Đang tải...
Voucher, khuyến mại, mã giảm giá Tiki tháng 6-2022 tự động cập nhật liên tục mới nhất!
Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2033 21:57:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 29-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2030 21:55:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2035 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2036 21:58:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của iShow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2024 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 50k Giảm 20K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 500k Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA.

Bắt đầu: 26-07-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 07:51:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Bắt đầu: 03-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 27-02-2024 20:06:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 369k Giảm 25K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mật Ong Phúc Khang.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2023 08:50:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bún Sạch Khương Huy.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 14-07-2022 18:52:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:03:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 18:00:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 259k Giảm 20K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.

Bắt đầu: 16-08-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 18:02:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 02-07-2022 23:34:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:57:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 11:49:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 10:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 350k Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 26-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.

Bắt đầu: 08-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 249k Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2023 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VienruabatNk.

Bắt đầu: 01-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-07-2022 12:00:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 17-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 22-07-2022 12:10:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA.

Bắt đầu: 11-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-07-2022 15:02:59

Mã giảm giá - Giảm 2000000đ
[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-08-2022 15:24:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 16-07-2022 10:37:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 11-08-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi.

Bắt đầu: 22-09-2021 00:00:00

Kết thúc: 09-08-2022 08:43:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:39:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 08:44:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 800k Giảm 80K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tapestrygo.

Bắt đầu: 10-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 21-09-2022 10:48:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 459k Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu.

Bắt đầu: 06-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-01-2024 16:20:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 07-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 08-09-2022 08:45:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 150k Giảm 3% tối đa 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby.

Bắt đầu: 15-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 12:04:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của LikeBaby Giày dép trẻ em.

Bắt đầu: 09-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 06-10-2022 23:58:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wuyuans.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 21-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 29-06-2022 23:53:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:25:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:29:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 950k Giảm 80K cho đơn hàng từ 950K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 01-10-2022 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 99k Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 111k Giảm 5K cho đơn hàng từ 111K.
Áp dụng cho sản phẩm của MÁ HẢI.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:26:59

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 149k Giảm 6% tối đa 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Quảng Châu richkids.

Bắt đầu: 29-10-2021 00:00:00

Kết thúc: 07-10-2022 14:52:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Benguna.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 19-08-2022 15:45:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 18-10-2022 11:56:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 589k Giảm 40K cho đơn hàng từ 589K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official.

Bắt đầu: 19-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 14:26:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thukhangtn.

Bắt đầu: 03-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 15:35:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tuy Hòa Foods.

Bắt đầu: 09-12-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2022 20:39:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5.9 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 5.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 15:37:59

Mã giảm giá - Giảm 129000đ
[TIKI] Mã giảm 129k cho đơn hàng từ 6.6 triệu Giảm 129K cho đơn hàng từ 6.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 13:25:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 12 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 12:27:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 299k Giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiBear Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 12:53:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:16:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:00:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Minh Hạnh 3105.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 23:09:59

Mã giảm giá - Giảm 55000đ
[TIKI] Mã giảm 55k cho đơn hàng từ 799k Giảm 55K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của GUfoods.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 14000đ
[TIKI] Mã giảm 14k cho đơn hàng từ 350k Giảm 14K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của HẠT DINH DƯỠNG HẢO HẠNG.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 11:55:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 189k Giảm 10K cho đơn hàng từ 189K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ajinomoto Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 299k Giảm 10K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu SABECO của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 79k Giảm 5K cho đơn hàng từ 79K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 600k Giảm 25K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của KN Toys Shop.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 499k Giảm 20K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của 4Babies Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 800k Giảm 10K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của AbiMon Kids.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 21-10-2022 11:00:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CORKY BABY.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-11-2022 15:01:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Likado Việt Nam.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 15:05:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 650k Giảm 30K cho đơn hàng từ 650K.
Áp dụng cho sản phẩm của MASTELA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 13:45:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Máy rửa bát gia đình.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 13:03:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 479k Giảm 50K cho đơn hàng từ 479K.
Áp dụng cho sản phẩm của WONMOM Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 339k Giảm 35K cho đơn hàng từ 339K.
Áp dụng cho sản phẩm của WONMOM Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của HUY HÙNG AFAST.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 10:39:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ghế Nam Việt.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 11-12-2022 22:07:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chiếu Sáng Linh Việt.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 12:12:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 699k Giảm 20K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Danido Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 14-10-2022 12:23:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của SMLIFE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 800k Giảm 60K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 400k Giảm 25K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 210k Giảm 10K cho đơn hàng từ 210K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ugreen Official Store.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 199k Giảm 5K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Best buy.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 01-03-2023 14:14:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Furiin Stationery.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 799k Giảm 70K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe, Làm Đẹp - Sức Khỏe, Thời Trang, Thời trang nữ, Thời trang nam, Thời Trang Cho Mẹ Và Bé, Giày - Dép nữ, Túi thời trang nữ, Thể thao - Dã ngoại, Giày - Dép nam, Túi thời trang nam, Balo và Vali, Thời Trang, Phụ kiện thời trang, Đồng hồ và Trang sức, Thể Thao - Dã Ngoại.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k số lượng có hạn Giảm 40K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k số lượng có hạn Giảm 25K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Tiger Heineken Strongbow Larue Bia Việt Edelweiss.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 66k Giảm 10K cho đơn hàng từ 66K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 49k Giảm 20K cho đơn hàng từ 49K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 166000đ
[TIKI] Mã giảm 166k cho đơn hàng từ 2.6 triệu Giảm 166K cho đơn hàng từ 2.6 triệu.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm, Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Dịch Vụ, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 19000đ
[TIKI] Mã giảm 19k cho đơn hàng từ 219k Giảm 19K cho đơn hàng từ 219K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé dưới 24 tháng , Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Phiếu quà tặng, Rượu từ 15%, Bảo hiểm, Dịch Vụ.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Laptop & Máy Vi Tính, Đồng hồ thông minh, Máy Ảnh - Máy Quay Phim, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Laptop - Máy Vi Tính - Linh kiện, Thiết Bị Số - Phụ Kiện Số, Ô Tô - Xe Máy - Xe Đạp, Máy Ảnh - Máy Quay Phim.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã hoàn 50k xu cho đơn hàng từ 200k Hoàn 50K Xu cho đơn hàng từ 200K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá
[TIKI] Mã hoàn 25k xu cho đơn hàng từ 99k Hoàn 25K Xu cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 500k Giảm 30K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 120000đ
[TIKI] Mã giảm 120k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 120K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 4 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store - Chính hãng.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của LATA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của LATA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của LATA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Kotex của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Kotex của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2023 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 500k Giảm 40K cho đơn hàng từ 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu VICHY của nhà bán Tiki Trading

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 85000đ
[TIKI] Mã giảm 85k cho đơn hàng từ 900k Giảm 85K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu La Roche-Posay của nhà bán Tiki Trading

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 300k Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của VICHY OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 450k Giảm 40K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 900k Giảm 80K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của La Roche Posay Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 500k Giảm 40K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu VICHY của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hiruscar Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[TIKI] Mã giảm 15% cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 15% tối đa 150K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Shiseido VN Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sukin official Store.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 66000đ
[TIKI] Mã giảm 66k cho đơn hàng từ 666k Giảm 66K cho đơn hàng từ 666K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sukin official Store.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sukin official Store.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sukin official Store.

Bắt đầu: 15-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 59k Giảm 20K cho đơn hàng từ 59K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men, Bảo hiểm, Dịch Vụ.
Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 800k Giảm 50K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 70000đ
[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 27-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Blurams Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 15 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 15 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Blurams Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 499k Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của DAMAS Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:12:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của SGCE.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:30:59

Mã giảm giá - Giảm 199000đ
[TIKI] Mã giảm 199k cho đơn hàng từ 14 triệu Giảm 199K cho đơn hàng từ 14 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của HOMES STORE.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 22:20:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 799k Giảm 3% tối đa 210K cho đơn hàng từ 799K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Lvmart.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 10:11:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 790k Giảm 3% tối đa 500K cho đơn hàng từ 790K.
Áp dụng cho sản phẩm của zenova-store.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-08-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của zenova-store.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Tiện Lợi S52.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 14:06:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của HUY HÙNG AFAST.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 14:27:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 990k Giảm 50K cho đơn hàng từ 990K.
Áp dụng cho sản phẩm của Brother Official Store.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của KIPOR STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của KIPOR STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Happy Life Robotics.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 11:56:59

Mã giảm giá - Giảm 69000đ
[TIKI] Mã giảm 69k cho đơn hàng từ 4 triệu Giảm 69K cho đơn hàng từ 4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Tâm Hiền Phát.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 15:10:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 3.5 triệu Giảm 40K cho đơn hàng từ 3.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mi Hoàng Gia.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 04-09-2022 23:06:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2.9 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 2.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Glucklich Shop.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 08:17:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 500k Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiến Mạnh Music.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 26-08-2022 09:46:59

Mã giảm giá - Giảm 4.0%
[TIKI] Mã giảm 4% số lượng có hạn Giảm 4% tối đa 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của NỘI THẤT INHOUZ.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 399k Giảm 6% tối đa 25K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Baya Furniture Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục NAN > 2 tuổi.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k Giảm 10% tối đa 60K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của feimaoling.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 350k Giảm 10K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của MASTELA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 15:38:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của MASTELA OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-09-2022 15:37:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 749k Giảm 30K cho đơn hàng từ 749K.
Áp dụng cho sản phẩm của 4Babies Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bách Hóa Sữa Bột.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 16:50:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 4 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bách Hóa Sữa Bột.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 16:53:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.3 triệu Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 50k Giảm 5K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của Crown Space Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 150k Giảm 15K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Vinasoy của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[TIKI] Mã giảm 45k cho đơn hàng từ 380k Giảm 45K cho đơn hàng từ 380K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Vinasoy của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 500k Giảm 60K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Vinasoy của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 349k Giảm 10% tối đa 60K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 599k Giảm 10% tối đa 80K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 250k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của AIN Closet Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 99k Giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của AIN Closet Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 179k Giảm 20K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách Đinh Tị Giảm Đến 50% .
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 179k Giảm 20K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Săn deal sách First News.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 189k Giảm 20K cho đơn hàng từ 189K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Sách Nhã Nam Giảm Sâu.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 179k Giảm 20K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục AZ Viet Nam - Sky Books Giảm Sâu.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 110000đ
[TIKI] Mã giảm 110k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 110K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Vua Nệm Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 399k Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Hario Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 300k Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 300K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 500k Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 10% tối đa 300K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Elmich, Smartcook của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 16-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 149k Giảm 30K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà hàng - Ăn uống, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Khóa học, Dịch vụ khác.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 199k Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà hàng - Ăn uống, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Khóa học, Dịch vụ khác.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 499k Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà hàng - Ăn uống, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Khóa học, Dịch vụ khác.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Nhà hàng - Ăn uống, Spa & Làm đẹp, Sự kiện - Giải trí, Sự kiện - Thể thao, Nha khoa - Sức khỏe, Khóa học, Dịch vụ khác.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 999k Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Khách sạn - Resort, Tour du lịch, Vé tham quan - du lịch.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 13000đ
[TIKI] Mã giảm 13k cho đơn hàng từ 999k Giảm 13K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của GIFTPOP.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 35.0%
[TIKI] Mã giảm 35% số lượng có hạn Giảm 35%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Hoi An Theme Park.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-12-2022 11:09:59

Mã giảm giá - Giảm 22.0%
[TIKI] Mã giảm 22% số lượng có hạn Giảm 22%.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Hoi An Theme Park.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-12-2022 12:26:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 499k Giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 14.5 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 14.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:47:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Home1.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:25:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 10 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Home1.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:22:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 89k Giảm 10K cho đơn hàng từ 89K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 139k Giảm 25K cho đơn hàng từ 139K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Penfolds của nhà bán Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 679k Giảm 2% cho đơn hàng từ 679K.
Áp dụng cho sản phẩm của Monkey Shop.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 500k Giảm 5K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn tài chính.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 5K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 5K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn, Thanh toán hóa đơn tài chính.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k số lượng có hạn Giảm 30K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 800000đ
[TIKI] Mã giảm 800k số lượng có hạn Giảm 800K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 499k Giảm 40K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.5 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 700000đ
[TIKI] Mã giảm 700k cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 700K cho đơn hàng từ 7 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 60000đ
[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 700k Giảm 60K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 130000đ
[TIKI] Mã giảm 130k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 130K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 8 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 8 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 250000đ
[TIKI] Mã giảm 250k số lượng có hạn Giảm 250K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k số lượng có hạn Giảm 200K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 9 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 1 triệu Giảm 25K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:53:59

Mã giảm giá - Giảm 250000đ
[TIKI] Mã giảm 250k cho đơn hàng từ 7 triệu Giảm 250K cho đơn hàng từ 7 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:56:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:52:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 08:54:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CUCKOO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 150K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CUCKOO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CUCKOO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 250000đ
[TIKI] Mã giảm 250k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 250K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của CUCKOO Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 490k Giảm 8% tối đa 4 triệu cho đơn hàng từ 490K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của SGE Việt Nam.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 21:16:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 2.7 triệu Giảm 80K cho đơn hàng từ 2.7 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Olivo Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 11:12:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 5 triệu Giảm 15K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Điện Máy Gia Dụng Smilemart.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 14:26:59

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn Giảm 3%.
Áp dụng cho sản phẩm của Olivostore.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 11:49:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Olivostore.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 11:51:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của ALTO VIỆT NAM.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-07-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 2% tối đa 50K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Luxury Home.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:45:59

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[TIKI] Mã giảm 5% số lượng có hạn Giảm 5% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của BẾP KITHOME.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 21:28:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 2.8 triệu Giảm 20K cho đơn hàng từ 2.8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của BẾP KITHOME.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 21:26:59

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 30K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của 2GOOD Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 13:41:59

Mã giảm giá - Giảm 39000đ
[TIKI] Mã giảm 39k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 39K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của The Gioi Dien May Shop.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:29:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.6 triệu Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bear House.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.4 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bear House.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3.4 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3.4 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP Mart.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 16-05-2023 11:34:59

Mã giảm giá - Giảm 95000đ
[TIKI] Mã giảm 95k cho đơn hàng từ 3.2 triệu Giảm 95K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP Mart.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 16-05-2023 11:33:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 2.7 triệu Giảm 80K cho đơn hàng từ 2.7 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP Mart.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 16-05-2023 11:32:59

Mã giảm giá - Giảm 75000đ
[TIKI] Mã giảm 75k cho đơn hàng từ 2.5 triệu Giảm 75K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của TP Mart.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 17-05-2023 09:58:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k số lượng có hạn Giảm 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của TP Mart.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 14:26:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 699k Giảm 50K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gia Dụng Bình Ngân JSC.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 999k Giảm 80K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gia Dụng Bình Ngân JSC.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Gia Dụng Bình Ngân JSC.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Gia Dụng Bình Ngân JSC.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 900k Giảm 50K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 10:05:59

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 700k Giảm 40K cho đơn hàng từ 700K.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 10:19:59

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 50k Giảm 10K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-03-2023 15:21:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 10:13:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-10-2022 15:04:59

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Midimori Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-12-2022 10:22:59

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[TIKI] Mã giảm 100k số lượng có hạn Giảm 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nineshield Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 10:19:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k số lượng có hạn Giảm 300K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k số lượng có hạn Giảm 500K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của TCL Flagship Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 4.2 triệu Giảm 300K cho đơn hàng từ 4.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 6.2 triệu Giảm 500K cho đơn hàng từ 6.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 10.1 triệu Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 10.1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của COOCAA Official Store.

Bắt đầu: 17-06-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:59

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG đơn từ 399K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nestle _FMCG, Nestle FMCG đơn từ 640K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm đơn từ 399K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Du lịch và dịch vụ đơn từ 999K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Vé máy bay đơn từ 1.6 triệu Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Vé máy bay đơn từ 800K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá 9H: Mỹ phẩm đơn từ 699K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi 12H: Mỹ phẩm đơn từ 699K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi 15H: Mỹ phẩm đơn từ 699K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi 18H: Mỹ phẩm đơn từ 699K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon 21H: Mỹ phẩm đơn từ 699K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sữa Vinasoy đơn từ 80K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sữa Vinasoy đơn từ 200K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Thực phẩm tươi sống đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code (Độc Quyền) Tiki ngon cho khách hàng mới đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Mọt sách Tiki đơn từ 499K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Mọt sách Tiki đơn từ 299K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Gia dụng Tefal đơn từ 0đ Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Một số sản phẩm của TikiTrading đơn từ 249K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sức khoẻ và Làm đẹp đơn từ 369K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Băng vệ sinh Kotex đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm thương hiệu Sony đơn từ 0đ Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sản phẩm của Deli Official Store đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Deli Official Store đơn từ 299K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Deli Official Store đơn từ 159K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Một số sản phẩm trong danh mục TikiNgon đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Một số sản phẩm trong danh mục TikiNgon đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của TikiNGON dành cho khách hàng mới đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Khách hàng mới mua hàng trên app Tiki đơn từ 199K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Miễn phí vận chuyển đơn từ 149K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 5) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 4) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 3) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 2) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 1) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 10) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 9) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 8) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 7) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Gia dụng Tefal Official Store đơn từ 4 triệu (mã 6) Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Rohto đơn từ 169K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mỹ phẩm Rohto đơn từ 369K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Mua bia Sabeco đơn từ 499K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Thời trang Coolmate đơn từ 300K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Nước rửa tay sạch khuẩn AIKEN OFFICIAL STORE đơn từ 99K tối đa 30K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm HCM đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Coupon Sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Bình Dương đơn từ 20 triệu Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Thời trang N7 Official đơn từ 350K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Thời trang N7 Official đơn từ 500K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Thời trang N7 Official đơn từ 150K Hạn SD: 30/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 6 Triệu Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 200K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng NIKITA Official Store đơn từ 0Đ Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Thời trang nam Aristino Fashion Store đơn từ 999K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Đồ chơi cho bé Aesop Store đơn từ 599K Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá Sức khỏe sắc đẹp Topbody Official Store đơn từ 1.3 triệu Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Gia dụng đời sống TAM TÀI NHÂN đơn từ 10 triệu Hạn SD: 30/09/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm thuộc shop Thực Phẩm Nhanh đơn từ 350K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Thời trang nam Biluxury Official đơn từ 1.9 triệu Hạn SD: 31/10/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Gia dụng đời sống shop Nệm Giá Kho đơn từ 0Đ Hạn SD: 01/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Mọt sách TIki The King of Books tối đa 50K Hạn SD: 30/06/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Sức khoẻ – Làm đẹp đơn từ 600K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã voucher Mỹ phẩm Rohto đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã giảm giá [Độc Quyền] Áp dụng ngành thời trang đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Bách hóa mẹ bé đơn từ 199K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Áp dụng cho sản phẩm của YODY từ 100K Hạn SD: 04/11/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi đơn 1Tr Hạn SD: 02/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã code Sản phẩm của Deli đơn từ 159K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code giảm giá Sản phẩm của Deli đơn từ 199K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Sản phẩm của Deli đơn từ 259K Hạn SD: 31/07/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Mã khuyến mãi Sản phẩm của Senka, max 20K đơn từ 170K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Áp dụng cho sản phẩm của Geta cho đơn từ 300K Hạn SD: 31/12/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Code khuyến mãi Giảm 5% Thiết bị nội thất Phúc Tề Hạn SD: 31/08/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá Tiki là gì?

Mã giảm giá là một chuỗi ký tự ngắn đặc biệt dùng để nhập khi thanh toán mua hàng online, bạn sẽ được giảm giá từ vài % đến vài chục % tùy theo giá trị của mã giảm giá (voucher). Các nhà bán hàng cung cấp cho bạn mã giảm giá nhằm lôi kéo khách hàng, kích cầu mua sắm.

Ngoài ra Tiki còn có rất nhiều các ưu đãi từ đối tác bán hàng .Các đối tác bán hàng có thể là các ngân hàng hoặc các thương hiệu cùng hợp tác với Tiki để bán sản phẩm.

Lấy mã giảm giá Tiki ở đâu?

Tìm mã giảm giá để áp dụng cho một đơn hàng đã quá quen đối với nhiều người. Tuy nhiên để kiếm được một mã giảm giá để áp dụng thành công cho một đơn hàng đôi khi cũng rất khó khăn. Dưới đây là một số nơi bạn có thể tìm thấy mã giảm giá:

1. Tìm trên app hoặc web chính chủ của Tiki

Bạn truy cập vào app hoặc web của Tiki bạn sẽ thấy rất nhiều quảng cáo, sale upto vv . Bạn chỉ cần lưu về mã giảm giá . Ngoài ra có rất nhiều các cửa hàng đăng ngay trên tiêu đề của sản phẩm để khách hàng có thể tiện tay sử dụng luôn.

Sau khi lưu bạn có thể tìm lại ở Mục tài khoản cá nhân > Mã giám giá

Tuy nhiên chỉ nhiêu đây là không đủ, nhiều mã giảm giá ẩn đặc biệt Tiki không công khai trên web app của họ. Dưới đây là phương án thứ 2 cho bạn

2. Tìm trên website, group khác 

Hiên nay có rất nhiều website chia sẻ mã giảm giá Tiki. Các website này chuyên tổng hợp tất cả mã giảm giá Tiki mới nhật và cập nhật liên tục rất tiệt cho người sử dụng. Tuy nhiên có mã là một chuyện áp dụng thành công là một chuyện khác. MGGTD nghĩ rằng có đến 90% người mua hàng sau khi áp dụng mã giảm giá nhận được các thông như mã không hợp lệ, hết hạn, bla bla... :D đều thực sự cảm thấy khó chịu, khó hiểu mặc dù nhìn thấy quảng cáo mã giảm giá nhập mã xxx. Nếu như bạn chưa tìm được nơi cũng cấp mã giảm giá tin cậy cho mình thì mggtd.com chính là nơi bạn cần tìm rồi nhé!. Khi sử dụng công cụ MGGTD bạn sẽ không cần phải tự đi tìm mã giảm giá mà chúng tôi sẽ tìm thay bạn.

Xem hướng dẫn lấy mã giảm giá thành công 100% mọi đơn hàng tại đây


Tiki Xu là gì? Cách sử dụng Tiki Xu và mã giảm giá trên TIKI ?

Tiki Xu là phiếu mua hàng điện tử được dùng để cấn trừ vào giá mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiki.vn với tỉ lệ 1 TikiXu được cấn trừ tương đương với 1 đồng của giá bán hàng hóa.

Tiki Xu sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá trị quy đổi Tiki Xu: Mỗi 1 Tiki Xu trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.

Tích lũy Tiki Xu:

Tiki sẽ chuyển Tiki Xu vào tài khoản của quý khách khi:

– Bồi hoàn Tiki Xu từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả.

Sử dụng Tiki Xu, mã giảm giá như sau

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra Tiki Xu hiện có trong tài khoản.

2. Thêm các sản phẩm có nhu cầu đặt hàng vào chung 1 giỏ hàng.

3. Nhập mã giảm giá (nếu có) và bấm “Đồng ý

coupon-768x316.png

 

4. Kiểm tra lại tổng giá trị giỏ hàng để chắc chắn mã giảm giá đã được áp dụng thành công và chọn Tiến hành đặt hàng.

5. Lựa chọn sử dụng Tiki Xu tại bước 3 Thanh toán & Đặt mua

Lưu ý: tính năng này chỉ hoạt động khi tài khoản của quý khách có từ 1000 Tiki Xu trở lên

Tiki-Xu-1024x651.png

* Lưu ý: Mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng 1 lần/ 1 tài khoản.


Cách sử dụng mã giảm giá đã lưu

Bước 1: Bấm mục "Xem tại đây" ở mục Mã giảm giá đã lưu.

 coupon_4.png

Bước 2: Chọn mã giảm giá phù hợp và bấm "Áp dụng".

coupon_tai_khoan.png

Bước 3: Bấm "Tiến hành đặt hàng" và hoàn tất các bước tiếp theo.

coupon_dat_hang.png


Nên mua những gì trên Tiki

Tiki như là 1 siêu thị bạn có thể tìm thấy bất cứ món đồ gì từ các mặt hàng thiết yếu phẩm mắm muối mì chính đến những sản phẩm điện tử điện lạnh như tivi, điều hoà, máy giặt. Điểm nổi bật nhất là Tiki kiểm tra nhà bán hàng rất khắt khe và chính sách vận chuyển của họ vô tốt. Tuy nhiên dưới đây là các ngành hàng mà được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hơn cả:

Sách:  Sách là số 1, nó là khởi nguồn của TIKI. Sách tiếng Anh, sách kiến thức tổng hợp, sách tâm lý, sách kinh tế, sách thiếu nhi, tạp chí, từ điển, truyện tranh... Tất cả các loại sách trong ngoài nước đều có. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm kiếm bất kì loại sách nào bạn muốn với mức giá vô cùng hợp lý cũng như đảm bảo sách đến tay bạn là sách thật 100% , chất lượng tốt nhất.

Điện tử điện lạnh, đồ gia dụng: Các mặt hàng trên TIKI về cơ bản admin đánh giá là có chất lượng kiểm duyệt và khắt khe hơn các sàn thương mại điện tử khác ở Việt Nam. Đối với những mặt hàng đắt tiền này, chúng ta mua TIKI là yên tâm nhất. Các bạn nên ưu tiên mua hàng của Tiki Trading, có nghĩa là Tiki sẽ trực tiếp phân phối sản phẩm cho bạn chứ không phải là một shop nào đó bán cho bạn. Do đó về độ uy tín, chính sách bảo hành khỏi bàn cãi. Với các mặt hàng công kềnh Tiki vẫn freeship nên anh em cứ yên tâm nhé!


Nhà cửa đời sống: Với ngành hàng này thì đặc biệt là dành cho các chị em phụ nữ. Để giảm tải thời gian cho họ Tiki đã không ngừng cung cấp đầy đủ các sản phẩm cần thiết nhất lên đây. Thay vì phải mang vác cồng kềnh khi đi mua sắm giờ chị em có thể đặt thì chiếc chảo, nồi đến chổi lau nhà trên đây. Giá siêu hấp dẫn liên tục có khuyến mãi, hơn nữa còn ship về tận cửa nhà nên rất được lòng các chị em.

Mẹ và bé: Đối với các mẹ đang chăm con nhỏ thì việc mua sắm trên Tiki sẽ thật tuyệt vời. Từ tã bỉm sữa đến quần áo, đồ chơi , nôi cũi Tiki đều đáp ứng đầy đủ. Hội tụ các thương hiệu lớn và uy tín kèm theo nhiều khuyến mãi giảm giá và tặng quà hấp dẫn. Nên đây là ngành hàng HOT nhất dành cho các mẹ luôn nhé.

Sức khỏe và sắc đẹp: Với sự tràn lan về mỹ phẩm, ai cũng có thể mở shop bán hàng thì chất lượng lại là điều mà chị em quan tâm nhất. Tiki đã trở thành điểm đến uy tín để chị em tìm mua được những sản phẩm chính hãng. Chất lượng đảm bảo tuyệt đối giá cũng khỏi nghĩ luôn nhé, tiki luôn có chính sách giá cạnh tranh nên đảm bảo bạn sẽ mua được với giá yêu thương luôn nè.

Bách hóa online: Là nơi bán đầy đủ những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Giá cả thì rẻ hơn mua ở siêu thị và tạp hoá nhé, mua hàng còn được miễn phí nữa nên ngành hàng này được xem là ngành mới nổi. Vì rất nhiều chị em mua luôn đồ dùng cho 1 tháng sau khi nhận lương.

Chính sách giao hàng và đổi trả của Tiki

Tiki sẽ miễn phí giao hàng cho đơn 150k áp dụng tại HN và HCM và 250k với đơn từ các tỉnh thành khác. CÓ 2 hình thức giao hàng là giao hàng tiêu chuẩn không mất phí nhưng thời gian giap rất lâu. HÌnh thức thứ 2 là Tikinow giao hàng trong 2h với những bạn cần gấp, và có tính phí.

Sản phẩm khi nhận bạn được mở ra xem gọi là đồng kiểm giữa người giao hàng và người bán. Nếu không thích hoặc hàng có vấn đề gì về cảm quan như: méo, vỡ... bạn có thể trả hàng ngay. Sau khi nhận hàng có thể cắm tiện test thử và được đổi trả miễn phí trong 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất. Chỉ cần gọi hotline 1900-6035 hoặc truy cập hotro.tiki.vn sẽ được hướng dẫn cụ thể. Bạn yên tâm sẽ được miễn phí trả hàng tại hơn 20.000 bưu cục trên toàn quốc.

Mua hàng trên Tiki tốt không?

Có thể coi Tiki như cái siêu thị, nơi để các của hàng buôn bán. Online hay truyền thống đều như nhau, đều có người tốt người xấu, hàng tốt cũng có, kém chất lượng cũng có. TIKI có nhiệm vụ kết nối giữa người mua và người bán. Do đó để có nên mua hàng trên TIKI hay không là còn tùy thuộc vào mỗi người. Khi mua bạn nên chọn các Shop uy tín, nhiều đơn thành công, phản hồi tốt.

Tiki cũng trực tiếp bán sản phẩm cho bạn, các bạn lăn tăn về chất lượng cứ Tiki Trading mà phệt nhé :))


Kinh nghiệm mua hàng trên Tiki

Nếu bạn chưa có việc gì cần sử dụng ngay thì nên theo dõi và chờ khuyến mãi của Tiki. Nhất là các dịp lễ lớn hoặc ngày lễ, sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt...thì giá sẽ giảm siêu khủng. Đây sẽ là cơ hội vàng để bạn mua, nên hãy list các đồ cần mua và mua khi thời cơ đến.

Sử dụng mã giảm giá để giúp bạn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Vì thế đừng nên quên check mã giảm giá trước khi mua hàng, bỏ ra vài phút nhưng tiết kiệm được kha khá tiền cũng đáng đó chứĐôi nét về Tiki, từ một nhà sách online trở thành sàn TMĐT nội địa lớn nhất Việt Nam

Hiện nay, “gã khổng lồ” thương mại điện tử Amazon là thương hiệu đắt giá nhất hành tinh với giá trị gần 190 tỉ USD (theo danh sách Global 500). Nó bán tất cả mọi thứ, từ đồ điện tử, quần áo, nhạc cụ cho đến đồ dùng thứ cưng. Thậm chí, Amazon còn theo đuổi ý định mở các cửa hàng tạp hoá hay lấn sang sản xuất thiết bị phần cứng, truyền phát nội dung, phát triển dữ liệu và điện toán đám mây. Ban đầu Amazon là một cửa hàng bán sách online và chính nhà sáng lập, tỉ phú Jeff Bezos đã đi giao từng quyển sách trong thời điểm ban đầu. Chia sẻ trên TechinAsia, Trần Ngọc Thái Sơn nói câu chuyện về Amazon đã truyền cảm hứng để anh làm điều tương tự ở Việt Nam khi gây dựng nên Tiki. Trần Ngọc Thái Sơn thành lập Tiki từ năm 2010, cũng bắt đầu từ một cửa hàng bán sách trực tuyến. Nhà sáng lập nhận thấy các cửa hàng bán sách chỉ cung cấp số lượng sách giới hạn, không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người đọc. Và đây chính điều kiện hoàn hảo để cho ra đời một nền tảng bán lẻ trực tuyến.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 1.

Sau đó, Tiki đã vươn ra ngoài phạm vi là một nền tảng bán sách trực tuyến. Công ty 9 năm tuổi bán các sản phẩm thuộc 26 loại mặt hàng khác nhau, có trên 1,2 triệu đơn vị lưu kho (SKU), Giám đốc kinh doanh Kartick Naraya của Tiki cho biết.

“Chúng tôi có khoảng 10.000 đầu sách. Xuất phát từ một nền tảng bán sách trực tuyến, nay chúng tôi bán mọi thứ: từ xe máy, dịch vụ kỹ thuật số như bảo hiểm ung thư, nạp tiền điện thoại và thiết bị gia dụng điện tử”, Naraya nói.

Tiki không tiết lộ tổng khối lượng hàng hóa giao dịch (GMV) hoặc các số liệu liên quan, nhưng ông Naraya xác nhận GMV của công ty tăng trưởng hằng năm ít nhất 3 lần, tăng 3,3 lần trong năm 2018.

Theo bảng xếp hạng của Iprice, số lượt truy cập vào Tiki đang đứng thứ hai trong các trang TMĐT ở Việt Nam (xếp sau Shopee) và là sàn TMĐT nội địa lớn nhất.

Từ nhà sách online trở thành sàn TMĐT: Tiki sẽ làm nên chuyện như Amazon? - Ảnh 2.

Lượng truy cập trung bình tháng của 5 trang TMĐT tại Việt Nam. Đồ họa: Tuệ An.

Hiện nay, hai đối thủ lớn nhất của Tiki tại Việt Nam đều là các sàn TMĐT của Trung Quốc, có vị thế vững chắc trên thị trường Đông Nam Á: Shopee (Công ty con của Tập đoàn SEA) và Lazada (thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Alibaba). Hai đối thủ có thể đe dọa Tiki khi công ty mở rộng ra phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, Giám đốc tiếp thị nội dung và chiến lược của iPrice Việt Nam, anh Đặng Đăng Trường, cho rằng Tiki có thể có vài con át chủ bài trong cuộc chiến.

“Số lượt truy cập web trung bình tháng của Tiki tăng 80% trong vòng 6 tháng, đưa họ từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ hai trong số các trang web TMĐT có lượt truy cập lớn nhất ở Việt Nam. Khoản đầu tư 50 triệu USD trong vòng series C do Tập đoàn JD dẫn đầu đóng vai trò quan trọng đối với thành công này của Tiki”.

Bên cạnh đó, những chiến dịch marketing cùng với mối quan hệ hợp tác với các đối tác như Zalo Pay… cũng giúp củng cố vị thế của Tiki.

Nghiên cứu từ công ty phân tích Q&Me cho thấy Shopee là trang thương mại điện tử được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam trong năm 2018. Nghiên cứu một nhóm tập trung của công ty cho thấy 75% số người sử dụng Shopee ít nhất một lần và 35% sử dụng một cách thường xuyên. Các con số này đối với Lazada lần lượt là 70% và 30%. Còn đối với Tiki, tỉ lệ lần lượt là 58% và 17%.

Từ giữa năm 2017, phát triển từ mô hình cốt lõi là B2C (Business to Customer), Tiki triển khai thêm cả mô hình C2C (Customer to Customer). Với mô hình marketplace (kết hợp B2C và C2C), Tiki có thể cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Lazada (vốn tập trung B2C) và Shopee lấy C2C làm trung tâm.

Một số phần quan trọng trong hoạt động của một nền tảng TMĐT là tảng băm chìm mà khách hàng ít người biết đến. Narayan tuyên bố Tiki có diện tích phục vụ hoạt động vận đơn lớn nhất Việt Nam, với hơn 30.000 m2 nhà kho và các điểm phân phối khắp cả nước.