Đang tải...
Voucher, khuyến mại, mã giảm giá Shopee tháng 5-2022 tự động cập nhật liên tục mới nhất!
Mã giảm giá - Giảm 7.000000000000001%
[SHOPEE] Mã giảm 7% Điện Tử Nhập mã ELLGHxx giảm 7% tối đa 1,000,000 cho đơn từ 5,000,000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 04-05-2022 11:20:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Biluxury Official Mã MABRPxx giảm 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. Áp dụng cho các sản phẩm và người dùng nhất định tham gia chương trình. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 04-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 08-09-2019 18:40:00

Kết thúc: 31-01-2024 18:40:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã 11213B giảm 20.000 VND, cho đơn hàng từ 0 VND khi mua hàng trên app Shopee. Số lượng có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/05/2022.

Bắt đầu: 30-11-2021 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng Đạt Nguyễn Shops Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 29-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 25-02-2022 16:40:43

Kết thúc: 29-05-2022 17:40:43

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng BERI PHARMA Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫1.990.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-03-2022 00:02:19

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:19

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng N7 Official Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 10-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 09-03-2022 00:00:56

Kết thúc: 10-06-2022 10:20:56

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Shop Bố Soup Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 02-03-2022 09:35:10

Kết thúc: 31-05-2022 10:44:10

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 04-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-03-2022 09:16:21

Kết thúc: 04-06-2022 23:59:21

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% 5S OFFICIAL Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Cửa hàng Thunlit Chính thức Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 16-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 14-03-2022 15:56:45

Kết thúc: 16-06-2022 14:56:45

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng The Ordinary Store Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 22-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 18-02-2022 14:53:00

Kết thúc: 22-05-2022 15:53:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Dược Phẩm Hoa Linh Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 12-04-2022 11:43:39

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:39

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Ugreen Official Shop Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫260.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-03-2022 17:04:00

Kết thúc: 31-05-2022 18:04:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% NHÀ SÁCH MEGABOOK Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 01-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 31-03-2022 15:30:46

Kết thúc: 01-07-2022 15:30:46

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Trùm sỉ phụ kiện Luxury Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 18-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 18-03-2022 16:35:00

Kết thúc: 18-06-2022 17:35:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% dsstore.vn Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 29-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 10:04:44

Kết thúc: 29-06-2022 11:04:44

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Nón Bảo Hiểm Hải Đăng Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫559.000. Áp dụng đến 03-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 11:48:00

Kết thúc: 03-07-2022 12:48:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% ☘NPP I'm Nature Chính Hãng HCM Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 09:54:09

Kết thúc: 30-06-2022 10:54:09

Mã giảm giá - Giảm 2000đ
[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Jolie.Store Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 24-04-2022 23:09:00

Kết thúc: 24-07-2022 00:09:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Online6789 - Store Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 25-04-2022 10:31:40

Kết thúc: 24-07-2022 11:31:40

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng Kangaroo_Shopping Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 21-04-2022 13:48:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% 1st.corner - New Era Authentic Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 06-03-2022 16:57:00

Kết thúc: 31-05-2022 18:04:00

Mã giảm giá - Giảm 12000đ
[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng Gia Dung Huong Linh Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫489.000. Áp dụng đến 25-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 21-03-2022 12:28:00

Kết thúc: 25-06-2022 12:29:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Daesun Vina Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 01-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 09:00:32

Kết thúc: 01-07-2022 09:00:32

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 15% xu Tổng Kho Điện Máy Minh Khôi Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫66.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 25-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 25-04-2022 09:57:17

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:17

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng AYIN-HN Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 30-03-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng House_paradise.vn Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 01-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 03:00:19

Kết thúc: 01-07-2022 03:00:19

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Baoanh_Fashionnew Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 02-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 23:19:00

Kết thúc: 02-07-2022 00:26:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Gia Dụng Hùng Hiển Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 02-04-2022 17:58:00

Kết thúc: 31-05-2022 19:04:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TSIMPLE_OFFICIAL Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Wind Official Unisex Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 02-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-04-2022 11:37:00

Kết thúc: 02-06-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Anaeat Official Store Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 25-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 21-02-2022 14:51:12

Kết thúc: 25-05-2022 15:59:12

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng MASTELA OFFICIAL STORE Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 07-03-2022 16:02:31

Kết thúc: 31-05-2022 17:02:31

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Ông Trùm Sỉ - Quần Áo Thể Thao Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 17-03-2022 19:49:34

Kết thúc: 31-05-2022 20:49:34

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% MONNIE KIDS Shop Online Giảm ngay 50%, tối đa ₫11.000, cho đơn hàng từ ₫459.000. Áp dụng đến 02-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 31-03-2022 18:10:09

Kết thúc: 02-07-2022 17:44:09

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[SHOPEE] Mã giảm 12% Book Club Mã LIFESBCWGxx giảm 12%, tối đa 30K cho đơn từ 129K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

Bắt đầu: 13-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Nạp điện thoại Nhập mã SPPDTWxx giảm 50% tối đa 10000Đ cho đơn từ 20000Đ. HSD: 29/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Data 3G/4G Nhập mã SPPDATxx giảm 10% tối đa 20000Đ cho đơn từ 30000Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Mã giảm giá Nhập mã SPPSxx Giảm 10% tối đa 20000Đ cho đơn từ 30000Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[SHOPEE] Mã giảm 3% Hóa đơn Nhập mã SPPHxx giảm 3% tối đa 10000Đ cho đơn từ 0Đ cho Hóa đơn điện, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Đặt phòng khách sạn Nhập mã SPPHOTExx giảm 10% tối đa 100000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã giảm 20% Vé xem phim Nhập mã SPPMOVIxx giảm 20% tối đa 20000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Vé máy bay Nhập mã SPPBAxx giảm 5% tối đa 100000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng ShopeePay Mã SPPMKPNU04xx giảm 100K cho đơn hàng từ 0Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi khách hàng chỉ được dùng 1 lần. Số lượng có hạn. Chỉ áp dụng đối với những Người dùng chưa từng:
- Đăng ký bất kỳ tài khoản nào trên Shopee
- Đăng nhập vào tài khoản Shopee khác trên thiết bị đang dùng
- Thanh toán đơn hàng Shopee sử dụng Ví ShopeePay
Mã giảm giá có thể thay đổi tùy theo quyết định của Shopee & ShopeePay. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trong vòng 24H.

Bắt đầu: 26-04-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng Kính Mắt Lily Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫319.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Bape Phếch Store Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 28-02-2022 22:50:30

Kết thúc: 31-05-2022 23:50:30

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng DauNhot-PhuGia Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 16-03-2022 22:15:51

Kết thúc: 31-05-2022 23:15:51

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Tú Linh Auto Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 29-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 30-03-2022 15:26:34

Kết thúc: 29-06-2022 16:26:34

Mã giảm giá - Giảm 45000đ
[SHOPEE] Mã giảm 45000 đồng BONBON KIDS -THẾ GIỚI TRẺ EM Giảm ngay ₫45.000 cho đơn hàng từ ₫179.999. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 11-04-2022 11:38:03

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:03

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% Thời Trang Mã FAWEEK0xx giảm 8% tối đa 30K đơn từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: [23h59, 22/5/2022]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% Thời Trang Mã FAFRINWxx giảm 8% tối đa 30K đơn từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: [23h59, 31/5/2022]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 06-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE Nhập mã AFF5SPP3xx để được giảm tối đa 30000đ cho đơn từ 150000đ. HSD: 23h59 ngày 31-05-2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Hóa đơn Nhập mã SPPHDWxx Giảm 50% tối đa 15000đ cho đơn từ 0đ cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. HSD: 29/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 29-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Nhà Cửa-Đời Sống Mã LIFEBKxx giảm 10% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 500K. Hạn sử dụng: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% LAMY Watches and Accesories Giảm ngay 15%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30.0%
[SHOPEE] Mã giảm 30% Beplain Vietnam Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã BEPL01xx giảm 30% tối đa 30000Đ cho đơn từ 99000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng CozyBin - Cuộc Sống Tiện Nghi Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 15-02-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Fast Box Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫210.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 28-02-2022 07:52:46

Kết thúc: 31-05-2022 08:52:46

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Smart New Giảm ngay 50%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫6.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 15-03-2022 08:25:00

Kết thúc: 31-05-2022 09:25:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Soleil Shop Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 10:06:14

Kết thúc: 30-06-2022 11:06:14

Mã giảm giá - Giảm 2000đ
[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Thời Trang YaHo Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 11:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:00:00

Mã giảm giá - Giảm 9000đ
[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng S365 STORE Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 17:12:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% FitRice Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% COSRX Official Store Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã COSR01xx giảm 10% tối đa 70000Đ cho đơn từ 220000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SHOPEE Mã SKAMNLTxx giảm tối đa 20K cho đơn hàng từ 0đ trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 02-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã SKAMSALExx giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 200K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% HARAS VietNam - Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng BRITA VIỆT NAM Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.499.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Minky Baby Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 15-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 14-03-2022 11:35:49

Kết thúc: 15-06-2022 12:35:49

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% nhà búp bê cx Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 06-04-2022 11:16:00

Kết thúc: 07-07-2022 12:16:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% tinyworldvn Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 3000đ
[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Online6789 - Store Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫53.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 25-04-2022 10:31:12

Kết thúc: 24-07-2022 11:31:12

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Eleanor Accessories Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 03-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 00:00:00

Kết thúc: 03-07-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% MÌ RAU CỦ ORGANIC - ANPASO Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% Cửa hàng Thunlit Chính thức Nhập mã SVB17xx, giảm 15%, tối đa 15000 cho đơn hàng tối thiểu 99000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 90.0%
[SHOPEE] Mã giảm 90% Áo thun Kirkland Giảm ngay 90%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫1.111. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 27-02-2022 08:02:37

Kết thúc: 31-05-2022 09:06:37

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng ShopAlana Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 12:17:00

Kết thúc: 31-05-2022 13:17:00

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng dogiadungthongminh99 Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Uni - STORE Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Romand_Official Store Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:03

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:03

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSDHCxx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSCMxx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSSPxx giảm 50% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSSSDxx giảm 50% tối đa 150K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSFTDxx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSRTxx giảm 50% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSHLxx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSLPxx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMS3CExx giảm 50% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng SHOPEE Mã AMSDAPxx giảm tối đa 200K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSHRCxx giảm 50% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE Mã AMSALL05xx giảm tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã STACABMAYxx giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã STATLMAYxx giảm 10% tối đa 50000 cho đơn hàng 250000 trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 3000đ
[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Bộ Nhả Kem OENON - Chính Hãng Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 10-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 09-03-2022 09:17:00

Kết thúc: 10-06-2022 10:17:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng @TiQi_Jeans Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% DrGlatt Vietnam Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Thời Trang MANDO Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 26-04-2022 14:02:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã giảm 20% Vention Official Shop Nhập mã SVC19xx, giảm 20%, tối đa 50000 cho đơn hàng tối thiểu 250000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% BlueStone | Official Store Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:26

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:26

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng SHOPEE Mã LIFEGAMExx giảm tối đa 25K cho đơn hàng từ 0Đ.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022.
Mã áp dụng cho người dùng nhất định. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 12000đ
[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng SanMom.shop Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 08-03-2022 11:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:00:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng BÁCH HOÁ THẢO MỘC Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 00:00:20

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:20

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Future Life Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫1. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 20-03-2022 16:32:00

Kết thúc: 31-05-2022 22:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 5% xu Hsoledad Auto Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 05-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 31-03-2022 00:17:00

Kết thúc: 05-07-2022 15:18:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng tienich168.com Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-04-2022 15:20:31

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:31

Mã giảm giá - Giảm 8000đ
[SHOPEE] Mã giảm 8000 đồng Nice Clothes. Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng ỐP LƯNG IPHONE - SHIN CASE Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 15:10:00

Kết thúc: 31-05-2022 16:10:00

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng SHOPEE Mã LIVEMAY5xx giảm 500000 cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng SHOPEE Mã LIVEMAY1xx giảm 100000 cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE Mã AMSBGGxx giảm 50% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% P&G Việt Nam Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PG0xx giảm 8% tối đa 40000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng OHUI Official Online Store Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% Vé máy bay Nhập mã SPPBAYHxx giảm 8% tối đa 200000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 2022-05-25 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 05-05-2022 09:00:00

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% Đặt phòng khách sạn Nhập mã SPPHOTELHxx giảm 15% tối đa 150000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 2022-05-25 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 05-05-2022 09:00:00

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng PerySmith VN Official Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-03-2022 17:27:27

Kết thúc: 31-05-2022 18:27:27

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng nhà búp bê cx Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 25-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 02-04-2022 00:07:02

Kết thúc: 25-05-2022 01:07:02

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% Tổng Kho Gia Dụng NuTu Giảm ngay 15%, tối đa ₫44.850, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 16:07:52

Kết thúc: 31-05-2022 17:07:52

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng 99bystore.vn Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 14-04-2022 14:44:00

Kết thúc: 17-07-2022 13:44:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng DUCHA STORE Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 15-04-2022 16:52:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE Mã LIFEBMOxx giảm 15% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE Mã LIFEBMOxx giảm 15% tối đa 100K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng DOLCE Fashion Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫390.000. Áp dụng đến 29-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 29-03-2022 08:32:00

Kết thúc: 29-06-2022 09:32:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 29-03-2022 10:18:00

Kết thúc: 30-06-2022 11:18:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Đồ Chơi Hoàn Thành Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 26-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 14:31:00

Kết thúc: 26-05-2022 15:31:00

Mã giảm giá - Giảm 40.0%
[SHOPEE] Mã giảm 40% Smart New Giảm ngay 40%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 15-03-2022 08:26:00

Kết thúc: 31-05-2022 09:26:00

Mã giảm giá - Giảm 55.00000000000001%
[SHOPEE] Mã giảm 55% thegioiphukien7979 Giảm ngay 55%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 02-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-04-2022 08:58:00

Kết thúc: 02-07-2022 14:58:00

Mã giảm giá - Giảm 2000đ
[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng nabi.vn Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 06-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-04-2022 16:48:00

Kết thúc: 06-07-2022 17:48:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Talia's Shop Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Yumi Original Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 05-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 11:53:00

Kết thúc: 05-06-2022 12:53:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Shop_chinhhang Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 2.0%
[SHOPEE] Mã giảm 2% Online6789 - Store Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 16:53:00

Kết thúc: 24-07-2022 17:53:00

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% SHOPEE Nhập mã AFF5GMVxx để được giảm 8% tối đa 100000đ cho đơn từ 500000đ. HSD: 23h59 ngày 31-05-2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart Nhập mã FMCGMART599xx giảm 10% tối đa 100000Đ cho đơn từ 599000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.Áp dụng cho người dùng nhất định

Bắt đầu: 07-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Shopee Mart Nhập mã FMCGMART199xx giảm 15000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 04-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Thú Cưng Nhập mã PETxx giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 30/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Jiashi Official Store Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 06-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:20:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% mkshop1669 Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 14-03-2022 21:03:08

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:08

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng MIANZ STORE Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 22-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 21-03-2022 00:21:00

Kết thúc: 22-06-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% 7 Khăn - Kho Khăn Xuất Dư Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 12:11:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 4000đ
[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng sỉ lẻ chăn ga gối và thú bông Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 13:05:00

Kết thúc: 31-05-2022 14:05:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng khanhnganshop Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng hnc68 Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫170.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 25-04-2022 10:36:00

Kết thúc: 24-07-2022 11:35:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng DELI OFFICE OFFICIAL STORE Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.699.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:59:50

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:50

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% L'Oreal Paris Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:26

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:26

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Perfect Diary Official Shop Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 22:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng pattern by THE 1992 Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 28-04-2022 23:33:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng buithihuyen1994 Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 19-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-03-2022 15:56:00

Kết thúc: 19-06-2022 16:56:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Lumili Tổng kho bàn học Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Xưởng Trầm Giá Sỉ 89 Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Bobby - Gian Hàng Chính Hãng Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã BOBMxx giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 02-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 500000đ
[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng Panasonic Official Store Giảm ngay ₫500.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% JamJam.vn Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫89.000. Áp dụng đến 01-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 30-03-2022 16:18:27

Kết thúc: 01-07-2022 22:18:27

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Nonostyle Official Giảm ngay 50% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-05-2022 10:53:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 120000đ
[SHOPEE] Mã giảm 120000 đồng Shopee Premium Nhập mã COSLUXxx giảm tối đa 120000Đ cho đơn từ 1500000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100%
[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu Khỏe & Đẹp Nhập mã COSBEAUTY25xx hoàn tối đa 25000 xu cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Ôtô-Xe Máy Mã LIFEAUMxx giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 150K trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng 23:59 ngày 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Ôtô-Xe Máy Mã LIFEAUxx giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng 23:59 ngày 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% KHO GIA DỤNG STORE Giảm ngay 15%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-04-2022 14:46:00

Kết thúc: 30-06-2022 15:53:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng HANAJIRUSHI OFFICIAL STORE VN Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫270.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 02-03-2022 15:38:06

Kết thúc: 31-05-2022 23:00:06

Mã giảm giá - Giảm 65000đ
[SHOPEE] Mã giảm 65000 đồng Laneige Official Store Giảm ngay ₫65.000 cho đơn hàng từ ₫650.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Zagg Official Store Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 13:53:17

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:17

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Rèm Cửa Phương Anh Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫30.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 01-06-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 01-05-2022 14:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 13:59:00

Mã giảm giá - Giảm 7000đ
[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Vention Official Shop Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫140.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 30-04-2022 23:00:03

Kết thúc: 30-06-2022 22:59:03

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ShopeePay Mã SPPP2MAY10KAxx giảm tối đa 10K cho đơn từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay Mã SPPP2MAY15KAxx giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% ShopeePay Mã SPPP2MAY50KAxx giảm 5% tối đa 50K cho đơn từ 200K trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 15% xu SHOPEE Nhập mã FMCGMEXTxx hoàn 15% tối đa 30000 xu cho đơn từ 99000. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100%
[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE Nhập mã FMCGMEXMKxx hoàn tối đa 60000 xu cho đơn từ 599000. HSD: 23:59 31/5/2022 . Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Marc Fashion Store Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% COMET | Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử Nhập mã ELTEFALWxx giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000 trên shopee. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% GIA DỤNG GIÁ RẺ 68 Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình.Mã GIADUNGxx giảm 15% tối đa 5K cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee.Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã giảm 20% HYG toys Giảm ngay 20%, tối đa ₫4.000, cho đơn hàng từ ₫4.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 29-03-2022 09:25:00

Kết thúc: 30-06-2022 10:25:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Bụi leather - Đồ da cao cấp Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% Vitog Official store Nhập mã SVB10xx, giảm 15%, tối đa 15000 cho đơn hàng tối thiểu 99000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Deli Lifestyle Official Store Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 11:48:49

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:49

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Nhà Thuốc 365+ Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫30.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 19:06:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Coocaa Official Store Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% yvesrochermall Giảm ngay 15%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 06-05-2022 11:43:11

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:11

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng dandihome.vn Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.999. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 11-05-2022 15:26:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng FriendshipStore.VN Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 01-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-04-2022 09:53:33

Kết thúc: 01-07-2022 10:53:33

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng dh.shopvn Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% kunsoon.vn Nhập mã SVB12xx, giảm 15%, tối đa 15000 cho đơn hàng tối thiểu 99000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 1000000đ
[SHOPEE] Mã giảm 1000000 đồng Coocaa Official Store Giảm ngay ₫1.000.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% Lumili Tổng kho bàn học Giảm ngay 15%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫133.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 12-05-2022 15:25:00

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[SHOPEE] Mã giảm 150000 đồng The Beauty World Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-05-2022 13:35:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã giảm 8% SAMSUNG OFFICIAL STORE Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SSDAMxx giảm 8% tối đa 400000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 06-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Kiss'shoes - Thế giới giày dép Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 10-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng shopphukien_layla Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 26-04-2022 21:40:03

Kết thúc: 30-06-2022 00:40:03

Mã giảm giá - Giảm 35000đ
[SHOPEE] Mã giảm 35000 đồng Nice Clothes. Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% Mi Bio Áp dụng cho một số sản phẩm. Mã SRMA18xx giảm 50% tối đa 20,000vnđ cho đơn hàng hợp lệ từ 0đ từ shop trên ứng dụng Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100%
[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE Mã SPFDEAL12xx hoàn tối đa 20000 xu cho đơn hàng từ 50000 đồng sử dụng trên ứng dụng Shopee. Số lượng mã giảm giá có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 30/5/2022.

Bắt đầu: 12-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 30-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 6.0%
[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện Tử Nhập mã ELHAMxx giảm 6% tối đa 350000 cho đơn từ 300000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE Mã STANBMAYxx giảm tối đa 30000Đ cho đơn hàng 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã không được khôi phục vì bất kì lý do nào.

Bắt đầu: 13-05-2022 12:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng SHOPEE Mã STANBMxx giảm tối đa 25000 cho đơn hàng từ 0đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 31/5/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE Mã AMSALL15xx giảm tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 15-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE Mã AMSLRP5xx giảm tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 400K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 15-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[SHOPEE] Mã giảm 80000 đồng SHOPEE Mã AMSVC5xx giảm tối đa 80K cho đơn hàng hợp lệ từ 400K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 15-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE Mã AMSUI5xx giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 129K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 15-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 150000đ
[SHOPEE] Mã giảm 150000 đồng SHOPEE Mã AMSLGxx giảm tối đa 150K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng shopbimgiatot Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 13-04-2022 14:59:06

Kết thúc: 31-05-2022 15:59:06

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% SUNHOUSE GROUP JSC Giảm ngay 50%, tối đa ₫150.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 20-04-2022 08:50:06

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:06

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng CJ InnerB Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 25-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 06-05-2022 10:26:00

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% sỉ lẻ chăn ga gối và thú bông Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 20-04-2022 11:06:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:06:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% CHĂN GA GỐI NỆM CAO CẤP Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 1.0%
[SHOPEE] Mã giảm 1% Shop me gau 1987 Giảm ngay 1%, tối đa ₫250.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 23:19:00

Kết thúc: 31-05-2022 00:19:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Retro.vn Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:32:00

Kết thúc: 31-05-2022 21:32:00

Mã giảm giá - Giảm 100%
[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE Nhập mã AFF5CPHxx để được hoàn tối đa 20000 xu cho đơn từ 50000 đ. HSD: 23h59 ngày 31-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho người dùng nhất định

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE Nhập mã AFF5NBxx để được giảm tối đa 50000đ cho đơn từ 0đ. HSD: 23h59 ngày 31-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app

Bắt đầu: 15-05-2022 11:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng SAMSUNG OFFICIAL STORE Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SSMNT2xx giảm ngay 200000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 10-05-2022 13:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Rohto Mentholatum Viet Nam Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã ROHTO10xx giảm tối đa 10000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 22/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 18:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng sunplay.officialstore Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SUNPL10xx  giảm tối đa 10000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 22/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 18:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng HADA LABO CHÍNH HÃNG Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HADA10xx giảm tối đa 10000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 22/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 18:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng MELANO CC CHÍNH HÃNG Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MEL10xx giảm tối đa 10000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 22/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 10-05-2022 18:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã giảm 20% Sweejar Official Store Giảm ngay 20%, tối đa ₫200.000, cho đơn hàng từ ₫100. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-04-2022 20:39:11

Kết thúc: 31-05-2022 21:47:11

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% CURREN Official Store Nhập mã SVA144xx, giảm 10%, tối đa 30000 cho đơn hàng tối thiểu 60000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100%
[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE Mã SPFDEAL13xx hoàn tối đa 50000 xu cho đơn hàng từ 100000 đồng sử dụng trên ứng dụng Shopee. Số lượng mã giảm giá có hạn. Hạn sử dụng đến 23h59 ngày 31/5/2022.

Bắt đầu: 13-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 3000đ
[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng T2K Shop Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 14-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 20-04-2022 13:03:14

Kết thúc: 14-07-2022 14:11:14

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Trùm Unisex Ngầu Store Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% 7 Khăn - Kho Khăn Xuất Dư Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 25000đ
[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng SHOPEE Nhập mã AFF5PCxx để được giảm tối đa 25000đ cho đơn từ 99000đ. HSD: 23h59 ngày 31-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app

Bắt đầu: 15-05-2022 11:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[SHOPEE] Mã giảm 12% SHOPEE Mã LIFECPMAxx giảm 12% tối đa 80K cho đơn hàng từ 250K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Shop Bố Soup Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 02-03-2022 09:37:05

Kết thúc: 31-05-2022 10:46:05

Mã giảm giá - Giảm 80000đ
[SHOPEE] Mã giảm 80000 đồng Shop10khn.vn-Phụ kiện Quà tặng Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 30-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-04-2022 08:04:04

Kết thúc: 30-06-2022 23:59:04

Mã giảm giá - Giảm 35200đ
[SHOPEE] Mã giảm 35200 đồng iBra's Store Giảm ngay ₫35.200 cho đơn hàng từ ₫987.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 08-04-2022 00:03:53

Kết thúc: 31-05-2022 01:03:53

Mã giảm giá - Giảm 15000đ
[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Đồ Lót Thái - Không Gian Eva Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 08-04-2022 14:44:53

Kết thúc: 31-05-2022 15:44:53

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Sen Đá Home Bedding Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Buonre.com Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 20-04-2022 18:22:00

Kết thúc: 22-07-2022 19:22:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% eHerb Việt Nam Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng ỐP LƯNG IPHONE -PHỤ KIỆN A SƠN Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 11:46:00

Kết thúc: 31-07-2022 12:46:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Dương Anh - Chăn ga gối Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 12-05-2022 14:49:00

Kết thúc: 31-05-2022 15:49:00

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng Amobile.vn Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫9.900.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 12-05-2022 16:05:14

Kết thúc: 31-05-2022 17:05:14

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 5% xu SHOPEE Mã 16245HOAN100K0xx hoàn 5% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 16/05/2022 00:00 - 24/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 24-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE Mã 16245MALL30K0xx giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 16/05/2022 00:00 - 24/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 24-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE Mã 16245GIAM40K0xx giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 16/05/2022 00:00 - 24/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 24-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% JBL OFFICIAL STORE Giảm ngay 5%, tối đa ₫200.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 05-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Healthy Care Vietnam Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 25-04-2022 11:18:28

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:28

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Vardino Store Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Gaabor Official Store Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:44

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:44

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Nhà Sách Tân Thế Kỷ Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 11-05-2022 00:38:25

Kết thúc: 12-08-2022 23:59:25

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 15% xu lien_292 Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫30.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 26-04-2022 10:31:00

Kết thúc: 31-05-2022 11:31:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Tổng Kho Điện Máy Minh Khôi Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 20-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 27-04-2022 18:00:00

Kết thúc: 20-07-2022 18:53:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Mango Studio Unisex Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 00:00:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu LAMY Watches and Accesories Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 06-05-2022 15:08:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Rejuvaskin Official Store Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 25-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Mỹ Phẩm Mai Hân Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫20.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 23-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 16-05-2022 12:00:00

Kết thúc: 23-05-2022 21:00:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SHOPEE Mã SKAMFSW1xx giảm tối đa 10K cho đơn hàng từ 50K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 22/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 17-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 200000đ
[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫4.000.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 11-05-2022 10:39:18

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:18

Mã giảm giá - Giảm 5.0%
[SHOPEE] Mã giảm 5% Nhà Sách Tân Thế Kỷ Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50000đ
[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Innisfree Official Store Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% PINKFLASH Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 30-04-2022 23:00:54

Kết thúc: 31-05-2022 23:00:54

Mã giảm giá - Giảm 300000đ
[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng Ecovacs Official Store Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫15.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 04-05-2022 14:24:00

Kết thúc: 31-07-2022 15:24:00

Mã giảm giá - Giảm 25.0%
[SHOPEE] Mã giảm 25% Konka Vietnam Official Store Giảm ngay 25%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 28-04-2022 17:59:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng vnstore9999 Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 08-05-2022 11:09:00

Kết thúc: 31-05-2022 12:09:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Đồ Chơi Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình.
Mã LIFETOYSxx giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 200K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 18-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xuu Design Official Store Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 19-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 18-04-2022 09:56:34

Kết thúc: 19-07-2022 11:04:34

Mã giảm giá - Giảm 40000đ
[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng MyJae Vietnam(Flagship Store) Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:07

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:07

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% SUNHOUSE GROUP JSC Giảm ngay 15%, tối đa ₫150.000, cho đơn hàng từ ₫590.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Gaabor Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:15

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:15

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 11-05-2022 10:39:36

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:36

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Romand_Official Store Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 16-05-2022 09:14:00

Kết thúc: 07-07-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 5000đ
[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Tủ sách Shop Mẹ và Bé Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 06-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 03-04-2022 23:47:00

Kết thúc: 06-07-2022 01:47:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Laneige Official Store Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 01-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử Nhập mã ELHPSxx giảm 10% tối đa 2000000 cho đơn từ 13000000 trên Shopee. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 04-05-2022 23:50:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 20% xu Selfiecom.official Sử dụng mã để nhận ngay 20% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫10.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 01-04-2022 00:00:33

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:33

Mã giảm giá - Giảm 8.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 8% xu DR.SAFFRON OFFICIAL Sử dụng mã để nhận ngay 8% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 200000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 06-05-2022 09:15:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá
[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 70K) đơn hàng từ 0Đ cho sản phẩm nhất định
Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Áp dụng cho một số nhà bán nhất định.

Bắt đầu: 18-05-2022 13:00:00

Kết thúc: 01-06-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã giảm 15% SHOPEE Mã 195GIAM10K0xx giảm 15% tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 19/05/2022 00:00 - 19/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay Mã SPPMAY19xx giảm 10% tối đa 10K cho đơn từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 19/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã giảm 50% ShopeePay Mã SPPMAY19xx giảm 50% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 30K trên ứng dụng Shopee. HSD: 19/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã LIFE20KAxx giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 50K. Hạn sử dụng 23:59 31/05/2022 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã LIFE50KAxx giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 200K. Hạn sử dụng 23:59 31/05/2022 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE Mã LIFEHL5xx giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 200K trên App Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Nhà Cửa-Đời Sống Mã LIFEHL19xx giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 0Đ trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng đến 23:59 phút ngày 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang Mã MABRTxx giảm ngay 10% (tối đa 50K) cho đơn hàng từ 250K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang Mã MABRTxx giảm ngay 10% (tối đa 30K) cho đơn hàng từ 99K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[SHOPEE] Mã giảm 12% Hàng Quốc Tế Nhập mã CBBRANxx, giảm 12%, tối đa 50000 cho đơn hàng tối thiểu 250000 bất kì. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã giảm 10% Thời Trang Mã MABRTxx giảm ngay 10% (tối đa 100K) cho đơn hàng từ 500K trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[SHOPEE] Mã giảm 12% Hàng Quốc Tế Nhập mã CB4MAxx, giảm 12%, tối đa 100000 cho đơn hàng tối thiểu 150000 bất kì. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 12.0%
[SHOPEE] Mã giảm 12% Hàng Quốc Tế Nhập mã CBBRANDxx, giảm 12%, tối đa 100000 cho đơn hàng tối thiểu 150000 bất kì. HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá
[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 40K) cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh, Hỏa tốc.
Chỉ áp dụng cho một số shop nhất định.
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:58:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE Mã 2005BANMOI3xx giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 20/05/2022 00:00 - 20/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Bắt đầu: 20-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 20-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 30000đ
[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE Mã 1905BANMOI3xx giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 19/05/2022 00:00 - 19/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá
[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra:
+ Miễn phí vận chuyển tối đa 15,000đ cho đơn hàng từ 50,000đ.
+ Miễn phí vận chuyển tối đa 25,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ dành riêng gian hàng quốc tế.
+ Miễn phí vận chuyển tối đa 70,000đ cho đơn hàng từ 300,000đ.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa tốc.
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 20000đ
[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Colosmulti Official Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 16-05-2022 00:00:49

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:49

Mã giảm giá - Giảm 3.0%
[SHOPEE] Mã giảm 3% deli01.vn Giảm ngay 3% cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 15-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 15-04-2022 23:00:32

Kết thúc: 15-07-2022 22:59:32

Mã giảm giá - Giảm 20.0%
[SHOPEE] Mã giảm 20% LYRA SHOP Giảm ngay 20%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 4000đ
[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng HDY Official Shop Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 14-05-2022 23:02:26

Kết thúc: 16-08-2022 23:00:26

Mã giảm giá - Giảm 100000đ
[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng SAMSUNG OFFICIAL STORE Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAMLxx giảm ngay 100000 cho đơn từ 2tr. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu: 18-05-2022 11:15:00

Kết thúc: 25-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10000đ
[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 1980 Books Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 31-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 10.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu Tạp Hóa Miu Sữa Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 19-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 15.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 15% xu XT - Store Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫150.000, hoàn tối đa 25000 xu. *Có hiệu lực đến 19-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu khanhnganshop Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫10.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 22-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 00:00:00

Kết thúc: 22-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá - Giảm 50.0%
[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu LOULI SAIGON Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫20.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 19-05-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Bắt đầu: 19-05-2022 12:00:00

Kết thúc: 19-05-2022 23:59:00

Mã giảm giá
Dùng cho Zakka_naturals, Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Gia Dụng Mall Lock&Lock Store, Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Zinus Official Store, Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Deli Official Store, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã SBCDELxxx giảm 12K cho đơn hàng từ 199K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hiệu sách Nhã Nam, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã SBCNHNxxx giảm 2% tối đa 50K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nhã Nam HCM, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã SBCNNHxxx giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 199K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho FIVESTAR OFFICIAL, Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Tạp Hóa Miu Sữa, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho 1 số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình. Mã SBCTHMxxx giảm 10% tối đa 10K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nhà Sách Ôn Luyện, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho 1 số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình. Mã SBCNSOxxx giảm 10% tối đa 70K cho đơn hàng từ 700K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nhà Sách Alpha, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho 1 số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình. Mã SBCALPxxx giảm 6K cho đơn hàng từ 200K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho zican.vn, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho 1 số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình. Mã SBCZICxxx giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng từ 60K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho winzige.vn, Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho 1 số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình. Mã SBCWINxxx giảm 8% tối đa 15K cho đơn hàng từ 110K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Book Club, Mã LIFESBC19MAxxx giảm 12%, tối đa 30K cho đơn từ 129K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Book Club, Mã LIFESBC19MAxxx giảm 10K cho đơn từ 50K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SAMSUNG OFFICIAL STORE, Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAMxxx giảm ngay 200000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HUY CHƯƠNG ĐỒNG, Chúc mừng bạn đã nhận được HUY CHƯƠNG ĐỒNG từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12/05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HUY CHƯƠNG BẠC, Chúc mừng bạn đã nhận được HUY CHƯƠNG BẠC từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12/05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELMALLxxx giảm 10% tối đa 500,000 cho đơn từ 500,000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên App cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDKSPxxx Giảm 50% tối đa 1000000 cho đơn từ 0. HSD: 25/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBBH0xxx hoàn 6% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 19/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Bách Hóa Online, Nhập mã GROSAxxx giảm 8% tối đa 80000Đ cho đơn từ 500000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Bách Hóa Online, Nhập mã GROHxxx giảm tối đa 100000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Bách Hóa Online, Nhập mã GROSAxxx giảm 10% tối đa 30000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 20/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Bách Hóa Online, Nhập mã GROSALxxx giảm 8% tối đa 80000Đ cho đơn từ 500000Đ. HSD: 23:59 20/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho dandihome.vn, Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.999. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Mỹ Phẩm Ấn Độ - Bindi, Giảm ngay 12%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho OMUSE Official Store, Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho K.O.I Store, Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Gilaacosmetics_officialstore, Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho UMIHA ORGANIC | 100% Organic, Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho 82X Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SBC8xxx giảm ngay 30000Đ cho đơn từ 580000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Kosmebox Official, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SBCKxxx giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 180000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Malissa Kiss Official Store, Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nerman - All in 1 for men., Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Sensodyne & Aquafresh, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định. Nhập mã GSKSxxx giảm ngay 20000Đ cho đơn từ 180000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Rejuvaskin Official Store, Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nạp điện thoại, Nhập mã SPPxxx giảm 5% tối đa 5000Đ cho đơn từ 40000Đ. HSD: 31/05/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Perfect Diary Official Shop, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PDBxxx giảm ngay 30000Đ cho đơn từ 300000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho CkeyiN Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã CKEBxxx giảm ngay 16000Đ cho đơn từ 200000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho O.TWO.O Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã OTWOBxxx giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 180000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho FOCALLURE.vn, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã FOCABxxx giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 180000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Carslan Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã CARSBxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho LAIKOU Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã LAKOBxxx giảm 8% tối đa 8500Đ cho đơn từ 99000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SEVICH Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SEVIBxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Flower Knows Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã FKBxxx giảm ngay 30000Đ cho đơn từ 300000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho MAANGE, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MAABxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 200000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SANIYE COSMETIC, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SANIBxxx giảm 8% tối đa 15000Đ cho đơn từ 180000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho VIBRANT GLAMOUR Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã VIGBxxx giảm 8% tối đa 15000Đ cho đơn từ 120000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Colorkey Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã COLOBxxx giảm 8% tối đa 15000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Image Skincare VN, Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho GUfoods Official, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định. Nhập mã GUxxx giảm 11% tối đa 23000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SOMEBYMI OFFCIAL STORE VN, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SBCSxxx giảm 10% tối đa 100000Đ cho đơn từ 150000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Olay - Gian Hàng Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã OLBxxx giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho P&G Việt Nam , Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PGBxxx giảm 8% tối đa 40000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho manyo_factory.vn, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MANBxxx giảm 30% tối đa 30000Đ cho đơn từ 99000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho X-men Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã XMENCxxx giảm tối đa 20000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELMALL1xxx giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELHAxxx giảm 4% tối đa 500000 cho đơn từ 300000 trên App Shopee. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HUY CHƯƠNG ĐỒNG, Chúc mừng bạn đã nhận được HUY CHƯƠNG ĐỒNG từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12.05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HUY CHƯƠNG BẠC, Chúc mừng bạn đã nhận được HUY CHƯƠNG BẠC từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12.05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HUY CHƯƠNG VÀNG, Chúc mừng bạn đã nhận được HUY CHƯƠNG VÀNG từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12.05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho EROSSKA & CO., Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho X-TIGER Official Shop, Giảm ngay ₫24.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 13-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Min's Shoes Official, Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Supersports Việt Nam, Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Intex Việt Nam, Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Levents .vn, Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho BOSCH Official Store, Giảm ngay ₫60.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Panasonic Official Store, Giảm ngay ₫500.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELHxxx giảm 6% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELBLUExxx giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELHxxx giảm 6% tối đa 350000 cho đơn từ 300000 trên App Shopee. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELBAUxxx giảm 8% tối đa 150000 cho đơn từ 500000 trên App. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELBAUxxx giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000 trên App. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELBAxxx giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000 trên App. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELBxxx giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000 trên App. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho IVY moda, Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫355.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho LENOVO OFFICIAL STORE, Giảm ngay 10%, tối đa ₫1.000.000, cho đơn hàng từ ₫10.000.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Coolmate - Official Store, Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho BITI'S OFFICIAL STORE, Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Tingoan Store, Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 30-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Thời Trang, Mã 1605FAHOAN1xxx hoàn 5% tối đa 10K xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hiệu lực đến 23:59 22/05/2022. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Supersports Việt Nam, Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Laneige Official Store, Giảm ngay 15%, tối đa ₫70.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Cửa hàng mẹ và bé KidsPlaza, Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 19-04-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Lalunavn Shop, Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 29-04-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Mịn Decor - Chăn Ga Gối, Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 16-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho TOTOLINK OFFICIAL STORE , Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.001.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Energizer Official Shop, Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫850.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ChocoDietLoewyBrand Chính Hãng, Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Máy Lọc Không Khí Homedics, Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Gingham Store Ⓡ, Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Thuốc Nhuộm Tóc Quýt, Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Lep' , Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH MCBOOKS, Giảm ngay 8%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nón Mũ Thời Trang Jussy, Giảm ngay 10%, tối đa ₫6.000, cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho MBphukien, Giảm ngay ₫4.500 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Deli Official Store, Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nabizam Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EVNBxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 399000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Shopee Rewards, Mã RWSDC1xxx giảm 6% tối đa 50,000đ cho đơn từ 0đ. Hạn sử dụng 1 ngày kể từ ngày lưu mã thành công về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Pampers Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PAMSxxx giảm tối đa 20000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 21/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Dinh Dưỡng Nestlé Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã NETSxxx giảm 5% tối đa 40000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 21/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho IVY moda, Giảm ngay ₫55.000 cho đơn hàng từ ₫555.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho IFY Design Official Store, Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Teelab Official, Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 19-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Voucher mở sớm, Mã 255EBVHOAN7xxx hoàn 8% tối đa 70K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 25/05/2022 00:00 - 25/05/2022 09:00. Số lượt sử dụng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Voucher mở sớm, Mã 255EBVMALL5xxx giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 25/05/2022 00:00 - 25/05/2022 09:00. Số lượt sử dụng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Voucher mở sớm, Mã 255EBVGIAM1xxx giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 25/05/2022 00:00 - 25/05/2022 09:00. Số lượt sử dụng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Thời Trang MANDO, Mã THOIMxxx giảm ngay 8% (tối đa 16K) cho đơn hàng từ 199K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ROUGH, Mã ROUGRxxx giảm ngay 10% (tối đa 45K) cho đơn hàng từ 299K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho The Bad God, Mã THEBAxxx giảm ngay 20K cho đơn hàng từ 149K trở lên trên App. Áp dụng cho 1 số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa tốc. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Shopee Rewards, Mã RWSC2xxx giảm 8% tối đa 15,000đ cho đơn từ 0đ. HSD: từ 9h ngày 20/05/2022 đến 23h59 ngày 22/05/2022. Mã dành riêng cho người dùng hạng Thành Viên của Shopee Rewards. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn. Ưu đãi áp dụng cho Mall, Hoàn xu Extra và FSS seller.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPSEP315Kxxx giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 30/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPSEP3xxx giảm 3% tối đa 50K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 30/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPSEP22xxx giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPSEP22xxx giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee: - Giảm tối đa 20K cho đơn hàng giao đến Hà Nội và Hồ Chí Minh. - Giảm tối đa 40K cho đơn hàng giao đến các tỉnh/thành phố khác. Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng mới. Áp dụng khi đặt hàng bằng ứng dụng Shopee. Hình thức thanh toán: Tất cả. Kênh vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc phạm vi chương trình. Hạn sử dụng từ 00:00 22/09/2021 - 23:58 22/09/2021. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tùy điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Nhập mã SPPHDxxx Hoàn 3% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Nhập mã SPPHDNW2xxx Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Nhập mã SPPHDNWxxx Hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng Ví ShopeePay. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBSPIKEL0xxx hoàn 20% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBSPIKEH0xxx hoàn 15% tối đa 100K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 2209GIAMBANxxx giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 2209GIAMBANxxx giảm tối đa 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 2209HOANBANxxx hoàn tối đa 20K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 229FMCGSxxx giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Mã 229ELSxxx hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 229LIFESxxx giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hàng Quốc Tế, Mã 229CBSxxx giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Thời Trang, Mã 229FASHIONSxxx hoàn 10% tối đa 30K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 22/09/2021 00:00 - 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELSSCPxxx giảm 5 % tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELMALL3xxx giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 22/09/2021 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Sử dụng mã miễn phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc Hình thức thanh toán: Tất cả Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall, ShopDacBiet. Hạn sử dụng: 23:59 ngày 22/09/2021. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Sử dụng mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Kênh vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc. Hình thức thanh toán: Tất cả. Áp dụng cho một số người dùng nhất định. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall, ShopDacBiet. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 ngày 22/09/2021. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Pampers Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MKBMPxxx giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 19/12/2021. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Pampers Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PAxxx giảm 6% tối đa 60000 cho đơn từ 400000. HSD: 23:59 19/12/2021. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã VISxxx giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. Không áp dụng cho sim,Voucher-Dịch vụ,sữa cho trẻ dưới 2 tuổi, đơn do người bán tự vận chuyển. HSD: 23h59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Kính Mắt Jimmy & Charice, Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Bách Hóa Khỏe Đẹp VN, Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Máy Chiếu Beecube - Tai Nghe, Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 27-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBGG05xxx hoàn 6% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBGG05xxx hoàn 6% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBGO05xxx hoàn tối đa 10K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBGO05xxx hoàn tối đa 10K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 50K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELSAMxxx giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!Áp dụng cho người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SÓC STORE Vietnam, Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 01-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Di Động-Phụ Kiện, Nhập mã ELMALLxxx giảm 8% tối đa 150000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 15/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Di Động-Phụ Kiện, Nhập mã ELMALLxxx giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 15/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELMAxxx giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 15/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELMALxxx giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 15/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 155ELSxxx giảm 7% tối đa 500K cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/05/2022 00:00 - 15/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Vention Official Shop, Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫260.000. Áp dụng đến 31-03-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho CLIO COSMETICS OFFICIAL, Giảm ngay 20% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 04-03-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Sử dụng mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 0Đ (tối đa 40K) thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee: Áp dụng cho đơn hàng sử dụng đơn vị vận chuyển: Nhanh, Hỏa Tốc. Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được ưu đãi. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Áp dụng trên ứng dụng Shopee.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 0303BANMOIxxx giảm 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 0303BANMOIxxx giảm 20K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã SR0xxx giảm 50% tối đa 25,000vnđ cho đơn từ 0đ khi mua hàng trên App. Số lượng có hạn. Hiệu lực từ 00:00 ngày 03/03/2022 đến 23:59 ngày 03/03/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã GIAMNGAxxx giảm tối đa 1K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã GIAMNGAxxx giảm tối đa 9K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 33FMCGSxxx giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 33ELSxxx hoàn 7% tối đa 500K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 33LIFESxxx giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Perfect Diary Official Shop, Nhập mã PExxx, giảm 20% cho đơn hàng tối thiểu 399000đ. Áp dụng cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59:00 ngày 3/3/2021. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho , Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 15k) cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho , Sử dụng mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 15k) cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho , Sử dụng mã giảm 50% phí vận chuyển (tối đa 30k) cho đơn hàng bất kì từ 99k thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Hỏa Tốc, Nhanh. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Toàn Ngành Hàng, Mã CCBHUNT0xxx hoàn 50% tối đa 50K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã LFPMAxxx giảm 10% tối đa 50000vnđ cho đơn hàng hợp lệ từ 150000vnđ. Hiệu lực từ 00:00 ngày 03/03/2022 đến 23:59 ngày 03/03/2022. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã LFPMAxxx hoàn tối đa 30000 xu cho đơn từ 50000đ. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Hiệu lực từ 00:00 ngày 03/03/2022 đến 23:59 ngày 03/03/2022

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELPOCOX4xxx giảm ngay 300000 cho đơn từ 6000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/03/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Mimall, Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫6.400.000. Áp dụng đến 15-03-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho L'Oreal Paris Official Store, Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-03-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPMAR31xxx giảm tối đa 10K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Mimall, Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 03-03-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nạp điện thoại, Nhập mã SPPxxx Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 40000. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPxxx Giảm 3% tối đa 10000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Vé máy bay, Nhập mã SPPBxxx Giảm 5% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Mã giảm giá, Nhập mã SPPxxx Giảm 10% tối đa 20000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Data 3G/4G, Nhập mã SPPDAxxx Giảm 20% tối đa 20000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Đặt phòng khách sạn, Nhập mã SPPHOTxxx Giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Vé xem phim, Nhập mã SPPMOVxxx Giảm 20% tối đa 30000 cho đơn từ 0đ. HSD: 31/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau . Mã SPPHDNWxxx Giảm 4% tối đa 20000 cho đơn từ 0đ. HSD: 03/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Mã SPPHDNxxx hoàn 4% tối đa 20000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 03/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Mã SPPHDNWxxx Giảm 5% tối đa 25000 cho đơn từ 0đ. HSD: 03/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hóa đơn, Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Mã SPPHDHxxx Giảm 50% tối đa 100000 cho đơn từ 0đ. HSD: 03/03/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho LANBENA VN Official Store, Giảm ngay ₫18.000 cho đơn hàng từ ₫370.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 33CBSxxx giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Mã 33FASHIONSxxx giảm 12% tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 03/03/2022 00:00 - 03/03/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Tommy Hilfiger Eyewear Official Store, Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫2.600.000. Áp dụng đến 01-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Hugo Boss Eyewear Official Store, Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫4.500.000. Áp dụng đến 01-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Moschino Eyewear Official Store, Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫3.100.000. Áp dụng đến 01-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SANIYE COSMETIC, Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 05-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Sulwhasoo Official Store, Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho manyo_factory.vn, Giảm ngay 5%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Tigernu Official Shop, Nhập mã SVA1xxx, giảm 10%, tối đa 30000 cho đơn hàng tối thiểu 60000. Áp dụng trên app cho tất cả sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên app Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho realme Official Store Global, Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho David Jones VN Official Shop, Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Paula's Choice Official Store, Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho THỜI TRANG, Mã FAPxxx giảm ngay 10% (tối đa 300K) cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 28/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho THỜI TRANG, Mã FAPREMINIxxx giảm ngay 10% (tối đa 500K) cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên trên App. HSD: 23:59 ngày 25/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Oakley_Official, Giảm ngay ₫140.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Rayban_official_store, Giảm ngay ₫140.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho L'Occitane Việt Nam, Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELAPxxx giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELAP5xxx giảm 8% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho 361Degrees Official Store, Nhập mã SVB1xxx giảm 15% tối đa 15,000 cho đơn hàng tối thiểu 99,000. Áp dụng cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế tham gia chương trình trên App Shopee. HSD: 23:59 ngày 31/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho obagi_officialstore, Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 22-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho LOVITO OFFICIAL STORE, Nhập mã LOBR1xxx, giảm 10%, tối đa 30000VNĐ cho đơn hàng tối thiểu 60000VNĐ bất kì. Áp dụng cho sản phẩm Hàng Quốc Tế trên App Shopee . HSD: 23:59 ngày 19/05/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Khỏe & Đẹp, Nhập mã COSFDSxxx giảm 15% tối đa 40000Đ cho đơn từ 200000Đ. HSD: 23:59 20/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Khỏe & Đẹp, Nhập mã COSFDSxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 129000Đ. HSD: 23:59 20/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Divoom Official Store, Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Energizer Official Shop, Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Biluxury Official, Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Biluxury Official, Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Biluxury Official, Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Shop Lướt, Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 15-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Nhập mã BMFAxxx giảm 15% tối đa 50000Đ cho đơn từ 99000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 22/05/2022 23:59. Số lượng có hạn!

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Book Club, Mã LIFESBCWxxx giảm 10% tối đa 15k cho đơn từ 0 đồng trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Điện Tử, Nhập mã ELCxxx giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000 trên App. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2022 23:59. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho JUNIOR09 STORE - PK Công nghệ, Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.555, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SHOPEE, Nhập mã FMCGMEXNxxx giảm 10% tối đa 25000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho CÚP, Chúc mừng bạn đã nhận được CÚP từ sự kiện CAO THỦ SĂN HUY CHƯƠNG từ 12.05-20/05. Tìm thêm các vật phẩm khác để được chia kho xu lên đến 100 Triệu nhé. Xem thêm chương trình tại đây

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho TRONSMART Flagship Store, Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫900.000. Áp dụng đến 12-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPMAY1510Kxxx giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPMAY15Rxxx giảm 15% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho ShopeePay, Mã SPPMAY1xxx giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 15/05/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Cửa hàng quần áo em bé, Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫229.000. Áp dụng đến 06-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho MASTELA OFFICIAL STORE, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định. Nhập mã MASTxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho AVAUMA KOREA Official Store_VN, Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HiPP_Official_Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SMCxxx giảm 5% tối đa 15000Đ cho đơn từ 299000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Maybelline Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MBLBxxx giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho P&G Giặt Xả Vải, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCPGMxxx giảm ngay 50000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 20/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Moony - Gian Hàng Chính Hãng, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MOONxxx giảm 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Huggies Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HUGxxx giảm 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Rohto Mentholatum Viet Nam, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã ROHTOSxxx giảm tối đa 12000Đ cho đơn từ 149000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Nhãn Hàng Dr.Papie, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã DRPAPIxxx giảm 5% tối đa 15000Đ cho đơn từ 299000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Vuông Tròn Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EVVTMxxx giảm 10% tối đa 30000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho PTL Vina Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EVMAxxx giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 299000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Carrie Junior Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EVCJxxx giảm 10% tối đa 45000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Babyhop, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định. Nhập mã SMCxxx giảm 10% tối đa 15000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HYG toys, Mã HYxxx giảm 10% tối đa 10000 VND cho đơn hàng 50000 VND trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Gorock Blocks Mall, Mã LMKxxx giảm 10% tối đa 15000 VND cho đơn hàng 60000 VND trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho HDY Official Shop, Mã HDxxx giảm 10% tối đa 2100 VND cho đơn hàng 21000 VND trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/05/2022. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Babi mama - Thời Trang Mẹ & Bé, Áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc shop Gauxinh Mã GAUxxx giảm 5% tối đa 15k cho đơn hàng từ 199k trên ứng dụng Shopee. HSD: 23:59, 31/05/2022. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã không được khôi phục vì bất kỳ lý do nào. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho Smiggle Viet Nam, Áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc shop Smiggle Mã SMIG50xxx giảm 5% tối đa 50k cho đơn hàng từ 1triệu trên ứng dụng Shopee. HSD: 23:59, 31/05/2022. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã không được khôi phục vì bất kỳ lý do nào. Mã chỉ áp dụng cho một số người dùng nhất định.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho L'Oreal Paris Official Store, Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã LOREMAxxx giảm 10% tối đa 50000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/5/2022. Số lượng có hạn.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho SANLUTOZ VN, Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 01-06-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

Mã giảm giá
Dùng cho nnjxdstore.vn, Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-05-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào.

Bắt đầu:

Kết thúc: Xem ở trên

<