Đang tải...
Hướng dẫn áp dụng cùng lúc nhiều mã giảm giá Shopee


Từ ngày 13/04/2020, Người mua có thể tận dụng tối đa ưu đãi tại Shopee khi có thể sử dụng nhiều mã giảm giá trong cùng 1 lần thanh toán

 • Shop Voucher là Voucher do Shop phát hành - sẽ được ưu tiên sử dụng trước + áp dụng trên tổng giá trị sản phẩm
 • Shopee Voucher là Voucher do Shopee phát hành - áp dụng trên tổng giá trị sản phẩm sau khi đã sử dụng Shop Voucher

Ví dụ:

 • Đơn hàng của bạn có giá trị sản phẩm là 150K, phí vận chuyển là 20K.
 • Bạn có 5 mã giảm giá trong Ví Voucher, gồm
 • 2 mã do Shop A phát hành, gồm 1 mã giảm 10K và 1 mã giảm 20K
 • 1 mã do Shop B phát hành gồm 1 mã giảm 30K
 • 1 mã do Shopee phát hành, gồm 1 mã giảm 40K
 • 1 mã miễn phí vận chuyển giảm tối đa 20K

Nếu chọn sử dụng 3 loại mã giảm giá khi thanh toán, bạn sẽ được giảm giá theo thứ tự và giá trị như sau:

 • Được giảm [20K + 30K] trên giá trị sản phẩm 150K nhờ 1 mã giảm 20K do Shop A phát hành và 1 mã giảm 30K do Shop B phát hành
 • Được giảm thêm 40K trên giá trị sản phẩm 150K - [20K + 30K] nhờ mã giảm giá do Shopee phát hành + được giảm 20K phí vận chuyển nhờ mã miễn phí vận chuyển


Hướng dẫn sử dụng nhiều mã giảm giá khi thanh toán


Bước 1: Vào giỏ hàng > chọn sản phẩm cần mua > Shop Voucher sẽ được hệ thống tự động chọn giúp bạn từ Ví Voucher của bạn

Lưu ý: Shop Voucher sẽ không được áp dụng nếu:

 • Shop không phát hành Voucher
 • Bạn chưa lưu Shop Voucher (xem thêm Hướng dẫn lưu mã giảm giá vào Ví Voucher )

 

Bước 2: Bấm "Chọn hoặc nhập mã" > chọn 1 mã giảm giá do Shopee phát hành và 1 mã miễn phí vận chuyển > OK

 

Bước 3: Kiểm tra lại các mã giảm giá đã sử dụng và hoàn tất các bước đặt hàng tiếp theo

 

 

 Đăng bởi admin 2020-09-08 14:54:20.765667 - Pn1