12:04:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của LikeBaby Giày dép trẻ em.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 06-10-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wuyuans.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 29-06-2022 23:53:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của shine.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:29:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 950k Giảm 80K cho đơn hàng từ 950K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-10-2022 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 99k Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 111k Giảm 5K cho đơn hàng từ 111K.
Áp dụng cho sản phẩm của MÁ HẢI.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:26:59

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 149k Giảm 6% tối đa 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Quảng Châu richkids.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 07-10-2022 14:52:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tools Smart.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 00:48:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Benguna.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 15:45:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 18-10-2022 11:56:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 589k Giảm 40K cho đơn hàng từ 589K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:26:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thukhangtn.

Bắt đầu: 03-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 15:35:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tuy Hòa Foods.

Bắt đầu: 09-12-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2022 20:39:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 49k Giảm 20K cho đơn hàng từ 49K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Dầu ăn, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 59k Giảm 10K cho đơn hàng từ 59K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 799k Giảm 70K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 100k Giảm 15K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 08:06:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 25K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 08:09:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 08:09:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 08:10:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 450k Giảm 40K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 11:10:36

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tivi, Điện gia dụng, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Điện Gia Dụng, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Nhà Cửa - Đời Sống, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh, Nhà Cửa - Đời Sống.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Yingduoduo.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 800k Giảm 50K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn Giảm 15K khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của OCHU.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5.9 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 5.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 15:37:59

Mã giảm giá - Giảm 129000đ
[TIKI] Mã giảm 129k cho đơn hàng từ 6.6 triệu Giảm 129K cho đơn hàng từ 6.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 13:25:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 12 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 12:27:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 600k Giảm 5K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của AVA Decor.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-05-2022 10:57:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 550k Giảm 5K cho đơn hàng từ 550K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nội thất Finili.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-05-2022 14:30:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kaka Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 299k Giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiBear Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 12:53:59

Mã giảm giá - Giảm 800000đ
[TIKI] Mã giảm 800k cho đơn hàng từ 8 triệu Giảm 800K cho đơn hàng từ 8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 09:34:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:16:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Minh Hạnh 3105.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 23:09:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 399k Giảm 70K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Vitot Seafood v Fresh Food, Farmers’ Market, Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, Huy Hải Sản, HOMEFARM, ORGANIC SEN HỒNG, New Fresh Foods, TrFood, FS TRÁI CÂY TƯƠI, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, Green for Life, TOPMEAL, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Shop Quoc Thinh Foods, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Kikafood, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, Shop Gạo Hồ Anh 84, Thế Giới Bò Sạch Hotfood, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, Delimart Nguyễn Chánh, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, GV Food, Phucloi Foods, Homefarm Trương Định HN, Homefarm Lạc Trung HN, CP Official, Kang Fruits, Homefarm Khâm Thiên HN, Homefarm Đình Thôn HN, Homefarm Trung Kính HN, Homefarm An Dương HN, Homefarm Thụy Khuê HN, Homefarm Ngô Quyền HCM, Homefarm Lãnh Binh Thăng HCM, Homefarm An Dương Vương HCM, Homefarm Mai Văn Vĩnh HCM, Homefarm Quốc Hương HCM, Homefarm Nguyễn Văn Tăng HCM, Homefarm Lê Đức Thọ HCM, Homefarm Tân Sơn Nhì HCM, Homefarm Hoàng Hoa Thám HCM, Homefarm Nguyễn Tuân HN, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Anh Châu Fruits, Grove Fresh, TSFOOD, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, Delimart 349 Vũ Tông Phan, Delimart T3 Times City, Delimart CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Thịnh Phát Food, Thực phẩm Phương Châu, Cửa hàng Gạo A An Nguyễn Lương Bằng, Cửa hàng Gạo A An Bạch Mai, Tiệm bánh Mr Bee, Cửa hàng Gạo A An Phú La, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Grove Fresh Nơ Trang Long BT, Grove Fresh Nguyễn Thị Thập Q7, Homefarm Linh Đàm, Homefarm Hoàng Văn Thái, Homefarm Tuệ Tĩnh, Homefarm Lê Văn Hưu, Homefarm Thành Công, Homefarm Mộ Lao, Homefarm Trần Thủ Độ, Homefarm Doãn Kế Thiện, Homefarm Hàng Bún, Homefarm Kim Văn Kim Lũ, Homefarm Nghĩa Tân, Homefarm Sài Đồng, Homefarm Bà Triệu, Homefarm Ngoại Giao Đoàn, Homefarm Khương Đình, Homefarm Đội Cấn, Homefarm Phạm Văn Chiêu HCM, Homefarm Phan Đình Phùng HCM, Homefarm Xuân La, Homefarm Hàm Nghi, Homefarm Bắc Hải Đồng Nai HCM, Homefarm Tân Mai, Homefarm Phan Văn Trị HCM, Homefarm Gò Xoài HCM, Homefarm Nguyễn Thị Tần HCM, Homefarm Dương Quảng Hàm, Homefarm Nguyễn Thị Định, Homefarm Trần Nguyên Đán, Homefarm Lĩnh Nam, Homefarm Timescity, Homefarm Ngọc Lâm, Homefarm Cổ Nhuế, Homefarm Quan Nhân, Homefarm Ngô Thì Nhậm, Homefarm Nguyễn Sơn, Homefarm Trần Quốc Vượng, Homefarm Lương Định Của, Homefarm Trường Chinh, Homefarm Vĩnh Hội HCM, Homefarm Xa La, Homefarm Trần Nhân Tôn HCM, Homefarm Thanh Hà, Homefarm Tân Hòa Đông HCM, Homefarm Nghĩa Đô, Homefarm Hưng Phú HCM, Homefarm Núi Trúc, Homefarm Văn Phú, Homefarm An Bình, Homefarm Định Công, Homefarm Cô Giang HCM, Homefarm Hà Trì, Homefarm Vĩnh Phúc, Homefarm Imperia Minh Khai, Homefarm Tam Trinh, Homefarm Hồ Tùng Mậu, Homefarm Xuân Đỉnh, Homefarm Vinhomes Green Bay, Homefarm Trần Quang Diệu, Homefarm Nguyễn Văn Quá HCM, Homefarm Nguyễn Thị Búp HCM, Homefarm Phạm Văn Bạch HCM, Homefarm Nguyễn Văn Công HCM, Homefarm Hàng Bè, Homefarm Bàu Cát HCM, Homefarm Vườn Lài HCM, Homefarm Lò Đúc, Homefarm Yên Phụ, Homefarm Dương Nội, Homefarm Thái Thịnh, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Gạo MrBo, Sài Gòn Food Bình Tân, VH FARM, taiducfoodmart, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Fresh Zone, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM, The Alaska Prime trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 55000đ
[TIKI] Mã giảm 55k cho đơn hàng từ 799k Giảm 55K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 249k Giảm 40K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Nestle Vietnam HN, k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Go Green Organic Shop, Thực phẩm ông già IKA, Vitot Seafood v Fresh Food, Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Vua Cua Deli, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, New Fresh Foods, TrFood, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, TOPMEAL, THỰC PHẨM PHFOOD, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, Thế Giới Bò Sạch Hotfood, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, JENNIE FOOD, Delimart Nguyễn Chánh, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, Nestle Vietnam HCM, GV Food, Phucloi Foods, Homefarm Trương Định HN, Homefarm Lạc Trung HN, CP Official, Kang Fruits, Homefarm Khâm Thiên HN, Homefarm Đình Thôn HN, Homefarm Trung Kính HN, Homefarm An Dương HN, Homefarm Thụy Khuê HN, Homefarm Ngô Quyền HCM, Homefarm Lãnh Binh Thăng HCM, Homefarm An Dương Vương HCM, Homefarm Mai Văn Vĩnh HCM, Homefarm Quốc Hương HCM, Homefarm Nguyễn Văn Tăng HCM, Homefarm Lê Đức Thọ HCM, Homefarm Tân Sơn Nhì HCM, Homefarm Hoàng Hoa Thám HCM, Homefarm Nguyễn Tuân HN, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Anh Châu Fruits, Grove Fresh, TSFOOD, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, Delimart 349 Vũ Tông Phan, Delimart T3 Times City, Delimart CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Thịnh Phát Food, Thực phẩm Phương Châu, Cửa hàng Gạo A An Nguyễn Lương Bằng, Cửa hàng Gạo A An Bạch Mai, Tiệm bánh Mr Bee, Cửa hàng Gạo A An Phú La, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Grove Fresh Nơ Trang Long BT, Grove Fresh Nguyễn Thị Thập Q7, Homefarm Linh Đàm, Homefarm Hoàng Văn Thái, Homefarm Lê Văn Hưu, Homefarm Thành Công, Homefarm Mộ Lao, Homefarm Trần Thủ Độ, Homefarm Doãn Kế Thiện, Homefarm Hàng Bún, Homefarm Kim Văn Kim Lũ, Homefarm Nghĩa Tân, Homefarm Sài Đồng, Homefarm Bà Triệu, Homefarm Ngoại Giao Đoàn, Homefarm Khương Đình, Homefarm Đội Cấn, Homefarm Phạm Văn Chiêu HCM, Homefarm Phan Đình Phùng HCM, Homefarm Xuân La, Homefarm Hàm Nghi, Homefarm Bắc Hải Đồng Nai HCM, Homefarm Tân Mai, Homefarm Phan Văn Trị HCM, Homefarm Gò Xoài HCM, Homefarm Nguyễn Thị Tần HCM, Homefarm Dương Quảng Hàm, Homefarm Nguyễn Thị Định, Homefarm Trần Nguyên Đán, Homefarm Lĩnh Nam, Homefarm Timescity, Homefarm Ngọc Lâm, Homefarm Cổ Nhuế, Homefarm Quan Nhân, Homefarm Ngô Thì Nhậm, Homefarm Nguyễn Sơn, Homefarm Trần Quốc Vượng, Homefarm Lương Định Của, Homefarm Trường Chinh, Homefarm Vĩnh Hội HCM, Homefarm Xa La, Homefarm Trần Nhân Tôn HCM, Homefarm Thanh Hà, Homefarm Tân Hòa Đông HCM, Homefarm Nghĩa Đô, Homefarm Hưng Phú HCM, Homefarm Núi Trúc, Homefarm Văn Phú, Homefarm An Bình, Homefarm Định Công, Homefarm Cô Giang HCM, Homefarm Hà Trì, Homefarm Vĩnh Phúc, Homefarm Imperia Minh Khai, Homefarm Tam Trinh, Homefarm Hồ Tùng Mậu, Homefarm Xuân Đỉnh, Homefarm Vinhomes Green Bay, Homefarm Trần Quang Diệu, Homefarm Nguyễn Văn Quá HCM, Homefarm Nguyễn Thị Búp HCM, Homefarm Phạm Văn Bạch HCM, Homefarm Nguyễn Văn Công HCM, Homefarm Hàng Bè, Homefarm Bàu Cát HCM, Homefarm Vườn Lài HCM, Homefarm Lò Đúc, Homefarm Yên Phụ, Homefarm Dương Nội, Homefarm Thái Thịnh, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Gạo MrBo, GAO Mường HN, Sài Gòn Food Bình Tân, taiducfoodmart, Nước dừa Vico Fresh 2022, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Gia Vị Sạch Ngư Quỳnh, Fresh Zone, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM, The Alaska Prime trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 199k Giảm 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm của k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Go Green Organic Shop, DAILYFRUITS, Vitot Seafood v Fresh Food, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, HOMEFARM, New Fresh Foods, TrFood, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, TOPMEAL, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Shop Quoc Thinh Foods, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, Thế Giới Bò Sạch Hotfood, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, JENNIE FOOD, Delimart Nguyễn Chánh, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, GV Food, Phucloi Foods, Homefarm Trương Định HN, Homefarm Lạc Trung HN, Kang Fruits, Homefarm Khâm Thiên HN, Homefarm Đình Thôn HN, Homefarm Trung Kính HN, Homefarm An Dương HN, Homefarm Thụy Khuê HN, Homefarm Ngô Quyền HCM, Homefarm Lãnh Binh Thăng HCM, Homefarm An Dương Vương HCM, Homefarm Mai Văn Vĩnh HCM, Homefarm Quốc Hương HCM, Homefarm Nguyễn Văn Tăng HCM, Homefarm Lê Đức Thọ HCM, Homefarm Tân Sơn Nhì HCM, Homefarm Hoàng Hoa Thám HCM, Homefarm Nguyễn Tuân HN, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Anh Châu Fruits, Sói Biển 65 Trần Nhân Tông, Sói Biển 78 Láng Hạ, Sói Biển 163 Đặng Tiến Đông, Sói Biển 48 Nguyễn Khuyến, Sói Biển Park 11 Times City, Sói Biển 52 Nguyễn Huy Tưởng, TSFOOD, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, Delimart 349 Vũ Tông Phan, Delimart T3 Times City, Delimart CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Thực phẩm Phương Châu, Tiệm bánh Mr Bee, Bsdeli Seafood, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Bia Đức Thầy Tu Eibauer, Homefarm Linh Đàm, Homefarm Hoàng Văn Thái, Homefarm Tuệ Tĩnh, Homefarm Lê Văn Hưu, Homefarm Thành Công, Homefarm Mộ Lao, Homefarm Trần Thủ Độ, Homefarm Doãn Kế Thiện, Homefarm Hàng Bún, Homefarm Kim Văn Kim Lũ, Homefarm Nghĩa Tân, Homefarm Sài Đồng, Homefarm Bà Triệu, Homefarm Ngoại Giao Đoàn, Homefarm Khương Đình, Homefarm Đội Cấn, Homefarm Phạm Văn Chiêu HCM, Homefarm Phan Đình Phùng HCM, Homefarm Xuân La, Homefarm Hàm Nghi, Homefarm Bắc Hải Đồng Nai HCM, Homefarm Tân Mai, Homefarm Phan Văn Trị HCM, Homefarm Gò Xoài HCM, Homefarm Nguyễn Thị Tần HCM, Homefarm Dương Quảng Hàm, Homefarm Nguyễn Thị Định, Homefarm Trần Nguyên Đán, Homefarm Lĩnh Nam, Homefarm Timescity, Homefarm Ngọc Lâm, Homefarm Cổ Nhuế, Homefarm Quan Nhân, Homefarm Ngô Thì Nhậm, Homefarm Nguyễn Sơn, Homefarm Trần Quốc Vượng, Homefarm Lương Định Của, Homefarm Trường Chinh, Homefarm Vĩnh Hội HCM, Homefarm Xa La, Homefarm Trần Nhân Tôn HCM, Homefarm Thanh Hà, Homefarm Tân Hòa Đông HCM, Homefarm Nghĩa Đô, Homefarm Hưng Phú HCM, Homefarm Núi Trúc, Homefarm Văn Phú, Homefarm An Bình, Homefarm Định Công, Homefarm Cô Giang HCM, Homefarm Hà Trì, Homefarm Vĩnh Phúc, Homefarm Imperia Minh Khai, Homefarm Tam Trinh, Homefarm Hồ Tùng Mậu, Homefarm Xuân Đỉnh, Homefarm Vinhomes Green Bay, Homefarm Trần Quang Diệu, Homefarm Nguyễn Văn Quá HCM, Homefarm Nguyễn Thị Búp HCM, Homefarm Phạm Văn Bạch HCM, Homefarm Nguyễn Văn Công HCM, Homefarm Hàng Bè, Homefarm Bàu Cát HCM, Homefarm Vườn Lài HCM, Homefarm Lò Đúc, Homefarm Yên Phụ, Homefarm Dương Nội, Homefarm Thái Thịnh, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Sói Biển 203 Trung Kính, Sói Biển 142 Trần Bình, Sói Biển Imperia Sky Garden, Sói Biển 16N7A Nguyễn Thị Thập, Gạo MrBo, Sài Gòn Food Bình Tân, VH FARM, taiducfoodmart, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Fresh Zone, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM, The Alaska Prime trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 25k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 249k Giảm 25K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm của k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, DAILYFRUITS, Vitot Seafood v Fresh Food, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Meat World, Vua Cua Deli, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, Huy Hải Sản, New Fresh Foods, TrFood, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, TOPMEAL, THỰC PHẨM PHFOOD, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, JENNIE FOOD, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, CP Official, CKFoods – Cửa hàng cá ngon, Kang Fruits, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Seagifood, PARADISE FINE FOODS HÀ NỘI, PARADISE FINE FOODS, Anh Châu Fruits, Thực phẩm tươi mới, RubyMart, Thực Phẩm Kiến An, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Tiệm bánh Mr Bee, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, GENSEA Offcial Store, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Bia Đức Thầy Tu Eibauer, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, GFood, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Gạo MrBo, Sài Gòn Food Bình Tân, VH FARM, taiducfoodmart, Nước mắm Lê Gia, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Gia Vị Sạch Ngư Quỳnh, Thực Phẩm Sạch Ba Huân Hà Nội, Gạo Ngon Ngọc Hà, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 17k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k Giảm 17K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm của k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Vitot Seafood v Fresh Food, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Meat World, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, New Fresh Foods, TrFood, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, Green for Life, TOPMEAL, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Shop Quoc Thinh Foods, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, JENNIE FOOD, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, CKFoods – Cửa hàng cá ngon, Kang Fruits, NEW FRESH MART, FarmVill, Bula Kitchen, PARADISE FINE FOODS HÀ NỘI, PARADISE FINE FOODS, Anh Châu Fruits, Sói Biển 65 Trần Nhân Tông, Sói Biển 78 Láng Hạ, Sói Biển 163 Đặng Tiến Đông, Sói Biển 48 Nguyễn Khuyến, Sói Biển Park 11 Times City, Sói Biển 52 Nguyễn Huy Tưởng, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Cửa hàng Gạo A An Nguyễn Lương Bằng, Cửa hàng Gạo A An Bạch Mai, Tiệm bánh Mr Bee, Cửa hàng Gạo A An Phú La, Bsdeli Seafood, Greenkite Mart, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, WOW Fruit, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Sói Biển 203 Trung Kính, Sói Biển 142 Trần Bình, Sói Biển Imperia Sky Garden, Sói Biển 16N7A Nguyễn Thị Thập, Gạo MrBo, GAO Mường HN, Sài Gòn Food Bình Tân, VH FARM, taiducfoodmart, Nước mắm Lê Gia, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Gia Vị Sạch Ngư Quỳnh, Thực Phẩm Sạch Ba Huân Hà Nội, Gạo Ngon Ngọc Hà, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của DK HARVEST.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của GUfoods.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 14000đ
[TIKI] Mã giảm 14k cho đơn hàng từ 350k Giảm 14K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 11:55:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 10k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 189k Giảm 10K cho đơn hàng từ 189K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ajinomoto Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 129k Giảm 10K cho đơn hàng từ 129K.
Áp dụng cho sản phẩm của Richy Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gạo Việt Xanh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 10:24:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu SABECO của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Genyo.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 79k Giảm 5K cho đơn hàng từ 79K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Genyo.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:45:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 80k Giảm 5K cho đơn hàng từ 80K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mèoo Grừzz.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:51:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Fashionme.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mi fan life.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:56:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 799k Giảm 8% tối đa 80K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 999k Giảm 10% tối đa 120K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mykingdom Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k Giảm 5% tối đa 70K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 999k Giảm 8% tối đa 300K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của LEGO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 780k Giảm 20K cho đơn hàng từ 780K.
Áp dụng cho sản phẩm của Beta Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 799k Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của VPMilk Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 600k Giảm 25K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của KN Toys Shop.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 520k Giảm 30K cho đơn hàng từ 520K.
Áp dụng cho sản phẩm của AZ Mom & Baby.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 399k Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bino Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 9.0%
[TIKI] Mã giảm 9% cho đơn hàng từ 2.2 triệu Giảm 9% tối đa 198K cho đơn hàng từ 2.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của M&K Shophouse.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 499k Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của 4Babies Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 800k Giảm 10K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của AbiMon Kids.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 21-10-2022 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 220k Giảm 5% tối đa 80K cho đơn hàng từ 220K.
Áp dụng cho sản phẩm của CHẤT TẨY RỬA HT.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 15:48:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CORKY BABY.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2022 15:01:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 499k Giảm 25K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Giường Cũi KidsSun.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 16:25:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Likado Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 650k Giảm 30K cho đơn hàng từ 650K.
Áp dụng cho sản phẩm của MASTELA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 13:45:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Máy rửa bát gia đình.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 13:03:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 479k Giảm 50K cho đơn hàng từ 479K.
Áp dụng cho sản phẩm của WONMOM Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 339k Giảm 35K cho đơn hàng từ 339K.
Áp dụng cho sản phẩm của WONMOM Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 800k Giảm 40K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 11:29:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 568k Giảm 30K cho đơn hàng từ 568K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 16:11:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 59k Giảm 5K cho đơn hàng từ 59K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 448k Giảm 20K cho đơn hàng từ 448K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 16:10:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 79k Giảm 10K cho đơn hàng từ 79K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 399k Giảm 35K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 640k Giảm 60K cho đơn hàng từ 640K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 90000đ
[TIKI] Mã giảm 90k cho đơn hàng từ 960k Giảm 90K cho đơn hàng từ 960K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 400k Giảm 30K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của MyJae Flagship Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:36:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 999k Giảm 60K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bosch Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[TIKI] Mã giảm 8k cho đơn hàng từ 150k Giảm 8K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế Giới Pin Sinh Thái.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 21:06:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 780k Giảm 50K cho đơn hàng từ 780K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sứa Closet.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của HUY HÙNG AFAST.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 10:39:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 149k Giảm 3% tối đa 25K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kitimop Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 08-06-2022 15:21:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ghế Nam Việt.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 11-12-2022 22:07:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 600k Giảm 40K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của BEYOURs.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 16:04:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 390k Giảm 10K cho đơn hàng từ 390K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiến Mạnh Music.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 10-06-2022 16:12:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chiếu Sáng Linh Việt.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 12:12:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 1.8 triệu Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Beta Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 310k Giảm 20K cho đơn hàng từ 310K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rạng Đông Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 05-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.3 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Bosch của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% số lượng có hạn Giảm 10% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của INGCO Việt Nam.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 11:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 699k Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Danido Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 14-10-2022 12:23:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của NIKITA Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 21:02:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của SMLIFE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thukhangtn.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 15:28:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 899k Giảm 50K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho sản phẩm của Inochi Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 300k Giảm 10% cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi Official.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 5% tối đa 200K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của KZM KURTZMAN OFFICIAL STORE.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1300000đ
[TIKI] Mã giảm 1.3 triệu cho đơn hàng từ 15 triệu Giảm 1.3 triệu cho đơn hàng từ 15 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 800000đ
[TIKI] Mã giảm 800k số lượng có hạn Giảm 800K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 10 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 6.2 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 6.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 4.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 4.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 219k Giảm 25K cho đơn hàng từ 219K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nhà Sách Tiki.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 159k Giảm 10K cho đơn hàng từ 159K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của The King of Books.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 08:31:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 149k Giảm 5K cho đơn hàng từ 149K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của CrabitNoteBuck.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 159k Giảm 10K cho đơn hàng từ 159K.
Áp dụng cho sản phẩm của Văn Phòng Phẩm Hồng Hà Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nhà sách Fahasa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 59k Giảm 5% tối đa 5K cho đơn hàng từ 59K.
Áp dụng cho sản phẩm của SOTAYHANDMADEVN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 399k Giảm 15K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của MOKOEZ.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của ArtVehicle.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của OceanNet.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 99k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thiên Long Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 99k Giảm 5K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Văn phòng phẩm PLUS Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Toyesmall.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Smarties Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của OceanNet.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mobilefom.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiShop.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 299k Giảm 50K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của TikiNGON trong danh mục Trái Cây, Đồ chế biến sẵn, Thịt, Trứng, Cá, thuỷ hải sản, Rau củ quả, Thực phẩm Việt, Đông lạnh, mát, Gạo, mì, nông sản, Đồ hộp, đóng gói, Thực phẩm chay, Dành cho trẻ em, Bánh kẹo, giỏ quà, Thức ăn, đồ thú cưng, Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc nhà cửa, Gia dụng, tiện ích.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã giảm 15k phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149k Giảm 15K phí vận chuyển cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của TikiNGON.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:00:00

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 99k Giảm 40K cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Dầu ăn, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 299k Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 399k Giảm 45K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 499k Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 65000đ
[TIKI] Mã giảm 65k cho đơn hàng từ 599k Giảm 65K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 249k Giảm 10K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 349k Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân, Unilever - Chăm sóc cá nhân.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 400k Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của NÓN TRÙM.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 600k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của NÓN TRÙM.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 800k Giảm 60K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 400k Giảm 25K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 210k Giảm 10K cho đơn hàng từ 210K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Best buy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 01-03-2023 14:14:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Furiin Stationery.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 259k Giảm 5K cho đơn hàng từ 259K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của CrabitNoteBuck.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:59

Mã giảm giá
Code giảm giá Nhà sách Tiki đơn từ 299K Hạn SD: 22/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Nhà sách Zenbooks đơn từ 130K Hạn SD: 22/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 400K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 250K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm của TikiNGON đơn từ 199K Hạn SD: 19/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm của TikiNGON đơn từ 299K Hạn SD: 19/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Mua bia Sabeco đơn từ 499K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 189K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 159K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 159K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sách và văn phòng phẩm đơn từ 199K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sách và văn phòng phẩm đơn từ 259K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sách và văn phòng phẩm đơn từ 349K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sản phẩm gia dụng của nhà bán Tiki Trading đơn từ 300K tối đa 50K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm gia dụng của nhà bán Tiki Trading đơn từ 500K tối đa 100K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm gia dụng của nhà bán Tiki Trading đơn từ 1.5 triệu tối đa 300K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Mua sách tại Saigon Books đơn từ 150K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của nhà bán Tiki Trading đơn từ 0đ Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading đơn từ 999K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading đơn từ 2 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading đơn từ 10 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading đơn từ 5 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Áp dụng cho sản phẩm của HaHa Food Nguyễn Kiệm đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của HaHa Food Bình Quới đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho sản phẩm của HaHa Food Hoàng Văn Thụ đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của Chợ Huyện Online Thủ Đức đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Thực phẩm tươi sống áp dụng cho khách hàng mới đơn từ 199K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho ngành Du lịch và Dịch vụ đơn từ 199K tối đa 30K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho ngành Du lịch và Dịch vụ đơn từ 399K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho ngành Du lịch và Dịch vụ đơn từ 899K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Áp dụng cho ngành Du lịch và Dịch vụ đơn từ 999K tối đa 100K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của GIFTPOP đơn từ 999K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Thời trang Coolmate đơn từ 300K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Sản phẩm của VinFast Official đơn từ 2 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Mỹ Phẩm VICHY OFFICIAL đơn từ 500K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Gia dụng Kangaroo đơn từ 400K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Gia dụng Kangaroo đơn từ 700K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Gia dụng Kangaroo đơn từ 1Tr Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Nước rửa tay sạch khuẩn AIKEN OFFICIAL STORE đơn từ 99K tối đa 30K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Đặt vé xe đơn từ 400K tối đa 32K Hạn SD: 20/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 1.5 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 3 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 8 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Mỹ Phẩm VICHY OFFICIAL đơn từ 1 triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Mỹ phẩm La Roche Posay Official đơn từ 900K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 300K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 450K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse đơn từ 700K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 259K tối đa 60K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 180K tối đa 40K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 99K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 139K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 120K tối đa 20K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 149K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Một số sản phẩm của Tiki Trading đơn từ 89K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của Đệ Nhất Yến Đảo đơn từ 0Đ tối đa 50K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm HCM đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Bình Dương đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mua xe điện YADEA Official đơn từ 0đ Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Thời trang nam TSIMPLE OFFICIAL STORE đơn từ 1K tối đa 15K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Thời trang N7 Official đơn từ 350K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Thời trang N7 Official đơn từ 500K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Thời trang N7 Official đơn từ 150K Hạn SD: 30/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 6 Triệu Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 200K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 0Đ Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Giày dép thời trang nữ EROSSKA VIETNAM đơn từ 380K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Giày dép thời trang nữ EROSSKA VIETNAM đơn từ 280K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Giày dép thời trang nữ EROSSKA VIETNAM đơn từ 180K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Phố Xe điện đơn từ 15 Triệu Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của Hoi An Theme Park đơn từ 0Đ Hạn SD: 20/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Hoi An Theme Park đơn từ 0Đ Hạn SD: 20/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Thời trang nam Aristino Fashion Store đơn từ 999K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Thời trang GENZ ASIA đơn từ 259K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Đồ chơi cho bé Aesop Store đơn từ 599K Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Sức khỏe sắc đẹp Topbody Official Store đơn từ 1.3 triệu Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm Merzy Officialstore đơn từ 499K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Gia dụng đời sống TAM TÀI NHÂN đơn từ 10 triệu Hạn SD: 30/09/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của amazingln đơn từ 100K tối đa 50K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm thuộc shop Thực Phẩm Nhanh đơn từ 350K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Thời trang nam Biluxury Official đơn từ 1.9 triệu Hạn SD: 31/10/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng đời sống shop Nệm Giá Kho đơn từ 0Đ Hạn SD: 01/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mọt sách TIki The King of Books tối đa 50K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sức khoẻ – Làm đẹp đơn từ 600K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm Rohto đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sản phẩm của EROSSKA, max 50K đơn từ 450K Hạn SD: 31/05/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá [Độc Quyền] Áp dụng ngành thời trang đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Bách hóa mẹ bé đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của YODY từ 100K Hạn SD: 04/11/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi đơn 1Tr Hạn SD: 02/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Deli đơn từ 159K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Deli đơn từ 199K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Deli đơn từ 259K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Sản phẩm của Senka, max 20K đơn từ 170K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho sản phẩm của Geta cho đơn từ 300K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Giảm 5% Thiết bị nội thất Phúc Tề Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá là một chuỗi ký tự ngắn đặc biệt dùng để nhập khi thanh toán mua hàng online, bạn sẽ được giảm giá từ vài % đến vài chục % tùy theo giá trị của mã giảm giá (voucher). Các nhà bán hàng cung cấp cho bạn mã giảm giá nhằm lôi kéo khách hàng, kích cầu mua sắm.

Ngoài ra Tiki còn có rất nhiều các ưu đãi từ đối tác bán hàng .Các đối tác bán hàng có thể là các ngân hàng hoặc các thương hiệu cùng hợp tác với Tiki để bán sản phẩm.

Lấy mã giảm giá Tiki ở đâu?

Tìm mã giảm giá để áp dụng cho một đơn hàng đã quá quen đối với nhiều người. Tuy nhiên để kiếm được một mã giảm giá để áp dụng thành công cho một đơn hàng đôi khi cũng rất khó khăn. Dưới đây là một số nơi bạn có thể tìm thấy mã giảm giá:

1. Tìm trên app hoặc web chính chủ của Tiki

Bạn truy cập vào app hoặc web của Tiki bạn sẽ thấy rất nhiều quảng cáo, sale upto vv . Bạn chỉ cần lưu về mã giảm giá . Ngoài ra có rất nhiều các cửa hàng đăng ngay trên tiêu đề của sản phẩm để khách hàng có thể tiện tay sử dụng luôn.

Sau khi lưu bạn có thể tìm lại ở Mục tài khoản cá nhân > Mã giám giá

Tuy nhiên chỉ nhiêu đây là không đủ, nhiều mã giảm giá ẩn đặc biệt Tiki không công khai trên web app của họ. Dưới đây là phương án thứ 2 cho bạn

2. Tìm trên website, group khác 

Hiên nay có rất nhiều website chia sẻ mã giảm giá Tiki. Các website này chuyên tổng hợp tất cả mã giảm giá Tiki mới nhật và cập nhật liên tục rất tiệt cho người sử dụng. Tuy nhiên có mã là một chuyện áp dụng thành công là một chuyện khác. MGGTD nghĩ rằng có đến 90% người mua hàng sau khi áp dụng mã giảm giá nhận được các thông như mã không hợp lệ, hết hạn, bla bla... :D đều thực sự cảm thấy khó chịu, khó hiểu mặc dù nhìn thấy quảng cáo mã giảm giá nhập mã xxx. Nếu như bạn chưa tìm được nơi cũng cấp mã giảm giá tin cậy cho mình thì mggtd.com chính là nơi bạn cần tìm rồi nhé!. Khi sử dụng công cụ MGGTD bạn sẽ không cần phải tự đi tìm mã giảm giá mà chúng tôi sẽ tìm thay bạn.

Xem hướng dẫn lấy mã giảm giá thành công 100% mọi đơn hàng tại đây


Tiki Xu là gì? Cách sử dụng Tiki Xu và mã giảm giá trên TIKI ?

Tiki Xu là phiếu mua hàng điện tử được dùng để cấn trừ vào giá mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn với tỉ lệ 1 TikiXu được cấn trừ tương đương với 1 đồng của giá bán hàng hóa.

Tiki Xu sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá trị quy đổi Tiki Xu: Mỗi 1 Tiki Xu trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.

Tích lũy Tiki Xu:

Tiki sẽ chuyển Tiki Xu vào tài khoản của quý khách khi:

– Bồi hoàn Tiki Xu từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả.

Sử dụng Tiki Xu, mã giảm giá như sau

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra Tiki Xu hiện có trong tài khoản.

2. Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.

3. Nhập mã giảm giá (nếu có) và bấm “Đồng ý

coupon-768x316.png

 

4. Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng để chắc chắn mã giảm giá đã được áp dụng thành công và chọn Tiến hành đặt hàng.

5. Lựa chọn sử dụng Tiki Xu tại bước 3 Thanh toán & Đặt mua

Lưu ý: tính năng này chỉ hoạt động khi tài khoản của quý khách có từ 1000 Tiki Xu trở lên

Tiki-Xu-1024x651.png

* Lưu ý: Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần/ 1 tài khoản.


Cách sử dụng mã giảm giá đã lưu

Bước 1: Bấm mục "Xem tại đây" ở mục Mã giảm giá đã lưu.

 coupon_4.png

Bước 2: Chọn mã giảm giá phù hợp và bấm "Áp dụng".

coupon_tai_khoan.png

Bước 3: Bấm "Tiến hành đặt hàng" và hoàn tất các bước tiếp theo.

coupon_dat_hang.png


Nên mua những gì trên Tiki

Tiki như là 1 siêu thị bạn có thể tìm thấy bất cứ món đồ gì từ các mặt hàng thiết yếu phẩm mắm muối mì chính đến những sản phẩm điện tử điện lạnh như tivi, điều hoà, máy giặt. Điểm nổi bật nhất là Tiki kiểm tra nhà bán hàng rất khắt khe và chính sách vận chuyển của họ vô tốt. Tuy nhiên dưới đây là các ngành hàng mà được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hơn cả:

Sách:  Sách là số 1, nó là khởi nguồn của TIKI. Sách tiếng Anh, sách kiến thức tổng hợp, sách tâm lý, sách kinh tế, sách thiếu nhi, tạp chí, từ điển, truyện tranh... Tất cả các loại sách trong ngoài nước đều có. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm kiếm bất kì loại sách nào bạn muốn với mức giá vô cùng hợp lý cũng như đảm bảo sách đến tay bạn là sách thật 100% , chất lượng tốt nhất.

Điện tử điện lạnh, đồ gia dụng: Các mặt hàng trên TIKI về cơ bản admin đánh giá là có chất lượng kiểm duyệt và khắt khe hơn các sàn thương mại điện tử khác ở Việt Nam. Đối với những mặt hàng đắt tiền này, chúng ta mua TIKI là yên tâm nhất. Các bạn nên ưu tiên mua hàng của Tiki Trading, có nghĩa là Tiki sẽ trực tiếp phân phối sản phẩm cho bạn chứ không phải là một shop nào đó bán cho bạn. Do đó về độ uy tín, chính sách bảo hành khỏi bàn cãi. Với các mặt hàng công kềnh Tiki vẫn freeship nên anh em cứ yên tâm nhé!


Nhà cửa đời sống: Với ngành hàng này thì đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ. Để giảm tải thời gian cho họ Tiki đã không ngừng cung cấp đầy đủ các sản phẩm cần thiết nhất lên đây. Thay vì phải mang vác cồng kềnh khi đi mua sắm giờ chị em có thể đặt thì chiếc chảo, nồi đến chổi lau nhà trên đây. Giá siêu hấp dẫn liên tục có khuyến mãi, hơn nữa còn ship về tận cửa nhà nên rất được lòng các chị em.

Mẹ và bé: Đối với các mẹ đang chăm con nhỏ thì việc mua sắm trên Tiki sẽ thật tuyệt vời. Từ tã bỉm sữa đến quần áo, đồ chơi , nôi cũi Tiki đều đáp ứng đầy đủ. Hội tụ các thương hiệu lớn và uy tín kèm theo nhiều khuyến mãi giảm giá và tặng quà hấp dẫn. Nên đây là ngành hàng HOT nhất dành cho các mẹ luôn nhé.

Sức khỏe và sắc đẹp: Với sự tràn lan về mỹ phẩm, ai cũng có thể mở shop bán hàng thì chất lượng lại là điều mà chị em quan tâm nhất. Tiki đã trở thành điểm đến uy tín để chị em tìm mua được những sản phẩm chính hãng. Chất lượng đảm bảo tuyệt đối giá cũng khỏi nghĩ luôn nhé, tiki luôn có chính sách giá cạnh tranh nên đảm bảo bạn sẽ mua được với giá yêu thương luôn nè.

Bách hóa online: Là nơi bán đầy đủ những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Giá cả thì rẻ hơn mua ở siêu thị và tạp hoá nhé, mua hàng còn được miễn phí nữa nên ngành hàng này được xem là ngành mới nổi. Vì rất nhiều chị em mua luôn đồ dùng cho 1 tháng sau khi nhận lương.

Chính sách giao hàng và đổi trả của Tiki

Tiki sẽ miễn phí giao hàng cho đơn 150k áp dụng tại HN và HCM và 250k với đơn từ các tỉnh thành khác. CÓ 2 hình thức giao hàng là giao hàng tiêu chuẩn không mất phí nhưng thời gian giap rất lâu. HÌnh thức thứ 2 là Tikinow giao hàng trong 2h với những bạn cần gấp, và có tính phí.

Sản phẩm khi nhận bạn được mở ra xem gọi là đồng kiểm giữa người giao hàng và người bán. Nếu không thích hoặc hàng có vấn đề gì về cảm quan như: méo, vỡ... bạn có thể trả hàng ngay. Sau khi nhận hàng có thể cắm tiện test thử và được đổi trả miễn phí trong 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất. Chỉ cần gọi hotline 1900-6035 hoặc truy cập hotro.tiki.vn sẽ được hướng dẫn cụ thể. Bạn yên tâm sẽ được miễn phí trả hàng tại hơn 20.000 bưu cục trên toàn quốc.

Mua hàng trên Tiki tốt không?

Có thể coi Tiki như cái siêu thị, nơi để các của hàng buôn bán. Online hay truyền thống đều như nhau, đều có người tốt người xấu, hàng tốt cũng có, kém chất lượng cũng có. TIKI có nhiệm vụ kết nối giữa người mua và người bán. Do đó để có nên mua hàng trên TIKI hay không là còn tùy thuộc vào mỗi người. Khi mua bạn nên chọn các Shop uy tín, nhiều đơn thành công, phản hồi tốt.

Tiki cũng trực tiếp bán sản phẩm cho bạn, các bạn lăn tăn về chất lượng cứ Tiki Trading mà phệt nhé :))


Kinh nghiệm mua hàng trên Tiki

Nếu bạn chưa có việc gì cần sử dụng ngay thì nên theo dõi và chờ khuyến mãi của Tiki. Nhất là các dịp lễ lớn hoặc ngày lễ, sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt...thì giá sẽ giảm siêu khủng. Đây sẽ là cơ hội vàng để bạn mua, nên hãy list các đồ cần mua và mua khi thời cơ đến.

Sử dụng mã giảm giá để giúp bạn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Vì thế đừng nên quên check mã giảm giá trước khi mua hàng, bỏ ra vài phút nhưng tiết kiệm được kha khá tiền cũng đáng đó chứĐôi nét về Tiki, từ một nhà sách online trở thành sàn TMĐT nội địa lớn nhất Việt Nam

Hiện nay, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon là thương hiệu đắt giá nhất hành tinh với giá trị gần 190 tỉ USD (theo danh sách Global 500). Nó bán tất cả mọi thứ, từ đồ điện tử, quần áo, nhạc cụ cho đến đồ dùng thứ cưng. Thậm chí, Amazon còn theo đuổi ý định mở các cửa hàng tạp hoá hay lấn sang sản xuất thiết bị phần cứng, truyền phát nội dung, phát triển dữ liệu và điện toán đám mây. Ban đầu Amazon là một cửa hàng bán sách online và chính nhà sáng lập, tỉ phú Jeff Bezos đã đi giao từng quyển sách trong thời điểm ban đầu. Chia sẻ trên TechinAsia, Trần Ngọc Thái Sơn nói câu chuyện về Amazon đã truyền cảm hứng để anh làm điều tương tự ở Việt Nam khi gây dựng nên Tiki. Trần Ngọc Thái Sơn thành lập Tiki từ năm 2010, cũng bắt đầu từ một cửa hàng bán sách trực tuyến. Nhà sáng lập nhận thấy các cửa hàng bán sách chỉ cung cấp số lượng sách giới hạn, không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người đọc. Và đây chính điều kiện hoàn hảo để cho ra đời một nền tảng bán lẻ trực tuyến.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 1.

Sau đó, Tiki đã vươn ra ngoài phạm vi là một nền tảng bán sách trực tuyến. Công ty 9 năm tuổi bán các sản phẩm thuộc 26 loại mặt hàng khác nhau, có trên 1,2 triệu đơn vị lưu kho (SKU), Giám đốc kinh doanh Kartick Naraya của Tiki cho biết.

“Chúng tôi có khoảng 10.000 đầu sách. Xuất phát từ một nền tảng bán sách trực tuyến, nay chúng tôi bán mọi thứ: từ xe máy, dịch vụ kỹ thuật số như bảo hiểm ung thư, nạp tiền điện thoại và thiết bị gia dụng điện tử”, Naraya nói.

Tiki không tiết lộ tổng khối lượng hàng hóa giao dịch (GMV) hoặc các số liệu liên quan, nhưng ông Naraya xác nhận GMV của công ty tăng trưởng hằng năm ít nhất 3 lần, tăng 3,3 lần trong năm 2018.

Theo bảng xếp hạng của Iprice, số lượt truy cập vào Tiki đang đứng thứ hai trong các trang TMĐT ở Việt Nam (xếp sau Shopee) và là sàn TMĐT nội địa lớn nhất.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 2.

Lượng truy cập trung bình tháng của 5 trang TMĐT tại Việt Nam. Đồ họa: Tuệ An.

Hiện nay, hai đối thủ lớn nhất của Tiki tại Việt Nam đều là các sàn TMĐT của Trung Quốc, có vị thế vững chắc trên thị trường Đông Nam Á: Shopee (Công ty con của Tập đoàn SEA) và Lazada (thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Alibaba). Hai đối thủ có thể đe dọa Tiki khi công ty mở rộng ra phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, Giám đốc tiếp thị nội dung và chiến lược của iPrice Việt Nam, anh Đặng Đăng Trường, cho rằng Tiki có thể có vài con át chủ bài trong cuộc chiến.

“Số lượt truy cập web trung bình tháng của Tiki tăng 80% trong vòng 6 tháng, đưa họ từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ hai trong số các trang web TMĐT có lượt truy cập lớn nhất ở Việt Nam. Khoản đầu tư 50 triệu USD trong vòng series C do Tập đoàn JD dẫn đầu đóng vai trò quan trọng đối với thành công này của Tiki”.

Bên cạnh đó, những chiến dịch marketing cùng với mối quan hệ hợp tác với các đối tác như Zalo Pay… cũng giúp củng cố vị thế của Tiki.

Nghiên cứu từ công ty phân tích Q&Me cho thấy Shopee là trang thương mại điện tử được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam trong năm 2018. Nghiên cứu một nhóm tập trung của công ty cho thấy 75% số người sử dụng Shopee ít nhất một lần và 35% sử dụng một cách thường xuyên. Các con số này đối với Lazada lần lượt là 70% và 30%. Còn đối với Tiki, tỉ lệ lần lượt là 58% và 17%.

Từ giữa năm 2017, phát triển từ mô hình cốt lõi là B2C (Business to Customer), Tiki triển khai thêm cả mô hình C2C (Customer to Customer). Với mô hình marketplace (kết hợp B2C và C2C), Tiki có thể cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Lazada (vốn tập trung B2C) và Shopee lấy C2C làm trung tâm.

Một số phần quan trọng trong hoạt động của một nền tảng TMĐT là tảng băm chìm mà khách hàng ít người biết đến. Narayan tuyên bố Tiki có diện tích phục vụ hoạt động vận đơn lớn nhất Việt Nam, với hơn 30.000 m2 nhà kho và các điểm phân phối khắp cả nước.